Eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Stan rynku inspektorów ochrony danych

ABI EXPERT

Wydanie: styczeń – marzec 2020

Rodo w naturalny sposób zwiększyło zainteresowanie branżą ochrony danych osobowych. Branżą, która dotychczas składała się z garstki specjalistów i kilku podmiotów skupiających się na tej problematyce. Unijne rozporządzenie, istotnie modyfikując ramy prawne systemu, drastycznie zmieniło układ popytu i podaży.

Duże podmioty, w tym kancelarie prawne, które zapewniają kompleksowe doradztwo dla przedsiębiorców, musiały rozszerzyć swoją ofertę o ochronę danych osobowych. Z jednej strony sprawiło to, że wielu zdolnych radców prawnych i adwokatów zaczęło poszerzać swoje kompetencje i wspierać firmy we wdrażaniu nowych przepisów, z drugiej – obszar ten traktowany był często jako dodatek do „poważnych tematów”, takich jak projekty infrastrukturalne, kontrakty IT czy też wieloletnie umowy na sprzedaż towarów i usług.

Swoją cegiełkę dołożyły też firmy informatyczne dostarczające rozwiązania typu „end to end”, które faktycznie czasem zapewniły „end” szerszemu spojrzeniu na ochronę danych niż bezpieczeństwo IT. W maju 2018 r. rodo wdrażane było na masową skalę, czego skutki można było zaobserwować na skrzynkach e-mai­l­owych – zalewanych falą obowiązków informacyjnych czy też we wszelkiego rodzaju formularzach, których objętość drastycznie wzrosła. Jak przyznał wówczas z dumą jeden z przedsiębiorców: „nasza klauzula dla nowych pracowników ma już 24 strony!”. Wynikało to zarówno z niezrozumienia znaczeń, historii i kontekstów szeregu instytucji prawnych, jak i naiwnego czasem przekonania, że dziesiątki stron dokumentacji będą się przekładały automatycznie na podniesiony standard bezpieczeństwa. Znany jest przykład podmiotu, który z pasją przygotowywał procedury rywalizujące objętością z „Władcą pierścieni” J.R.R. Tolkiena. Implementacja takich rozwiązań w organizacji może jednak budzić istotne wątpliwości w zestawieniu ze spadającym w społeczeństwie czytelnictwem.

Szkolić każdy może

Ruszyła lawina szkoleń, która trwa zresztą do dziś. Początkowo szkolili wszyscy: od specjalistów z zakresu prawa karnego (wersja optymistyczna) po syndyków, geodetów i wszelkiej maści doradców biznesowych (wersja pesymistyczna). Często wystąpienia te ograniczały się do przytoczenia treści przepisów, a wytyczne Grupy Roboczej art. 29, doktryna i orzecznictwo uznawane były za lektury nieobowiązkowe. Z czasem dobór naturalny wyeliminował większość szkoleniowców luźno związanych z rodo, ale na rynku pozostały zjawiska takie jak kursy za kilkadziesiąt złotych (e-learning!), a także pakiety szkoleniowe żywo przypominające agresywne promocje w supermarketach.

Często podmioty doradcze, wdrażając rodo, już na samym początku identyfikowały palącą potrzebę przeszkolenia wszystkich pracowników w organizacji, poczynając od woźnego, a na zarządzie kończąc – co nie byłoby niczym nagannym, gdyby szkolenia te były dostosowane do potrzeb firm i ich pracowników, a także do poziomu ich wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych. Nie jest bowiem najlepszym pomysłem szkolenie szeregowych pracowników fizycznych z procedury privacy by design i privacy by default, uzupełnione godzinnym wykładem na temat oceny skutków dla ochrony danych, gdy w praktyce nie będą oni prawdopodobnie angażowani w tego typu procesy.

Co ciekawe, na adresy poczty elektronicznej niżej podpisanych wskazane w CEIDG z zadziwiającą regularnością przychodzą zaproszenia na szkolenia, które są organizowane przez renomowane podmioty. Uzasadnione wątpliwości budzi przy tym okoliczność posiadania przez nie zgód, które chociaż w przybliżeniu przypominałyby te opisane w art. 4 pkt 11 rodo.

