Blog Omni Modo

Artykuły na temat: reguły korporacyjne


Grupa przedsiębiorstw lub grupa przedsiębiorców prowadzących wspólną działalność gospodarczą może korzystać z zatwierdzonych wiążących reguł korporacyjnych.