Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

WHISTLEBLOWING – JAK PRZYGOTOWAĆ OCHRONĘ SYGNALISTÓW W ORGANIZACJI?


Zapisz się na wybrany termin
10
grudnia 2021 r.
godz. 10:00 - 15:00
Miejsce: szkolenie online
Prowadzący: r.pr. Karol Kozieł, r.pr. Tomasz Osiej

Cena 450 zł + 23% VAT
Opis szkolenia

Polski ustawodawca opublikował 18 października 2021 r. projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa implementującej do prawa polskiego zasady określone przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Sygnalista (ang. whisteblower) to osoba, która z uwagi na posiadane informacje dokonuje zgłoszenia zauważonych nieprawidłowości bezpośrednio do swojego pracodawcy bądź do organów ścigania. Co więcej dla sygnalistów nowe przepisy przewidują szereg uprawnień a to na pracodawcach będzie ciążył obowiązek zapewnienia realizacji tych uprawnień również poprzez przyjęcie odpowiedniej dokumentacji, przeszkolenie pracowników i zapewnienie tzw. bezpiecznych kanałów zgłoszeń nieprawidłowości chroniących poufność danych sygnalisty.

Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze postanowienia projektu ustawy z perspektywy praktycznej w tym m.in. dotyczące obowiązków sporządzenia określonej dokumentacji w tym regulaminu zgłoszeń wewnętrznych przez organizację oraz ustalenia zasad gwarantujących zachowanie poufności danych sygnalistów i przeciwdziałających działaniom odwetowym. Przy czym warto zauważyć, że brak dostosowania wewnętrznych procedur przez podmioty obowiązane może prowadzić nawet do odpowiedzialności karnej.

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY:

 • Dowiedzą się czy i do kiedy muszą wdrożyć w swojej organizacji rozwiązania związane z ochroną sygnalistów.
 • Usłyszą, jak sprawnie wdrożyć właściwe rozwiązania w organizacji i jaką przygotować dokumentację, która pomoże w praktycznym stosowaniu wymogów dyrektywy oraz powstającej ustawy na co dzień.
 • Dowiedzą się, jak korzystać z kanałów zgłoszeń nieprawidłowości i w jaki sposób wybrać dostawcę, który zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych sygnalistów.
 • Poznają zasady prawidłowego przetwarzania danych osobowych i rozpatrywania zgłoszeń.
 • Dowiedzą się jakie są konsekwencje braku wdrożenia lub złamania zasad dotyczących ochrony sygnalistów w organizacji.

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 •  materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Cena: 450 zł + 23% VAT

Plan szkolenia:

1. Zakres obowiązywania przepisów dot. ochrony sygnalistów.
a) Kogo obowiązują nowe przepisy i kiedy powinniśmy być gotowi na zmiany?
b) Jakie kluczowe zmiany nas czekają i jak mogą wpłynąć na dotychczasowe procedury w organizacji np. określające zasady ochrony danych osobowych.
c) Rodzaje zgłaszanych nieprawidłowości,
d) Wyłączenia stosowania przepisów szczególnych.

2. Kim jest sygnalista i w jaki sposób organizacja powinna chronić jego prawa? Warunki objęcia ochroną pracowników oraz innych osób zgłaszających lub publicznie ujawniających informacje o naruszeniach prawa.

3. Formy dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów:
a) Wewnętrzny kanał,
b) Zewnętrzny kanał,
c) Ujawnienie publiczne.

4. Kanały zgłaszania nieprawidłowości – w jaki sposób zapewnić realizację obowiązków związanych ze zgłaszaniem nieprawidłowości i jakie kryteria powinien spełnić dostawca rozwiązań IT pod kątem ochrony danych osobowych.

5. Aplikacja whiblo

Demonstracja działania i funkcjonalności aplikacji whiblo – bezpiecznego wewnętrznego kanału zgłoszeń w organizacji.

6. Zakaz działań odwetowych i środki ochrony sygnalisty – jak wdrożyć w praktyce system służący rozliczeniu z obowiązków ochrony praw sygnalistów w organizacji?

7. Reagowanie na zgłoszenia – w jaki sposób w firmie zapewnić zwiększenie świadomości pracowników oraz sygnalistów oraz jakiego rodzaju dokumentacja może pomóc w określeniu standardów ochrony. Kto powinien rozpatrywać zgłoszenia sygnalistów w organizacji?

8. Ochrona danych sygnalistów:
a) Jak wdrożyć mechanizmy ochronne żeby uniknąć ujawnienia danych sygnalistów w związku ze zgłoszeniem,
b) Analiza ryzyka w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalistów,
c) Poufność vs anonimowość danych sygnalistów,
d) Aktualizacja obowiązków informacyjnych i rejestru czynności przetwarzania w związku z nowymi procesami przetwarzania danych.

9. Wdrożenie ochrony sygnalistów– dokumentacja:
a) Regulamin zgłoszeń wewnętrznych – omówienie wymaganych elementów ze wskazaniem przykładowych rozwiązań.
b) Rejestr zgłoszeń wewnętrznych – kto i w jaki sposób powinien go prowadzić?

