Eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

The lawyer is giving legal advice..

TAGI:

Udostępnij publikację:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dynamiczne IP może stanowić daną osobową

Niemieckie federalne służby państwowe zapisują na swoich stronach adresy IP odwiedzających je użytkowników. Jak stwierdził niemiecki aktywista Patrick Breyer, stan ten jest naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Przedmiotem skierowanego do Trybunału Sprawiedliwości UE pytania sądu, było czy sam dynamiczny adres IP może stanowić daną osobową.

Trybunał w wyroku z dnia 19 października 2016 r. w sprawie C‑582/14 przyznał rację skarżącemu. Wskazał on, iż sam dynamiczny adres IP pozwala ustalić państwowym służbom dostawcę dostępu do internetu. Mogą one zażądać od niego danych osoby, która w danym momencie posługiwała się wskazanym adresem IP. Tym sposobem są one w stanie ustalić tożsamość osoby, która odwiedziła prowadzoną przez nie stronę. Jest zatem możliwa pośrednia identyfikacja osoby, której dane dotyczą. W konsekwencji dynamiczne adresy IP są dla niemieckich służb danymi osobowymi.

Należy wobec tego zauważyć, że dana informacja, może być daną osobową, w zależności od podmiotu który jest w jej posiadaniu. To że nawet zmienne adresy IP zostały uznane za dane osobowe wynika z okoliczności sprawy.
W drugiej części wyroku Trybunał uznał, że niedopuszczalne jest ograniczanie przez prawo państwa członkowskiego, możliwości gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkowników, tylko do celu wystawienia faktury za usługę. Dostawca usług online może zbierać dane swoich użytkowników, dopóki mieści się to w ramach przepisów o ochronie danych osobowych. Nie można z góry przyjąć, że żadna sytuacja nie uzasadni takich działań. Jak stwierdził Trybunał, dostawca może bez zgody użytkownika zbierać i wykorzystywać jego dane osobowe, również w celu zapewnieniu ogólnej funkcjonalności swoich usług. Bezwzględny zakaz byłby naruszeniem normy obecnie obowiązującej dyrektywy, zgodnie  z którą dostawca usług online ma możliwość ważenia celu polegającego na zagwarantowaniu ogólnej funkcjonalności mediów online, z interesem lub podstawowymi prawami i wolnościami swoich użytkowników. Przykładem celu dla którego można by zbierać dane swoich użytkowników jest ochrona przed cyberatakiem, o ile zbieranie danych dokonywane jest z odpowiednim umiarem co do ich ilości i zabezpieczeniami technicznymi pozyskanych informacji.

Bardzo ciekawe jest również to, że Trybunał wskazał, że podstawą przetwarzania danych przez podmioty publicznej może być również prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych osobowych. Może to prowadzić do zmiany obecnie prezentowanej koncepcji tego, iż organy państwowe mogą przetwarzać dane osobowe tylko na podstawie przepisu prawa. Należy również wskazać, że GDPR w art. 6 ust. 1 wprost wskazuje, że prawnie usprawiedliwiony cel przetwarzania nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

Źródła:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184668&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1488101
http://www.rp.pl/Dane-osobowe/310209971-W-krajach-Unii-nawet-zmienne-IP-nalezy-do-danych-osobowych—wyrok-TSUE.html#ap-1

Opcje wyszukiwania
Tylko dokładne frazy
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Szukaj wg. treści
Wybierz wszystkie
Wpisy
Strony
Szkolenia
Filter by Blog Categories
Blog
Filmiki
Książki
Podcasty
Prasa
Radio i TV
Webinary

Na przykład: RODOpolityka prywatnościszkoleniaprawodokumentacjaGDPR

Michał Rygiel

Prawnik, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Adwokat. Ochroną danych osobowych i prawem nowych technologii zajmuje się od kilku lat.  Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach z branży IT oraz zajmujących się konsultingiem i doradztwem prawym w tym zakresie. Posiada również doświadczenie w obsłudze korporacyjnej w zakresie compliance ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony danych osobowych oraz ładu korporacyjnego.

