Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Dokumentacja


Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych

Dlaczego prawidłowa dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych jest tak ważna dla firmy ?

Brak dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych lub jej nieaktualność to najczęstsze uchybienia, które wykazuje audyt. Wyeliminowanie tego uchybienia jest podstawą przyjęcia legalności przetwarzania danych oraz ograniczenia odpowiedzialności administratora danych.

Jak wygląda przygotowana przez nas dokumentacja ?

Pełna dokumentacja obejmuje :

  • politykę bezpieczeństwa danych osobowych;
  • instrukcje zarządzania systemami informatycznymi przetwarzającymi dane osobowe;
  • projekty umów powierzania danych;
  • wzory upoważnień do przetwarzania danych;
  • wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
  • wzory oświadczeń pracowników o zapoznaniu się z obowiązującymi procedurami;
  • klauzule wymagane przy zbieraniu danych osobowych;
  • zgłoszenia zbiorów danych osobowych do biura GIODO, lub wzory rejestru zbiorów danych prowadzonych przez ABI.

Na życzenie klienta przygotowujemy również inne konieczne procedury wynikające ze specyfiki działalności administratora danych.