Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Kodeks RODO


Kodeks RODO dla branży badawczej po przeprowadzonych konsultacjach społecznych został złożony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Opracowany przez Związek pracodawców Organizację Firm Badania Opinii i RynkuKancelarię Osiej i Partnerzy oraz Omni Modo, Kodeks RODO dla branży badawczej, z początkiem kwietnia 2020 r. został złożony do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INICJATYWA STWORZENIA KODEKSU RODO DLA BRANŻY BADAWCZEJ

Branża badawcza dostrzegła potrzebę wsparcia badaczy w wypracowaniu wspólnych, dopuszczalnych praktyk przetwarzania i ochrony danych respondentów. W tym celu podjęliśmy się stworzenia pierwszego w Polsce Kodeksu RODO dla branży badawczej (prywatnych agencji badawczych), o którym mowa w art. 40 RODO. Jego zatwierdzenie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych umożliwi stosowanie przez branżę badawczą standardów akceptowanych przez polski organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych.

Omni Modo oraz Kancelaria Osiej i Partnerzy są patronami merytorycznymi Kodeksu RODO dla branży badawczej.

Kodeks postępowania wraz z załącznikami:

Kodeks

Załączniki:

I. Kodeks ICC/ESOMAR;
ESOMAR_Miedzynarodowy_Kodeks_Badan_Rynku_i_Badan_Spolecznych_PL_2017_WD-1

II. Program Kontroli Jakości Bezpieczeństwa Informacji;
PKJBI_norma_tekst_aktualny

III. Wytyczne ESOMAR dot. Realizacji Wywiadów z Udziałem Dzieci i Młodzieży;
OFBOR_ESOMAR_realizacja-wywiadow-z-udzialem-dzieci-i-mlodziezy

IV. Wytyczne ESOMAR na temat utrzymywania różnic pomiędzy badaniami marketingowymi i marketingiem bezpośrednim; Wytyczne_ESOMAR.1_na-temat-roznic-miedzy-badaniami-marketingowymi-a-marketingiem-bezposrednim

V. Wzór umowy powierzenia, w której Agencja badawcza występuje w roli Podmiotu przetwarzającego, a Klient w roli Administratora danych osobowych;

Umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych_szablon

VI. Wzór klauzuli zgody na udostępnienie danych przez Agencję badawczą na rzecz zleceniodawcy badania wraz z klauzulą informacyjną (z art. 13 i 14 RODO);

Klauzula_zgody_respondenta_na_udostepnienie_danych_osobowych-

VII. Wzór oświadczenia o przystąpieniu do Kodeksu

Wzór_oświadczenia_o_spełnieniu_wymogów_wskazanych_w_Kodeksie_umożliwiających_agencji_badawczej_przystąpienie_do_Kodeksu

Nasze doświadczenie to

17

lat działalności
410

audytów zgodności przetwarzania danych osobowych
17500

przeszkolonych osób
2700

liczba przeszkolonych osób w formie e-learningu
900

zadowolonych klientów
Omni Modo

Jesteśmy członkiem Związku Firm Ochrony Danych Osobowych