Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Usługi


Przygotowujemy firmy do wprowadzenia wymogów jakie stawia przed administratorami danych ogólne rozporządzanie unijne o ochronie danych osobowych (GDPR).


Sprawdzamy, jak odbywa się przetwarzanie danych osobowych w Twojej firmie. Nasze prace kończą się raportem opisującym uchybienia. Dajemy w nim również praktyczne wskazówki, jak je usunąć.


Przygotowujemy tłumaczenia dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych.


Oferujemy przeróżne szkolenia związane z ochroną danych osobowych. Możesz wybrać szkolenie otwarte lub zamknięte prowadzone przez wysoko kwalifikowanych, doświadczonych trenerów. Swoją markę w dziedzinie szkoleń budujemy od 14 lat, mając w swoim zawodowym CV kilkanaście tysięcy przeszkolonych osób. I choć od tego czasu branżowej konkurencji przybyło, to wciąż my jesteśmy liderem szkoleń z ochrony danych osobowych.


Sprawdzamy potencjalne zagrożenia związane z wyciekiem danych w firmach oraz weryfikujemy podatność na techniki socjotechniczne. Nasze prace kończą się raportem opisującym wykryte zagrożenia.


Przejmujemy obowiązki i odpowiedzialność za ochronę danych osobowych w Twojej firmie. Zapewniamy stałą dostępność ekspertów, dostarczamy rozwiązania zgodne z prawem i dostosowane do działań biznesowych firmy.


Zapewniamy pełne wsparcie w  zakresie obsługi prawa nowych technologii. Przygotowujemy opinie prawne, nasi prawnicy reprezentują klientów przed organami administracji państwowej.


Przygotowujemy i wdrażamy dokumenty wymagane przez ustawę o ochronie danych osobowych.


Oferujemy usługę polegającą na wdrożeniu ISO 27001 w interesującym i przystającym do potrzeb organizacji zakresie, od prostego sprawdzenia w jakim stopniu organizacja działa zgodnie z wymaganiami normy, poprzez stworzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, na działaniach mających doprowadzić do uzyskania certyfikacji kończąc.


Nasze doświadczenie to

14

lat działalności
350

audytów zgodności przetwarzania danych osobowych
11000

przeszkolonych osób
600

zadowolonych klientów