Współpracując z nami zwiększasz bezpieczeństwo swoich klientów

Usługi


Każda organizacja, aby zwyciężyć, musi także chronić osoby, którym zależy na jej sukcesie. Dlatego whistleblowing to kompleksowe rozwiązanie – system zgłoszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów, który zapewni każdej organizacji zgodność z przepisami oraz ochronę na najwyższym, korporacyjnym poziomie.


Zapewniamy wsparcie w sytuacji wystąpienia incydentu, konieczności zadośćuczynienia żądaniu osoby, której dane dotyczą, wsparcia w razie kontroli organu nadzoru i w innych, niecierpiących zwłoki sprawach.


Zapewniamy pełne wsparcie w  zakresie obsługi prawa nowych technologii. Przygotowujemy opinie prawne, nasi prawnicy reprezentują klientów przed organami administracji państwowej.


Oferujemy usługę polegającą na wdrożeniu ISO 27001 w interesującym i przystającym do potrzeb organizacji zakresie, od prostego sprawdzenia w jakim stopniu organizacja działa zgodnie z wymaganiami normy, poprzez stworzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, na działaniach mających doprowadzić do uzyskania certyfikacji kończąc.


Przejmujemy obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Twojej firmie. Monitorujemy, informujemy, szkolimy, a także przygotowujemy dokumentację. Zapewniamy stałą dostępność, dostarczamy rozwiązania zgodne z prawem i dostosowane do działań biznesowych firmy.


Sprawdzamy, jak odbywa się przetwarzanie danych osobowych w Twojej firmie. Nasze prace kończą się raportem opisującym uchybienia. Dajemy w nim również praktyczne wskazówki, jak je usunąć.


Ważnym etapem dostosowania firmy do RODO jest zaprojektowanie i wdrożenie, na podstawie rekomendacji, rozwiązań organizacyjnych i technicznych (polityki, procedury, szkolenia).


Sprawdzamy potencjalne zagrożenia związane z wyciekiem danych w firmach oraz weryfikujemy podatność na techniki socjotechniczne. Nasze prace kończą się raportem opisującym wykryte zagrożenia.


Oferujemy kompleksową usługę doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych. W naszych działaniach staramy się zachować elastyczność, przy jednoczesnej wysokiej jakości usług.


Oferujemy przeróżne szkolenia związane z ochroną danych osobowych. Możesz wybrać szkolenie otwarte lub zamknięte prowadzone przez wysoko kwalifikowanych, doświadczonych trenerów. Swoją markę w dziedzinie szkoleń budujemy od 16 lat, mając w swoim zawodowym CV kilkanaście tysięcy przeszkolonych osób. I choć od tego czasu branżowej konkurencji przybyło, to wciąż my jesteśmy liderem szkoleń z ochrony danych osobowych.


Przygotowujemy i wdrażamy dokumenty wymagane przez ustawę o ochronie danych osobowych (zgodne z RODO).


Nasze doświadczenie to

17

lat działalności
410

audytów zgodności przetwarzania danych osobowych
17500

przeszkolonych osób
2700

liczba przeszkolonych osób w formie e-learningu
900

zadowolonych klientów
Omni Modo

Jesteśmy członkiem Związku Firm Ochrony Danych Osobowych