Eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Gdzie zgubił się sens Rodo?

ABI EXPERT

Wydanie: lipiec – wrzesień 2019

Przedstawiamy przykłady Rodo-absurdów, skupiając się na zagadnieniach, które uważamy za szczególnie warte omówienia i mogące wywołać niejednokrotnie groźne reperkusje. Oczywiście nie omieszkamy przytoczyć także najnowszych przykładów wypaczania sensu Rodo, których niestety niezmiennie nie brakuje.

Minął już ponad rok od momentu, w którym przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych (Rodo) przestały stanowić tylko przedmiot zainteresowania teoretyków prawa, a stały się nieodłącznym elementem naszej codzienności i nie lada wyzwaniem dla większości administratorów danych. Przez cały ten okres począwszy od 25 maja 2018 r., kiedy to przepisy Rodo zaczęły być stosowane (i egzekwowane przez organy nadzorcze poszczególnych krajów), prezentowaliśmy Państwu przykłady absurdalnych zwyczajów związanych z ochroną danych.

Wynikały one najczęściej stąd, że niektórzy niewłaściwie rozumieli intencje unijnego prawodawcy (lub nie chcieli ich rozumieć), a w konsekwencji wypaczali sens nowych przepisów. Z jednej strony były to zachowania, które wywoływały jedynie uśmiechy, bo nie dotyczyły nas bezpośrednio jako osób fizycznych (np. odmowa zamieszczenia na nagrobku danych osoby zmarłej). Z drugiej zaś – praktyki, które mogły znacznie skomplikować życie, czy wywołać u nas stres lub irytację (np. żądanie udzielenia zgody na wystawienie faktury, uzależnianie świadczenia usługi od zgody marketingowej, czy nieuzasadniona odmowa przekazania rodzicom informacji o stanie zdrowia dziecka). Inne mogły być zwyczajnie niebezpieczne.

Wokandy

Zgodnie z Regulaminem urzędowania sądów powszechnych z 19 czerwca 2019 r. (zob. § 93 ust. 1 i 2) wokanda zawiera „imiona i nazwiska orzeczników oraz ławników, sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania w danym dniu, oznaczenie godzin, na które sprawy wyznaczono, imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron lub uczestników postępowania nieprocesowego”, a ponadto – imiona i nazwiska wezwanych na rozprawę świadków, biegłych i tłumaczy wraz z oznaczeniem godziny, na którą zostali wezwani. W postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia podaje się jeszcze sygnaturę akt oskarżyciela publicznego.

A co z danymi pełnomocników stron? W przepisie nie ma o nich mowy, co sprawia, że w niektórych sądach informacje te są zamazywane. To o tyle osobliwe, że adwokaci i radcowie prawni często świadczą swe usługi w ramach działalności gospodarczej (ewidencja podmiotów gospodarczych jest jawna), a dodatkowo widnieją na ogólnodostępnych listach prowadzonych przez ich korporacje. Postępowanie sądowe w Polsce, zwłaszcza w sprawach cywilnych sensu stricto i pracowniczych, jest ex definitione jawne, a co za tym idzie każdy zainteresowany procesem może wziąć w nim udział w charakterze publiczności i zyskać dostęp do danych przetwarzanych podczas konkretnej rozprawy.

Rodo lekiem na całe zło

Rodo jest zbiorem ogólnych wytycznych, które – jeśli zostaną odpowiednio wdrożone – pozwalają zapewnić adekwatny poziom ochrony danych. Kluczowa jest tu zatem inwencja administratorów. Ponieważ znają oni od podszewki procesy przetwarzania, które się u nich odbywają, są też w stanie wdrożyć środki gwarantujące możliwie najlepszą ochronę danych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Autorzy Omni Modo

r. pr. Tomasz Osiej

Opcje wyszukiwania
Tylko dokładne frazy
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Szukaj wg. treści
Wybierz wszystkie
Wpisy
Strony
Szkolenia
Filter by Blog Categories
Blog
Filmiki
Książki
Podcasty
Prasa
Radio i TV
Webinary

Na przykład: RODOpolityka prywatnościszkoleniaprawodokumentacjaGDPR

Michał Rygiel

Prawnik, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Adwokat. Ochroną danych osobowych i prawem nowych technologii zajmuje się od kilku lat.  Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach z branży IT oraz zajmujących się konsultingiem i doradztwem prawym w tym zakresie. Posiada również doświadczenie w obsłudze korporacyjnej w zakresie compliance ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony danych osobowych oraz ładu korporacyjnego.

