Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Zespół


Marcin Cwener m.cwener (małpa) omnimodo.com.pl

Prawnik, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, audytor wewnętrzny ISO 27001:2013. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

więcej
Marta Bargiel-Kaflik m.bargiel (at) omnimodo.com.pl

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

więcej
Łukasz Zięba l.zieba (małpa) omnimodo.com.pl

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” w Szkole Głównej Handlowej.

więcej
Maciej Chodorowski m.chodorowski (małpa) omnimodo.com.pl

Prawnik, audytor, trener, ABI/IOD, wykładowca na studiach podyplomowych UMCS w Lublinie, redaktor naczelny portali e-ochronadanych.pl oraz gdpr.pl. W Omni Modo obsługuje podmioty z szeroko pojętej branży produkcyjnej, e-commerce oraz kreatywnej.

więcej
Katarzyna Chylińska k.chylinska (małpa) omnimodo.com.pl

Prawnik, specjalista ds. ochrony danych osobowych. Absolwentka Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych: „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

więcej
Agnieszka Szalińska-Uflewska

Prawnik, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1999–2014 pracownica Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

więcej
Arkadiusz Rzycki arkadiusz.rzycki (małpa) omnimodo.com.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących organizacji zabezpieczeń systemów informacyjnych, zgodności wymogów techniczno-organizacyjnych w GDPR, zarządzaniu na styku IT i biznesu oraz analizie i optymalizacji procesów biznesowych.

więcej
Kamila Grzeszczak k.grzeszczak (małpa) omnimodo.com.pl

Konsultant językowy, tłumacz, koordynator szkoleń. Absolwentka Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

więcej
Jadwiga Winiarska j.winiarska (małpa) omnimodo.com.pl

Specjalista ds. marketingu i komunikacji. Absolwentka studiów podyplomowych „Public Relations i strategiczne komunikowanie w firmach” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odpowiada za kontakty z mediami.

więcej
Partner wspierającyOsiej Kancelaria prawna w składzie
Tomasz Osiej t.osiej (małpa) omnimodo.com.pl

Radca Prawny, Europejski Rzecznik Patentowy – specjalista z zakresu ochrony danych osobowych oraz Prawa Własności Przemysłowej.

więcej
Paweł Fedczyszyn p.fedczyszyn (małpa) omnimodo.com.pl

Adwokat, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej.

więcej
Monika Gierałtowska-Karpowicz m.gieraltowska-karpowicz (małpa) omnimodo.com.pl

Radca prawny, specjalista ds. ochrony danych osobowych, absolwentka WPiA Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych „Ochrona Informacji Niejawnych i Innych Prawnie Chronionych w Biznesie i Administracji”.

więcej
Mirosław Gumularz m.gumularz (małpa) omnimodo.com.pl

Radca Prawny, doktorant na WPiA UJ. Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law we współpracy z UJ.

więcej
Patrycja Kozik p.kozik (małpa) omnimodo.com.pl

Radca prawny, absolwentka i doktorantka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka na Internacional Universitat de Catalunya w Barcelonie.

więcej

Nasze doświadczenie to

13

lat działalności
300

audytów zgodności przetwarzania danych osobowych
10000

przeszkolonych osób
500

zadowolonych klientów