Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Ochrona sygnalistów (Whistleblowing) 


Każda organizacja, aby zwyciężyć, musi także chronić osoby, którym zależy na jej sukcesie. Dlatego whistleblowing to kompleksowe rozwiązanie – system zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów, który zapewni każdej organizacji zgodność z przepisami oraz ochronę na najwyższym, korporacyjnym poziomie.

System zgłaszania nieprawidłowości ma na celu szybkie i skuteczne informowanie kadry zarządzającej o zdarzeniach godzących w interesy organizacji. Co ważne, źródłem tych informacji są zawsze pracownicy lub zewnętrzni interesariusze, którym zależy na organizacji, nazywani sygnalistami (ang. „whistleblowers”). Należy pamiętać, że osoby te, współpracując na co dzień z naruszycielami, niekoniecznie chcą ujawniać się jako informatorzy (sygnaliści). System zgłaszania nieprawidłowości musi zapewniać, że osoby te mogą pozostać anonimowe, a także zapewniać skuteczną ochronę przed działaniami odwetowymi w miejscu pracy.

W ramach whistleblowing proponujemy następujące działania:

  • przygotowanie i wdrożenie Polityki w sprawie zgłaszania i przeciwdziałania nieprawidłowościom – mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu procedur bezpieczeństwa, które sprawdziły się w sytuacjach kryzysowych naszych klientów i pozwoliły na sprawne rozwiązanie problemów;
  • identyfikację procesów biznesowych i obszarów w których istnieją ryzyka pojawienia się nieprawidłowości – prowadzimy analizę ryzyk w obszarach prawnych i biznesowych, także na styku biznesu i organów publicznych;
  • szkolenie dla pracowników z zakresu działania systemu ochrony sygnalistów – szkolenie ma na celu zapoznanie pracowników z problematyką nieprawidłowości oraz ochroną sygnalistów, jak również przysługującymi im prawami;
  • pełnienie funkcji zewnętrznego kontaktu dla celów zgłaszania nieprawidłowości – jako podmiot niezależny od organizacji możemy obiektywnie ocenić zgłaszane podejrzenia i odpowiednio prowadzić komunikację z sygnalistą. Posiadamy wieloletnie doświadczenie jako punkt kontaktowy dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz podmiotów danych jako zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych (IOD).
  • doradztwo z zakresu prawa pracy w sprawach związanych z nałożeniem kary porządkowej lub wypowiedzeniem umowy o pracę – posiadając doświadczenie w obszarze prawa pracy orientujemy się w sposobach zapewnienia bezpieczeństwa organizacjom na tym polu.

Dlaczego my

Posiadamy zespół doświadczonych prawników oraz specjalistów z zakresu compliance, którzy posiadają wieloletnią praktykę w obszarze prawa pracy, prawa karnego czy ochrony danych.

Stworzyliśmy, analizowaliśmy i doradzaliśmy przy kilkuset procedurach bezpieczeństwa.

Z sukcesem prowadziliśmy projekty w których reprezentowaliśmy klientów w sytuacjach, gdzie należało ocenić ryzyka związane z działaniami nieetycznymi, naruszającymi standardy biznesowe czy będącymi przestępstwami.