Eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Problemy z interpretacją Rodo

ABI EXPERT

Wydanie: lipiec – wrzesień 2018

Ochrona danych osobowych w Polsce ma już ponad 20-letnią historię. Mimo to można powiedzieć, że niektóre przepisy z tego zakresu nie do końca „się przyjęły”, a krzewienie ochrony danych osobowych wraz z Rodo przynosi często absurdalne efekty.

Poprzednia uodo nie była doskonała, jednak uszczegóławiała pewne zasady oraz definicje dotyczące ochrony danych osobowych, które do tej pory były zawarte jedynie w bardzo ogólnej formie, przede wszystkim w Konstytucji RP oraz w ratyfikowanych przez Polskę konwencjach międzynarodowych. Jako akt prawny, który stanowił swoiste novum, regulując to, co do tej pory było bardziej intuicyjne, wniósł do systemu prawnego dużo rozwiązań, które trzeba było oswoić i zastosować.

W takiej sytuacji (nieoczywistości i nowości tematyki) na gruncie uodo oraz przepisów wykonawczych powstało wiele wątpliwości i rozbieżności w jej rozumieniu i stosowaniu. Już wtedy dochodziło do absurdalnych sytuacji, które były wynikiem niezrozumienia przepisów prawnych w tym zakresie i opacznego ich stosowania. Częściowo wynikało to także z naturalnego strachu przed czymś nowym. Objawem paniki było m.in. zdjęcie wszystkich list lokatorów, zniknięcie tabliczek z nazwiskami urzędników z drzwi gabinetów, odcięcie informacji telefonicznej z powodu braku zgody na przetwarzanie danych czy skargi (ze względu na bezpieczeństwo osobiste) na noszenie identyfikatorów z imieniem i nazwiskiem przez pracowników.

Jednocześnie dochodziło do sytuacji, w których uodo stanowiła tarczę ochronną dla informacji, które z punktu widzenia prawa powinny być transparentne, np. gdy urzędy odmawiały dostępu do umów cywilnych, których były stroną w trybie dostępu do informacji publicznej.

Obecnie znajdujemy się w bardzo podobnej sytuacji, z tym że skala ryzyka samej regulacji, a więc i absurdów jest nieproporcjonalna.

Skąd to znamy?

Należy podkreślić, że część absurdów, które pojawiły się w ciągu ostatnich 20 lat, zachowuje swoją aktualność do dziś. Historia lubi się powtarzać, a zmiana sposobu zachowania to proces, który nie dokonuje się z dnia na dzień. Jednym z problemów z najdłuższą metryką jest zbieranie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacjach, w których nie jest to wymagane. Dotyczy to w szczególności zbierania zgody na przetwarzanie w sytuacji, w której podstawą powinna być umowa lub przepis prawa. Tworzy się wówczas paradoks, gdy osoba została poinformowana, że jej dane przetwarzane są na podstawie zgody, a w rzeczywistości jest pozbawiona większości swoich praw, które są z tą zgodą związane.

W przypadku umowy o pracę wycofanie zgody nie spowoduje usunięcia danych przez pracodawcę, bo rzeczywista podstawa jest inna, a pracodawca musi dalej przetwarzać takie dane osobowe. Co więcej, takie zachowanie może być uznane za wprowadzające w błąd, bowiem z jednej strony z wyrażeniem zgody wiąże się prawo do jej cofnięcia w każdym czasie i usunięcia danych na skutek skorzystania z tego prawa, a z drugiej dane pozostaną. Co więcej, muszą pozostać, a cel ich przetwarzania i zakres w ogóle nie ulegną (nie mogą ulec) zmianie.

Przyczyny (dez)informacji

Mimo że zasady ochrony danych nie uległy zmianom, to jednak wraz z rozpoczęciem stosowania Rodo byliśmy świadkami paniki i dezinformacji. Skąd to się wzięło?

[…]
Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Autorzy Omni Modo

r. pr. Tomasz Osiej 

Opcje wyszukiwania
Tylko dokładne frazy
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Szukaj wg. treści
Wybierz wszystkie
Wpisy
Strony
Szkolenia
Filter by Blog Categories
Blog
Filmiki
Książki
Podcasty
Prasa
Radio i TV
Webinary

Na przykład: RODOpolityka prywatnościszkoleniaprawodokumentacjaGDPR

Michał Rygiel

Prawnik, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Adwokat. Ochroną danych osobowych i prawem nowych technologii zajmuje się od kilku lat.  Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach z branży IT oraz zajmujących się konsultingiem i doradztwem prawym w tym zakresie. Posiada również doświadczenie w obsłudze korporacyjnej w zakresie compliance ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony danych osobowych oraz ładu korporacyjnego.

