Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

Analiza ryzyka w RODO – SZKOLENIE ON-LINE


Szkolenie on-line! 

9 września 2020, godz. 9:30 – 16:00 (w tym 30 min.przerwy)

Kolejne terminy: 2 października, 6 listopada. 

By umożliwić poszerzanie wiedzy i wymianę doświadczeń w formie spotkania zdalnego – zapraszamy na szkolenie:

Analiza ryzyka w RODO, która prowadzona jest:

 • na żywo (przez dwóch prowadzących) w interaktywnej formule,
 • uwzględniającej ćwiczenia,
 • i zadawanie pytań przez uczestników.

Analiza ryzyka jest działaniem kluczowym z perspektywy przepisów RODO i służyć ma nie tylko ocenie incydentów, ale przede wszystkim wdrożeniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze.

Szkolenie kierowane jest do osób chcących zdobyć nowe lub podnieść już posiadane kwalifikacje w dziedzinie ochrony danych osobowych w organizacji. Na zajęciach dowiesz się czym jest analiza ryzyka, i dlaczego jest tak istotna dla zapewnienia zgodności z wymogami RODO. Nauczysz się zarządzać ryzykiem poprzez jego identyfikację, ocenę oraz ewaluację.

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 •  certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 •  materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Cena: 350 zł + 23% VAT

Plan szkolenia:

1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem – czyli czym jest analiza ryzyka i dlaczego mówimy o niej w kontekście ochrony danych osobowych?

2. Wprowadzenie do wdrożenia zarządzania ryzykiem w organizacji
• Dokumentacja – czyli jak się przygotować?
• O metodach analizy ryzyka słów kilka.
• Kto powinien zajmować się zarządzaniem ryzykiem w organizacji.

3. Przeprowadzenie analizy ryzyka
• Etapy przeprowadzenia analizy ryzyka – identyfikacja, ocena, określenie poziomu.
• Prezentacja przebiegu procesu analizy ryzyka – ćwiczenia praktyczne w formie prezentacji.

4. Postępowanie z ryzykiem – możliwe opcje.
• Postępowanie z ryzykiem – podstawy;
• Modyfikowanie ryzyka;
• Dzielenie ryzyka;
• Akceptacja ryzyka;
• Monitorowanie ryzyka;
• Okresowe przeglądy.

Prowadzący

Arkadiusz Rzycki

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku „Zarządzanie procesowe”. Audytor wiodący ISO/IEC 27001, audytor wewnętrzny ISO 9001. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa informacji, wymogów techniczno-organizacyjnych wynikających z przepisów RODO w zakresie bezpieczeństwa oraz przetwarzania danych osobowych, analizy ryzyka, zarządzania procesami i projektami. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej instytucji finansowej. Od 2016 roku związany z Omni Modo.  Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, realizacji projektów (w tym zapewniających zgodność z obowiązującymi przepisami prawa).  Przeprowadza audyty, szkolenia, opracowuje i wdraża dokumentację niezbędną do osiągnięcia celów realizowanych procesów, zgodności z wymogami organizacji, wdrażanych systemów zarządzania, jak również przepisów prawa.

Daniel Niwiński

Absolwent SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie na kierunku Prawo, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001), student wydziału Informatyki w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem informacji, cybersecurity oraz ochroną danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w spółce z branży IT, w której zbudował od podstaw dział bezpieczeństwa informacji. Przez lata współprowadził również spółkę z branży handlu zagranicznego, aktywnie wspierając Zarząd zarówno w aspektach biznesowych jak i prawnych. W okresie studiów aktywnie wspierał działalność uczelni jako członek studenckiej poradni prawnej. Od 2019 roku współpracuje z Omni Modo w zakresie audytów bezpieczeństwa informacji, audytów ochrony danych osobowych oraz opracowywania i wdrażania procedur bezpieczeństwa.

Jak wygląda szkolenie zdalne?

 • Zgłoszenia na szkolenie można dokonać poprzez formularz  „Zapisz się na szkolenie” lub wysyłając je na adres: szkolenia@omnimodo.com.pl
 • Na 3 dni przed szkoleniem na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail, otrzymasz dane do zapłaty z prośbą o jej uiszczenie.
 • Po dokonaniu wpłaty otrzymasz wiadomość z  zaproszeniem na szkolenie wraz  z unikalnym linkiem do platformy.
 • W dniu szkolenia logujesz się do platformy z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu (komputer, tablet lub telefon).
 • W trakcie szkolenia widać ekran prowadzącego oraz jego samego.
 • Możesz zadawać pytania trenerowi.
 • Materiały oraz certyfikat otrzymasz w formacie PDF.
 • Po zakończeniu szkolenia, nie ma możliwości jego ponownego odtworzenia.

Co jest potrzebne od strony technicznej?

 • Komputer z przeglądarką internetową (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera) lub tablet lub telefon z przeglądarką.
 • Można, ale nie trzeba używać podczas szkolenia wbudowanej kamery lub kamery internetowej, mikrofonu, zestawu słuchawkowego lub podłączonych głośników.

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerami  telefonów:

 + 48 502 109 114  lub drogą mailową: szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY!

Drzewa dla klimatu