Eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Prawnik – specjalista w obszarze ochrony danych osobowych - oferta pracy

Intryguje Cię ochrona danych osobowych? Śledzisz tematykę ochrony prywatności? Jesteś na bieżąco z nowymi technologiami? Czytasz regulaminy usług?  To właśnie Ciebie szukamy!

Miejsce pracy: Warszawa

Mamy dla Ciebie pełne wyzwań zadania w obszarze bezpieczeństwa informacji, zarządzania i analizy ryzyka oraz ochrony danych osobowych.

Zakres obowiązków: 

 •  bieżąca obsługa klientów (przeprowadzanie audytów, tworzenie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych),
 • przygotowywanie, opiniowanie regulaminów i umów dotyczących ochrony danych osobowych,
 • sporządzanie opinii prawnych oraz projektów pism,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych,
 • reprezentowanie klientów przed organami nadzoru, w tym przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • obsługa prawna w pokrewnym zakresie (własność intelektualna, usługa elektroniczna, prawo internetowe, ochrona prywatności, prawo pracy),
 • wdrażanie systemów ochrony danych osobowych.

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • minimum roczne doświadczenie w  obszarze ochrony danych osobowych,
 • umiejętność przeprowadzania audytów,
 • doświadczenie w obsłudze klientów biznesowych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • dobra organizacja pracy oraz zdolności komunikacyjne,
 • samodzielność oraz zaangażowanie,
 • otwartość na nowe wyzwania.

Pracodawca oferuje: 

 • możliwość zdobycia doświadczenia w wiodącym zespole zajmującym się ochroną danych osobowych w Polsce, w tym w obsłudze podmiotów o międzynarodowym zasięgu,
 • możliwość doskonalenia zawodowego,
 • stabilność zatrudnienia,
 • bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
 • opiekę medyczną,
 • możliwość publikacji na portalu www.gdpr.pl oraz specjalistycznych periodykach.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: rekrutacja@omnimodo.com.pl

***

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Omni Modo Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-937) przy ulicy Zwycięzców 45/29, zwana dalej „Spółką”. Udostępnione Spółce dane będą wykorzystane w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące przepisy prawa pracy (art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dalej: RODO).

Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym lub zamieszczonej klauzuli w dokumentach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji lub do momentu wycofania zgody, w przypadku dodatkowych danych.

Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT) przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora oraz skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych przetwarzanych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Oświadczenie o wycofaniu zgody jak również wszelkie inne sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę należy kierować na adres mailowy: RODO@omnimodo.com.pl

Klauzula do zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych zawartych w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu związanym z moim udziałem w procesie rekrutacyjnym.”

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Omni Modo Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-937) przy ulicy Zwycięzcow 45/29, zwana dalej „Społką”. Udostępnione Społce dane będą wykorzystane w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące przepisy prawa pracy (art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dalej: RODO).

Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym lub zamieszczonej klauzuli w dokumentach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji lub do momentu wycofania zgody, w przypadku dodatkowych danych.

Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT) przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora oraz skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych przetwarzanych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Oświadczenie o wycofaniu zgody jak również wszelkie inne sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę należy kierować na adres mailowy: RODO@omnimodo.com.pl

Klauzula do zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych zawartych w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu związanym z moim udziałem w procesie rekrutacyjnym.”

Opcje wyszukiwania
Tylko dokładne frazy
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Szukaj wg. treści
Wybierz wszystkie
Wpisy
Strony
Szkolenia
Filter by Blog Categories
Blog
Filmiki
Książki
Podcasty
Prasa
Radio i TV
Webinary

Na przykład: RODOpolityka prywatnościszkoleniaprawodokumentacjaGDPR

Michał Rygiel

Prawnik, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Adwokat. Ochroną danych osobowych i prawem nowych technologii zajmuje się od kilku lat.  Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach z branży IT oraz zajmujących się konsultingiem i doradztwem prawym w tym zakresie. Posiada również doświadczenie w obsłudze korporacyjnej w zakresie compliance ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony danych osobowych oraz ładu korporacyjnego.

