Blog Omni Modo

Artykuły na temat: naruszenie


Obowiązek notyfikacyjny administratora wobec osób, których dane dotyczą – analiza art. 34 GDPR.