Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Audyt ochrony danych osobowych


Audyt ochrony danych osobowych

Czy w Twojej firmie potrzebny jest audyt ochrony danych osobowych ?

Od 1 stycznia 2015r. ustawa o ochronie danych osobowych nałożyła na Administratora Bezpieczeństwa Informacji obowiązek planowego przeprowadzania okresowego audytu ochrony danych osobowych zakończonego sprawozdaniem.

Jaki jest cel audytu?

Do zadań audytu należy:

  1. ustalenie administratora danych w odniesieniu do analizowanych informacji (dane należące do administratora oraz powierzone).
  2. precyzyjne określenie zbiorów danych osobowych.
  3. sprawdzenie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem ich zakresu i zasad wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. analiza posiadanej dokumentacji.
  5. analiza zabezpieczenia systemów informatycznych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa.
  6. sprawdzenie wdrożenia i funkcjonowania procedur i zasad ochrony danych osobowych w odniesieniu do osób mających dostęp do danych.
  7. sprawdzenie innych elementów mających wpływ na poziom zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Czy audyt pomoże rozwiązać problemy związane z bezpieczeństwem ochrony danych osobowych ?

Audyt zakończony jest raportem, w którym nie tylko opisujemy stan faktyczny oraz stopień ryzyka ale również proponujemy konkretne rozwiązania podnoszące poziom ochrony danych osobowych w firmie – np. treści klauzul zgody na przetwarzanie danych, obowiązków informacyjnych itd.

Dlaczego to Omni Modo powinno przeprowadzić audyt w Twojej firmie ?

Takie audyty bezpieczeństwa danych przeprowadzamy od 14 lat i jest to jedna z najpopularniejszych oferowanych przez nas usług. Działamy w oparciu o nasze wewnętrzne sprawdzone procedury.