Marta Krawczyk

Prawnik, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Wiedzę pogłębiała m.in. podczas studiów podyplomowych Wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych (INP PAN w Warszawie).

Od lat zajmuje się sprawami z zakresu prawa nowych technologii w szczególności prawem ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych oraz Parlamencie Europejskim.

W Omni Modo zajmuje się obsługą podmiotów prywatnych z branży produkcyjnej oraz podmiotów publicznych. Ponadto, wspomaga IOD w pełnieniu funkcji. W obszarze jej szczególnych zainteresowań leży tematyka ochrony danych przy przetwarzaniu transgranicznym oraz transferu danych do państwa trzecich.

Karol Kozieł

Radca prawny, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wiedzę  pogłębiał podczas studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii (INP PAN w Warszawie) oraz Nowoczesne Usługi Biznesowe (UTH w Radomiu). Ukończył programy Summer Law School on Intellectual Property Law oraz Summer Law School on Business Law organizowane przez University of Minho w Bradze.

Specjalizuje się w prawie e-commerce, ochronie konsumentów oraz  prawie ochrony danych osobowych. Doświadczenie zdobywał współtworząc i kierując działem prawnym wiodącego polskiego portalu internetowego z branży turystycznej oraz podczas pracy w kancelarii wyspecjalizowanej w prawie nowych technologii.  Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu ochrony danych osobowych w tym  „Komentarza do Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych” (współautorstwo i redakcja).  Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

Martyna Gosz

Adwokatka, Specjalistka ds. Ochrony Danych Osobowych

Adwokatka, absolwentka prawa Wydziale Prawa i Administracji i Ekonomii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie na kierunku „Prawo Nowoczesnych Technologii”.
Specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych, prawie nowych technologii, e-Commerce, a także prawie ubezpieczeń i prawie karnym. Pełniła także funkcję IODO w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Od czasów studenckich angażuje się w wolontariat prawniczy (inicjatywy pro bono).
W Omni Modo zajmuje się obsługą podmiotów prywatnych z branży motoryzacyjnej i kosmetycznej oraz podmiotów publicznych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu całościowych audytów oraz wdrożeń z RODO, a także bieżącym doradztwie w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Daniel Niwiński

Prawnik, Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji

Absolwent SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie na kierunku Prawo, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001), student wydziału Informatyki w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem informacji, cybersecurity oraz ochroną danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w spółce z branży IT, w której zbudował od podstaw dział bezpieczeństwa informacji. Przez lata współprowadził również spółkę z branży handlu zagranicznego, aktywnie wspierając Zarząd zarówno w aspektach biznesowych jak i prawnych. W okresie studiów aktywnie wspierał działalność uczelni jako członek studenckiej poradni prawnej. Od 2019 roku współpracuje z Omni Modo w zakresie audytów bezpieczeństwa informacji, audytów ochrony danych osobowych oraz opracowywania i wdrażania procedur bezpieczeństwa.

Arkadiusz Rzycki

Project Manager

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku „Zarządzanie procesowe”. Audytor wiodący ISO/IEC 27001, audytor wewnętrzny ISO 9001. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa informacji, wymogów techniczno-organizacyjnych wynikających z przepisów RODO w zakresie bezpieczeństwa oraz przetwarzania danych osobowych, analizy ryzyka, zarządzania procesami i projektami. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej instytucji finansowej. Od 2016 roku związany z Omni Modo.  Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, realizacji projektów (w tym zapewniających zgodność z obowiązującymi przepisami prawa).  Przeprowadza audyty, szkolenia, opracowuje i wdraża dokumentację niezbędną do osiągnięcia celów realizowanych procesów, zgodności z wymogami organizacji, wdrażanych systemów zarządzania, jak również przepisów prawa.

Wojciech Habrowski

Radca prawny, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa ochrony danych osobowych, szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań, prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach radców prawnych, a także w kancelarii notarialnej.

W Omni Modo, do jego obowiązków należy bieżące doradztwo na rzecz klientów, wsparcie IOD, przeprowadzanie audytów zgodności z RODO oraz szkoleń. Odpowiada m.in. za obsługę klientów z branży energetycznej .