Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Wdrożenie RODO


Usługa wdrożenia kierowana jest wszystkich organizacji objętych nowymi przepisami. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych istotnie wpływa na zakres obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe i wymusza liczne zmiany w politykach i procedurach wewnętrznych.

Wdrożenie odpowiednich rozwiązań oraz dostosowanie procesów w organizacji, pozwoli na spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Wdrożenie przeprowadzane jest w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu oraz ustalonego wspólnie z Klientem harmonogram działań.

W ramach usługi:

  • opracowujemy dokumentację dostosowaną do specyfik działalności danego podmiotu (w tym rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania, analizę ryzyka, ocenę skutków dla ochrony danych, klauzule i obowiązki i informacyjne),
  • opracowujemy rozwiązania dotyczące postępowania z incydentami i zgłaszania naruszeń ochrony danych,
  • szkolimy personel (w tym w formie e-learningu, szkolenia dla marketingu, handlowców, HR, windykacji, IT, kadry zarządzającej).

Ochrona danych osobowych, to nie tylko minimalizacja ryzyka związanego z ewentualnymi nieprawidłowościami, ale wizytówka firmy dbającej o interesy pracowników, klientów i kontrahentów. Wysoka kultura przetwarzania danych to również przewaga konkurencyjna i odpowiedź na zagrożenia związane z prowadzeniem działalności w świecie, w którym siłą napędową gospodarki jest informacja.