Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Kodeks RODO


Autorzy Kodeksu

Związek pracodawców Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku wraz z Kancelarią Osiej i Partnerzy oraz Omni Modo opracowały Kodeks RODO dla branży badawczej.

Inicjatywa stworzenia Kodeksu RODO dla branży badawczej

Branża badawcza dostrzegła potrzebę wsparcia badaczy w wypracowaniu wspólnych, dopuszczalnych praktyk przetwarzania i ochrony danych respondentów. W tym celu podjęliśmy się stworzenia pierwszego w Polsce Kodeksu RODO dla branży badawczej, o którym mowa w art. 40 RODO. Jego zatwierdzenie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych umożliwi stosowanie przez branżę badawczą standardów akceptowanych przez polski organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych.

Omni Modo oraz Kancelaria Osiej i Partnerzy są patronami merytorycznymi Kodeksu RODO dla branży badawczej.

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu Kodeksu RODO dla branży badawczej. Uwagi należy nadsyłać do 31 grudnia 2019 roku, na adres: kodeks@ofbor.pl w dokumencie wg następującego wzoru: pobierz wzór zgłoszenia uwag

Kodeks postępowania

Pobierz plik PDF

Załączniki:

I. Kodeks ICC/ESOMAR;
ESOMAR_Miedzynarodowy_Kodeks_Badan_Rynku_i_Badan_Spolecznych_PL_2017_WD-1

II. Program Kontroli Jakości Bezpieczeństwa Informacji;
PKJBI_norma_tekst_aktualny

III. Wytyczne ESOMAR dot. Realizacji Wywiadów z Udziałem Dzieci i Młodzieży;
OFBOR_ESOMAR_realizacja-wywiadow-z-udzialem-dzieci-i-mlodziezy

IV. Wytyczne ESOMAR na temat utrzymywania różnic pomiędzy badaniami marketingowymi i marketingiem bezpośrednim;
Wytyczne_ESOMAR.1_na-temat-roznic-miedzy-badaniami-marketingowymi-a-marketingiem-bezposrednim_doc

V. Wzór umowy powierzenia, w której Agencja badawcza występuje w roli Podmiotu przetwarzającego, a Klient w roli Administratora danych osobowych;
Umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych_szablon

VI. Wzór klauzuli zgody na udostępnienie danych przez Agencję badawczą na rzecz zleceniodawcy badania wraz z klauzulą informacyjną (z art. 13 i 14 RODO);
Klauzula_zgody_respondenta_na_udostepnienie_danych_osobowych-

VII. Wzór oświadczenia o przystąpieniu do Kodeksu
Wzór_oświadczenia_o_spełnieniu_wymogów_wskazanych_w_Kodeksie_umożliwiających_agencji_badawczej_przystąpienie_do_Kodeksu

Nasze doświadczenie to

15

lat działalności
390

audytów zgodności przetwarzania danych osobowych
15540

przeszkolonych osób
2000

liczba przeszkolonych osób w formie e-learningu
700

zadowolonych klientów
15 lat Omni Modo