Eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Redaktorzy

dr Dominika Dörre-Kolasa

Autorzy

Paulina Bełzak, Kinga Ciosk, Magdalena Czaplińska, dr Michał Czarnecki, Edyta Jagiełło-Jaroszewska, dr r.pr. Iwona Jaroszewska-Ignatowska, Michalina Kaczmarczyk, dr Damian Karwala, mgr inż. Maciej Kołodziej, Izabela Kowalczuk-Pakuła, dr Ewa Kulesza, dr Arleta Nerka, r. pr. Tomasz Osiej, dr Marlena Sakowska-Baryła, Adrian Szutkiewicz, dr Damian Tokarczyk, dr Krzysztof Wygoda, Paulina Zawadzka-Filipczyk

Autorzy Omni Modo

r. pr. Tomasz Osiej
dr Michał Czarnecki

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

Publikacja to praktyczne kompendium wiedzy na tematy związane z przetwarzaniem danych osobowych w kontekście szeroko rozumianego zatrudnienia. Istotne kwestie omówione przez Autorów w książce to m.in.:

 • czynności sprawdzające przydatność kandydatów do pracy, np. background screening, weryfikacja niekaralności,
 • zasady przetwarzania danych w ramach zewnętrznej obsługi kadrowo- płacowej,
 • przeprowadzanie badań profilaktycznych.

Książka to:

 • jedyne na rynku kompendium wiedzy o wpływie RODO na przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia,
 • zbiór praktycznych komentarzy pozwalający na ocenę wykorzystywanych zasad przetwarzania danych osobowych,
 • zbiór modelowych rozwiązań, których implementacja zapewni zgodność przetwarzania danych z prawem zarówno unijnym, jak i krajowym,
 • instrument „wprowadzający” Czytelnika na pole ochrony danych osobowych pracowników odbywające się w ramach społeczeństwa cyfrowego,
 • przewodnik po niejasnej i skomplikowanej tematyce RODO,
 • wgląd na problemy i rozwiązania pojawiające się na gruncie ochrony danych osobowych w kontekście zatrudnienia po wejściu w życie RODO.

Dzięki publikacji Czytelnik dowie się, jakie ograniczenia wynikają z obowiązujących przepisów w zakresie:

 • stosowania monitoringu w miejscu pracy,
 • kontroli poczty elektronicznej,
 • korzystania z sieci Intranet,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii,
 • postępowania z dokumentacją pracowniczą.

Ponadto w książce omówiono praktyczne problemy dotyczące współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi, jak również przetwarzania danych w związku z realizacją określonych obowiązków publicznoprawnych.

W książce zostały także przedstawione rozwiązania, jakie są obecnie możliwe do zastosowania w zakresie zgodnych z prawem transferów danych osobowych do tzw. państw trzecich, w szczególności pomiędzy podmiotami należącymi do grupy kapitałowej.

W książce Czytelnik znajdzie m.in. omówienie:

 • ogólnych definicji i zarysu systemu niezbędnych na polu oceny przetwarzania danych osobowych,
 • wpływu RODO na przetwarzanie danych związanych z zatrudnieniem,
 • praw i obowiązków podmiotów zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia w otoczeniu prawnym istniejącym po wejściu w życie RODO,
 • problematyki przetwarzania danych osobowych na etapie rekrutacji, w tym przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych o niekaralności,
 • problematyki przetwarzania danych osobowych przez agencje zatrudnienia,
 • nowych technologii mających zastosowanie w przetwarzaniu danych osobowych pracowników,
 • problematyki udostępniania danych osobowych pracowników,
 • kwestii przetwarzania danych osobowych w związku z odpowiedzialnością porządkową pracownika,
 • kwestii przetwarzania danych osobowych w okolicznościach współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w indywidualnych sprawach pracowniczych,
 • kwestii przetwarzania danych osobowych w okolicznościach współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w ramach toku prowadzonego sporu zbiorowego,
 • problematyki przetwarzania danych osobowych w działalności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • dopuszczalnego zakresu przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia,
 • zadań oraz uprawnień Inspektora Ochrony Danych,
 • międzynarodowego transferu danych osobowych,
 • problematyki bezpieczeństwa danych osobowych osób zatrudnionych, przestępstw przeciwko ochronie danych,
 • środków ochrony prawnej i sankcji nakładanych na podmioty naruszające przepisy RODO,
 • kwestii przetwarzania danych osobowych w postępowaniu porządkowym,
 • instrumentu w postaci prawa do bycia zapomnianym, jako przejawu ochrony sfery pracowniczej,
 • decyzji PUODO mających znaczenie dla przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się:

 • jak wyglądają jego prawa i obowiązki jako przetwarzającego danego osobowe,
 • jaki jest zakres dopuszczalności przetwarzania danych osobowych w kontekście zatrudnienia,
 • jak wyglądają zasady transferu danych do krajów trzecich od dnia wejścia w życie RODO,
 • jakie sankcje wynikają z naruszenia przepisów RODO.
Opcje wyszukiwania
Tylko dokładne frazy
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Szukaj wg. treści
Wybierz wszystkie
Wpisy
Strony
Szkolenia
Filter by Blog Categories
Blog
Filmiki
Książki
Podcasty
Prasa
Radio i TV
Webinary