10. Jakie kary grożą firmie za brak wdrożenia ochrony sygnalistów?

11. Sesja pytań i odpowiedzi.

Co to jest whiblo?

whiblo to intuicyjne, proste w obsłudze i efektywne rozwiązanie, które gwarantuje pracodawcy bezpieczeństwo i zgodność z wymogami prawa, w tym RODO, oraz ochronę poufności tożsamości sygnalisty. Narzędzie umożliwia także anonimowe składanie zgłoszeń, zapewniając sygnaliście poczucie bezpieczeństwa i komfortu zgłaszania, jakich nie dają tradycyjne kanały komunikacyjne: skrzynka na listy, firmowe konto mailowe czy linia telefoniczna. Eliminując strach przed rozpoznaniem tożsamości sygnalisty, podmiot zyskuje korzyści wynikające z zaangażowania pracowników w budowanie bezpiecznego i stabilnego środowiska pracy a także dbanie o reputację instytucji.

Prowadzący:

Karol Kozieł

Karol Kozieł

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wiedzę  pogłębiał podczas studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii (INP PAN w Warszawie) oraz Nowoczesne Usługi Biznesowe (UTH w Radomiu). Ukończył programy Summer Law School on Intellectual Property Law oraz Summer Law School on Business Law organizowane przez University of Minho w Bradze.

Specjalizuje się w prawie e-commerce, ochronie konsumentów oraz  prawie ochrony danych osobowych. Doświadczenie zdobywał współtworząc i kierując działem prawnym wiodącego polskiego portalu internetowego z branży turystycznej oraz podczas pracy w kancelarii wyspecjalizowanej w prawie nowych technologii.  Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu ochrony danych osobowych w tym  „Komentarza do Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych” (współautorstwo i redakcja).  Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

Tomasz Osiej

Tomasz Osiej

Radca Prawny, Europejski Rzecznik Patentowy, Partner zarządzający w kancelarii Osiej i Partnerzy, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych, własności przemysłowej oraz prawa nowych technologii, a także Wiceprezes Związku Firm Ochrony Danych Osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor licznych publikacji oraz książek, w tym m.in. „RODO w 15 krokach – Praktyczny Poradnik dla Przedsiębiorców”, „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia” (współredaktor dr Maciej Kawecki). Audytor, prelegent na licznych konferencjach, występujący jako ekspert z zakresu ochrony danych w mediach. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Osoby prezentujące aplikację whiblo:

Ewa Żak – Lisewska

Dyrektor ds. rozwoju w braf.tech
W latach 2002-2019 była związana z dwiema dużymi europejskimi i krajowymi grupami sektora energetycznego, w których obejmowała m.in. stanowiska kierownicze w obszarach zarządzania ryzykiem, nadzoru bezpieczeństwa, audytu wewnętrznego i compliance (zarządzania zgodnością). Jako dyrektor departamentu compliance wdrożyła system zgłaszania i badania nieprawidłowości (whistleblowing).
W braf.tech odpowiada za merytoryczne wsparcie rozwoju narzędzi dla biznesu. Współautorka whiblo – aplikacji dla sygnalistów.

Damian Surma

Specjalista ds. wdrożeń i utrzymania aplikacji posiadający wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu serwerami Microsoft Windows. W swojej karierze przez 3 lata zajmował się aplikacjami dla działów finansowych i IT. Obecnie pracuje nad rozwojem whiblo w firmie braf.tech, gdzie pełni funkcję specjalisty ds. utrzymania aplikacji oraz kształci się w kierunku scrum mastera.

Jak wygląda szkolenie zdalne?

 • Zgłoszenia na szkolenie można dokonać poprzez formularz „Zapisz się na szkolenie”

lub wysyłając je na adres: szkolenia@omnimodo.com.pl

 • Na 3 dni przed szkoleniem na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail, otrzymasz dane do zapłaty z prośbą o jej uiszczenie.
 • Po dokonaniu wpłaty otrzymasz wiadomość z  zaproszeniem na szkolenie wraz  z unikalnym linkiem do platformy.
 • W dniu szkolenia logujesz się do platformy z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu (komputer, tablet lub telefon).
 • W trakcie szkolenia widać ekran prowadzącego oraz jego samego.
 • Możesz zadawać pytania trenerowi.
 • Materiały otrzymasz w formacie PDF wraz z certyfikatem potwierdzającym udział w szkoleniu.
 • Po zakończeniu szkolenia, nie ma możliwości jego ponownego odtworzenia.

Co jest potrzebne od strony technicznej?

 • Komputer z przeglądarką internetową (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera) lub tablet lub telefon z przeglądarką.
 • Można, ale nie trzeba używać podczas szkolenia wbudowanej kamery lub kamery internetowej, mikrofonu, zestawu słuchawkowego lub podłączonych głośników.

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerami  telefonów:

+ 48 502 109 114  lub drogą mailową: szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY!

Materiały do szkolenia


Na wszelkie pytania dotyczące szkoleń odpowiemy pod numerami telefonów:
(22) 616 25 70
+48 502 109 114
lub drogą mailową:
szkolenia@omnimodo.com.pl

Szkolenia po angielsku