[…]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Autorzy Omni Modo

r. pr. Tomasz Osiej
dr Michał Czarnecki

Opcje wyszukiwania
Tylko dokładne frazy
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Szukaj wg. treści
Wybierz wszystkie
Wpisy
Strony
Szkolenia
Filter by Blog Categories
Blog
Filmiki
Książki
Podcasty
Prasa
Radio i TV
Webinary

Na przykład: RODOpolityka prywatnościszkoleniaprawodokumentacjaGDPR

Michał Rygiel

Prawnik, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Adwokat. Ochroną danych osobowych i prawem nowych technologii zajmuje się od kilku lat.  Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach z branży IT oraz zajmujących się konsultingiem i doradztwem prawym w tym zakresie. Posiada również doświadczenie w obsłudze korporacyjnej w zakresie compliance ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony danych osobowych oraz ładu korporacyjnego.

Marta Krawczyk

Prawnik, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Wiedzę pogłębiała m.in. podczas studiów podyplomowych Wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych (INP PAN w Warszawie).

Od lat zajmuje się sprawami z zakresu prawa nowych technologii w szczególności prawem ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych oraz Parlamencie Europejskim.

W Omni Modo zajmuje się obsługą podmiotów prywatnych z branży produkcyjnej oraz podmiotów publicznych. Ponadto, wspomaga IOD w pełnieniu funkcji. W obszarze jej szczególnych zainteresowań leży tematyka ochrony danych przy przetwarzaniu transgranicznym oraz transferu danych do państwa trzecich.

Karol Kozieł

Radca prawny, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wiedzę  pogłębiał podczas studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii (INP PAN w Warszawie) oraz Nowoczesne Usługi Biznesowe (UTH w Radomiu). Ukończył programy Summer Law School on Intellectual Property Law oraz Summer Law School on Business Law organizowane przez University of Minho w Bradze.

Specjalizuje się w prawie e-commerce, ochronie konsumentów oraz  prawie ochrony danych osobowych. Doświadczenie zdobywał współtworząc i kierując działem prawnym wiodącego polskiego portalu internetowego z branży turystycznej oraz podczas pracy w kancelarii wyspecjalizowanej w prawie nowych technologii.  Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu ochrony danych osobowych w tym  „Komentarza do Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych” (współautorstwo i redakcja).  Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

Martyna Gosz

Adwokatka, Specjalistka ds. Ochrony Danych Osobowych

Adwokatka, absolwentka prawa Wydziale Prawa i Administracji i Ekonomii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie na kierunku „Prawo Nowoczesnych Technologii”.
Specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych, prawie nowych technologii, e-Commerce, a także prawie ubezpieczeń i prawie karnym. Pełniła także funkcję IODO w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Od czasów studenckich angażuje się w wolontariat prawniczy (inicjatywy pro bono).
W Omni Modo zajmuje się obsługą podmiotów prywatnych z branży motoryzacyjnej i kosmetycznej oraz podmiotów publicznych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu całościowych audytów oraz wdrożeń z RODO, a także bieżącym doradztwie w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Daniel Niwiński

Prawnik, Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji

Absolwent SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie na kierunku Prawo, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001), student wydziału Informatyki w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem informacji, cybersecurity oraz ochroną danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w spółce z branży IT, w której zbudował od podstaw dział bezpieczeństwa informacji. Przez lata współprowadził również spółkę z branży handlu zagranicznego, aktywnie wspierając Zarząd zarówno w aspektach biznesowych jak i prawnych. W okresie studiów aktywnie wspierał działalność uczelni jako członek studenckiej poradni prawnej. Od 2019 roku współpracuje z Omni Modo w zakresie audytów bezpieczeństwa informacji, audytów ochrony danych osobowych oraz opracowywania i wdrażania procedur bezpieczeństwa.

Arkadiusz Rzycki

Project Manager

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku „Zarządzanie procesowe”. Audytor wiodący ISO/IEC 27001, audytor wewnętrzny ISO 9001. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa informacji, wymogów techniczno-organizacyjnych wynikających z przepisów RODO w zakresie bezpieczeństwa oraz przetwarzania danych osobowych, analizy ryzyka, zarządzania procesami i projektami. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej instytucji finansowej. Od 2016 roku związany z Omni Modo.  Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, realizacji projektów (w tym zapewniających zgodność z obowiązującymi przepisami prawa).  Przeprowadza audyty, szkolenia, opracowuje i wdraża dokumentację niezbędną do osiągnięcia celów realizowanych procesów, zgodności z wymogami organizacji, wdrażanych systemów zarządzania, jak również przepisów prawa.

Wojciech Habrowski

Radca prawny, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa ochrony danych osobowych, szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań, prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach radców prawnych, a także w kancelarii notarialnej.

W Omni Modo, do jego obowiązków należy bieżące doradztwo na rzecz klientów, wsparcie IOD, przeprowadzanie audytów zgodności z RODO oraz szkoleń. Odpowiada m.in. za obsługę klientów z branży energetycznej .