Na przykład: RODOpolityka prywatnościszkoleniaprawodokumentacjaGDPR

Michał Rygiel

Prawnik, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Adwokat. Ochroną danych osobowych i prawem nowych technologii zajmuje się od kilku lat.  Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach z branży IT oraz zajmujących się konsultingiem i doradztwem prawym w tym zakresie. Posiada również doświadczenie w obsłudze korporacyjnej w zakresie compliance ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony danych osobowych oraz ładu korporacyjnego.

Marta Krawczyk

Prawnik, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Wiedzę pogłębiała m.in. podczas studiów podyplomowych Wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych (INP PAN w Warszawie).

Od lat zajmuje się sprawami z zakresu prawa nowych technologii w szczególności prawem ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych oraz Parlamencie Europejskim.

W Omni Modo zajmuje się obsługą podmiotów prywatnych z branży produkcyjnej oraz podmiotów publicznych. Ponadto, wspomaga IOD w pełnieniu funkcji. W obszarze jej szczególnych zainteresowań leży tematyka ochrony danych przy przetwarzaniu transgranicznym oraz transferu danych do państwa trzecich.

Karol Kozieł

Radca prawny, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wiedzę  pogłębiał podczas studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii (INP PAN w Warszawie) oraz Nowoczesne Usługi Biznesowe (UTH w Radomiu). Ukończył programy Summer Law School on Intellectual Property Law oraz Summer Law School on Business Law organizowane przez University of Minho w Bradze.

Specjalizuje się w prawie e-commerce, ochronie konsumentów oraz  prawie ochrony danych osobowych. Doświadczenie zdobywał współtworząc i kierując działem prawnym wiodącego polskiego portalu internetowego z branży turystycznej oraz podczas pracy w kancelarii wyspecjalizowanej w prawie nowych technologii.  Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu ochrony danych osobowych w tym  „Komentarza do Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych” (współautorstwo i redakcja).  Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

Martyna Gosz

Adwokatka, Specjalistka ds. Ochrony Danych Osobowych

Adwokatka, absolwentka prawa Wydziale Prawa i Administracji i Ekonomii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie na kierunku „Prawo Nowoczesnych Technologii”.
Specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych, prawie nowych technologii, e-Commerce, a także prawie ubezpieczeń i prawie karnym. Pełniła także funkcję IODO w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Od czasów studenckich angażuje się w wolontariat prawniczy (inicjatywy pro bono).
W Omni Modo zajmuje się obsługą podmiotów prywatnych z branży motoryzacyjnej i kosmetycznej oraz podmiotów publicznych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu całościowych audytów oraz wdrożeń z RODO, a także bieżącym doradztwie w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Daniel Niwiński

Prawnik, Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji

Absolwent SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie na kierunku Prawo, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001), student wydziału Informatyki w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem informacji, cybersecurity oraz ochroną danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w spółce z branży IT, w której zbudował od podstaw dział bezpieczeństwa informacji. Przez lata współprowadził również spółkę z branży handlu zagranicznego, aktywnie wspierając Zarząd zarówno w aspektach biznesowych jak i prawnych. W okresie studiów aktywnie wspierał działalność uczelni jako członek studenckiej poradni prawnej. Od 2019 roku współpracuje z Omni Modo w zakresie audytów bezpieczeństwa informacji, audytów ochrony danych osobowych oraz opracowywania i wdrażania procedur bezpieczeństwa.

Arkadiusz Rzycki

Project Manager

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku „Zarządzanie procesowe”. Audytor wiodący ISO/IEC 27001, audytor wewnętrzny ISO 9001. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa informacji, wymogów techniczno-organizacyjnych wynikających z przepisów RODO w zakresie bezpieczeństwa oraz przetwarzania danych osobowych, analizy ryzyka, zarządzania procesami i projektami. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej instytucji finansowej. Od 2016 roku związany z Omni Modo.  Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, realizacji projektów (w tym zapewniających zgodność z obowiązującymi przepisami prawa).  Przeprowadza audyty, szkolenia, opracowuje i wdraża dokumentację niezbędną do osiągnięcia celów realizowanych procesów, zgodności z wymogami organizacji, wdrażanych systemów zarządzania, jak również przepisów prawa.

Wojciech Habrowski

Radca prawny, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa ochrony danych osobowych, szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań, prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach radców prawnych, a także w kancelarii notarialnej.

W Omni Modo, do jego obowiązków należy bieżące doradztwo na rzecz klientów, wsparcie IOD, przeprowadzanie audytów zgodności z RODO oraz szkoleń. Odpowiada m.in. za obsługę klientów z branży energetycznej .