Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Pogotowie RODO


Oferujemy Państwu:

 1. Możliwość korzystania z pomocy ekspertów, w przypadku wystąpienia incydentów ochrony danych osobowych:
 • identyfikacja incydentu;
 • badanie ryzyka i skali naruszeń;
 • wsparcie przy podejmowaniu działań mających na celu zminimalizowanie skutków naruszenia (Damage Control), jak również działań PR (Crisis Management);
 • przygotowywanie zgłoszeń do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • prowadzenie korespondencji z Urzędem;
 • wsparcie przy powiadamianiu osób.

2.  Wsparcie przy kontroli Urzędu Ochrony Danych, w tym:

 • przygotowanie do kontroli;
 • udzielanie odpowiedzi na żądania kontrolerów;
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu pokontrolnym;

3. Wsparcie administratorów i procesorów przy audytach podmiotu przetwarzającego;

4. Wsparcie przy udzielaniu odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą takie jak:

 • prawo do informacji;
 • prawo do zapomnienia;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do sprostowania;

5. Alerty o bieżących zagrożeniach i próbach oszustwa;

6. Inne usługi, wykonywane w trybie pilnym, wzmacniające bezpieczeństwo danych.