Marta Krawczyk

Prawnik, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Wiedzę pogłębiała m.in. podczas studiów podyplomowych Wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych (INP PAN w Warszawie).

Od lat zajmuje się sprawami z zakresu prawa nowych technologii w szczególności prawem ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych oraz Parlamencie Europejskim.

W Omni Modo zajmuje się obsługą podmiotów prywatnych z branży produkcyjnej oraz podmiotów publicznych. Ponadto, wspomaga IOD w pełnieniu funkcji. W obszarze jej szczególnych zainteresowań leży tematyka ochrony danych przy przetwarzaniu transgranicznym oraz transferu danych do państwa trzecich.

Karol Kozieł

Radca prawny, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wiedzę  pogłębiał podczas studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii (INP PAN w Warszawie) oraz Nowoczesne Usługi Biznesowe (UTH w Radomiu). Ukończył programy Summer Law School on Intellectual Property Law oraz Summer Law School on Business Law organizowane przez University of Minho w Bradze.

Specjalizuje się w prawie e-commerce, ochronie konsumentów oraz  prawie ochrony danych osobowych. Doświadczenie zdobywał współtworząc i kierując działem prawnym wiodącego polskiego portalu internetowego z branży turystycznej oraz podczas pracy w kancelarii wyspecjalizowanej w prawie nowych technologii.  Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu ochrony danych osobowych w tym  „Komentarza do Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych” (współautorstwo i redakcja).  Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

Martyna Gosz

Adwokatka, Specjalistka ds. Ochrony Danych Osobowych

Adwokatka, absolwentka prawa Wydziale Prawa i Administracji i Ekonomii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie na kierunku „Prawo Nowoczesnych Technologii”.
Specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych, prawie nowych technologii, e-Commerce, a także prawie ubezpieczeń i prawie karnym. Pełniła także funkcję IODO w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Od czasów studenckich angażuje się w wolontariat prawniczy (inicjatywy pro bono).
W Omni Modo zajmuje się obsługą podmiotów prywatnych z branży motoryzacyjnej i kosmetycznej oraz podmiotów publicznych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu całościowych audytów oraz wdrożeń z RODO, a także bieżącym doradztwie w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Daniel Niwiński

Prawnik, Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji

Absolwent SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie na kierunku Prawo, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001), student wydziału Informatyki w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem informacji, cybersecurity oraz ochroną danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w spółce z branży IT, w której zbudował od podstaw dział bezpieczeństwa informacji. Przez lata współprowadził również spółkę z branży handlu zagranicznego, aktywnie wspierając Zarząd zarówno w aspektach biznesowych jak i prawnych. W okresie studiów aktywnie wspierał działalność uczelni jako członek studenckiej poradni prawnej. Od 2019 roku współpracuje z Omni Modo w zakresie audytów bezpieczeństwa informacji, audytów ochrony danych osobowych oraz opracowywania i wdrażania procedur bezpieczeństwa.

Arkadiusz Rzycki

Project Manager

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku „Zarządzanie procesowe”. Audytor wiodący ISO/IEC 27001, audytor wewnętrzny ISO 9001. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa informacji, wymogów techniczno-organizacyjnych wynikających z przepisów RODO w zakresie bezpieczeństwa oraz przetwarzania danych osobowych, analizy ryzyka, zarządzania procesami i projektami. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej instytucji finansowej. Od 2016 roku związany z Omni Modo.  Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, realizacji projektów (w tym zapewniających zgodność z obowiązującymi przepisami prawa).  Przeprowadza audyty, szkolenia, opracowuje i wdraża dokumentację niezbędną do osiągnięcia celów realizowanych procesów, zgodności z wymogami organizacji, wdrażanych systemów zarządzania, jak również przepisów prawa.

Wojciech Habrowski

Radca prawny, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa ochrony danych osobowych, szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań, prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach radców prawnych, a także w kancelarii notarialnej.

W Omni Modo, do jego obowiązków należy bieżące doradztwo na rzecz klientów, wsparcie IOD, przeprowadzanie audytów zgodności z RODO oraz szkoleń. Odpowiada m.in. za obsługę klientów z branży energetycznej .