Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA A DANE OSOBOWE

Prowadzą Państwo mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo? Działalność gospodarcza wiąże się zwykle z przetwarzaniem danych osobowych pracowników, klientów i kontrahentów. Warto zatem wiedzieć, jak zadbać o ten obszar tak, aby ochrona wspomnianych informacji zapewniała bezpieczeństwo Państwu  oraz osobom, których dane są przetwarzane.

NOWE PRAWO

Od 25 maja 2018 r. stosujemy Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych  (RODO). Zastąpiło ono obowiązujące dotychczas ramy prawne ochrony danych osobowych, stanowiąc nową bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. W Polsce towarzyszyło temu wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.

NOWE WYZWANIA

Pojawiły się nowe prawa osób fizycznych, ale i nowe obowiązki administratorów danych i podmiotów przetwarzających. Wprowadzono nowe definicje i instytucje oraz rozszerzono kompetencje organów nadzorczych. RODO zmieniło stopień i rozkłada ryzyka i niejako wpisało ochronę danych osobowych w funkcjonowanie organizacji, a intensywność zmiany jest tym większa, im bardziej dany podmiot opiera swoją działalność na przetwarzaniu danych osobowych. Podejście oparte na ryzyku zmusza więc do szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych, a także doboru stosownych środków technicznych i organizacyjnych.

NOWE OBOWIĄZKI

Przedsiębiorca musi wdrożyć nowe przepisy w swojej organizacji. Jest także zobowiązany do wykazania zgodności z RODO na każde żądanie organu nadzorczego (tzw. zasada rozliczalności). Powinien więc zidentyfikować procesy, w których przetwarzane są dane osobowe, a następnie dokonać inwentaryzacji danych (skąd, dokąd, kto, gdzie, po co i na jakiej podstawie je przetwarza). Następnym krokiem będzie dostosowanie wewnętrznych polityk i procedur, a także środków technicznych i organizacyjnych, do nowego prawa, jak również odpowiednie przeszkolenie pracowników.

JAK MOŻEMY POMÓC

Omni Modo posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w obszarze ochrony danych osobowych. Wspieramy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także korporacje o globalnym zasięgu. Możemy  pomóc:

  • zapewniając szkolenia dostosowane do Państwa potrzeb,
  • dokonując inwentaryzacji danych osobowych w organizacji,
  • przygotowując odpowiednie dokumenty i procedury.

Zakres naszych usług jest zawsze dostosowany do rozmiarów Państwa działalności, a także branży, w której jest ona prowadzona.

Polecamy też RODO w 15 krokach. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców, który dostępny jest tutaj:https://www.ksiegarnia.beck.pl/17404-rodo-w-15-krokach-praktyczny-poradnik-dla-przedsiebiorcow-michal-czarnecki)