Marta Krawczyk

Prawnik, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Wiedzę pogłębiała m.in. podczas studiów podyplomowych Wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych (INP PAN w Warszawie).

Od lat zajmuje się sprawami z zakresu prawa nowych technologii w szczególności prawem ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych oraz Parlamencie Europejskim.

W Omni Modo zajmuje się obsługą podmiotów prywatnych z branży produkcyjnej oraz podmiotów publicznych. Ponadto, wspomaga IOD w pełnieniu funkcji. W obszarze jej szczególnych zainteresowań leży tematyka ochrony danych przy przetwarzaniu transgranicznym oraz transferu danych do państwa trzecich.

Karol Kozieł

Radca prawny, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wiedzę  pogłębiał podczas studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii (INP PAN w Warszawie) oraz Nowoczesne Usługi Biznesowe (UTH w Radomiu). Ukończył programy Summer Law School on Intellectual Property Law oraz Summer Law School on Business Law organizowane przez University of Minho w Bradze.

Specjalizuje się w prawie e-commerce, ochronie konsumentów oraz  prawie ochrony danych osobowych. Doświadczenie zdobywał współtworząc i kierując działem prawnym wiodącego polskiego portalu internetowego z branży turystycznej oraz podczas pracy w kancelarii wyspecjalizowanej w prawie nowych technologii.  Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu ochrony danych osobowych w tym  „Komentarza do Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych” (współautorstwo i redakcja).  Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

Martyna Gosz

Adwokatka, Specjalistka ds. Ochrony Danych Osobowych

Adwokatka, absolwentka prawa Wydziale Prawa i Administracji i Ekonomii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie na kierunku „Prawo Nowoczesnych Technologii”.
Specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych, prawie nowych technologii, e-Commerce, a także prawie ubezpieczeń i prawie karnym. Pełniła także funkcję IODO w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Od czasów studenckich angażuje się w wolontariat prawniczy (inicjatywy pro bono).
W Omni Modo zajmuje się obsługą podmiotów prywatnych z branży motoryzacyjnej i kosmetycznej oraz podmiotów publicznych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu całościowych audytów oraz wdrożeń z RODO, a także bieżącym doradztwie w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Daniel Niwiński

Prawnik, Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji

Absolwent SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie na kierunku Prawo, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001), student wydziału Informatyki w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem informacji, cybersecurity oraz ochroną danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w spółce z branży IT, w której zbudował od podstaw dział bezpieczeństwa informacji. Przez lata współprowadził również spółkę z branży handlu zagranicznego, aktywnie wspierając Zarząd zarówno w aspektach biznesowych jak i prawnych. W okresie studiów aktywnie wspierał działalność uczelni jako członek studenckiej poradni prawnej. Od 2019 roku współpracuje z Omni Modo w zakresie audytów bezpieczeństwa informacji, audytów ochrony danych osobowych oraz opracowywania i wdrażania procedur bezpieczeństwa.

Arkadiusz Rzycki

Project Manager

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku „Zarządzanie procesowe”. Audytor wiodący ISO/IEC 27001, audytor wewnętrzny ISO 9001. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa informacji, wymogów techniczno-organizacyjnych wynikających z przepisów RODO w zakresie bezpieczeństwa oraz przetwarzania danych osobowych, analizy ryzyka, zarządzania procesami i projektami. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej instytucji finansowej. Od 2016 roku związany z Omni Modo.  Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, realizacji projektów (w tym zapewniających zgodność z obowiązującymi przepisami prawa).  Przeprowadza audyty, szkolenia, opracowuje i wdraża dokumentację niezbędną do osiągnięcia celów realizowanych procesów, zgodności z wymogami organizacji, wdrażanych systemów zarządzania, jak również przepisów prawa.

Wojciech Habrowski

Radca prawny, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa ochrony danych osobowych, szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań, prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach radców prawnych, a także w kancelarii notarialnej.

W Omni Modo, do jego obowiązków należy bieżące doradztwo na rzecz klientów, wsparcie IOD, przeprowadzanie audytów zgodności z RODO oraz szkoleń. Odpowiada m.in. za obsługę klientów z branży energetycznej .