Marta Krawczyk

Prawnik, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Wiedzę pogłębiała m.in. podczas studiów podyplomowych Wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych (INP PAN w Warszawie).

Od lat zajmuje się sprawami z zakresu prawa nowych technologii w szczególności prawem ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych oraz Parlamencie Europejskim.

W Omni Modo zajmuje się obsługą podmiotów prywatnych z branży produkcyjnej oraz podmiotów publicznych. Ponadto, wspomaga IOD w pełnieniu funkcji. W obszarze jej szczególnych zainteresowań leży tematyka ochrony danych przy przetwarzaniu transgranicznym oraz transferu danych do państwa trzecich.

Karol Kozieł

Radca prawny, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wiedzę  pogłębiał podczas studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii (INP PAN w Warszawie) oraz Nowoczesne Usługi Biznesowe (UTH w Radomiu). Ukończył programy Summer Law School on Intellectual Property Law oraz Summer Law School on Business Law organizowane przez University of Minho w Bradze.

Specjalizuje się w prawie e-commerce, ochronie konsumentów oraz  prawie ochrony danych osobowych. Doświadczenie zdobywał współtworząc i kierując działem prawnym wiodącego polskiego portalu internetowego z branży turystycznej oraz podczas pracy w kancelarii wyspecjalizowanej w prawie nowych technologii.  Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu ochrony danych osobowych w tym  „Komentarza do Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych” (współautorstwo i redakcja).  Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

Martyna Gosz

Adwokatka, Specjalistka ds. Ochrony Danych Osobowych

Adwokatka, absolwentka prawa Wydziale Prawa i Administracji i Ekonomii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie na kierunku „Prawo Nowoczesnych Technologii”.
Specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych, prawie nowych technologii, e-Commerce, a także prawie ubezpieczeń i prawie karnym. Pełniła także funkcję IODO w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Od czasów studenckich angażuje się w wolontariat prawniczy (inicjatywy pro bono).
W Omni Modo zajmuje się obsługą podmiotów prywatnych z branży motoryzacyjnej i kosmetycznej oraz podmiotów publicznych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu całościowych audytów oraz wdrożeń z RODO, a także bieżącym doradztwie w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Daniel Niwiński

Prawnik, Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji

Absolwent SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie na kierunku Prawo, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001), student wydziału Informatyki w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem informacji, cybersecurity oraz ochroną danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w spółce z branży IT, w której zbudował od podstaw dział bezpieczeństwa informacji. Przez lata współprowadził również spółkę z branży handlu zagranicznego, aktywnie wspierając Zarząd zarówno w aspektach biznesowych jak i prawnych. W okresie studiów aktywnie wspierał działalność uczelni jako członek studenckiej poradni prawnej. Od 2019 roku współpracuje z Omni Modo w zakresie audytów bezpieczeństwa informacji, audytów ochrony danych osobowych oraz opracowywania i wdrażania procedur bezpieczeństwa.

Arkadiusz Rzycki

Project Manager

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku „Zarządzanie procesowe”. Audytor wiodący ISO/IEC 27001, audytor wewnętrzny ISO 9001. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa informacji, wymogów techniczno-organizacyjnych wynikających z przepisów RODO w zakresie bezpieczeństwa oraz przetwarzania danych osobowych, analizy ryzyka, zarządzania procesami i projektami. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej instytucji finansowej. Od 2016 roku związany z Omni Modo.  Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, realizacji projektów (w tym zapewniających zgodność z obowiązującymi przepisami prawa).  Przeprowadza audyty, szkolenia, opracowuje i wdraża dokumentację niezbędną do osiągnięcia celów realizowanych procesów, zgodności z wymogami organizacji, wdrażanych systemów zarządzania, jak również przepisów prawa.

Wojciech Habrowski

Radca prawny, Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa ochrony danych osobowych, szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań, prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach radców prawnych, a także w kancelarii notarialnej.

W Omni Modo, do jego obowiązków należy bieżące doradztwo na rzecz klientów, wsparcie IOD, przeprowadzanie audytów zgodności z RODO oraz szkoleń. Odpowiada m.in. za obsługę klientów z branży energetycznej .