Blog Omni Modo

Artykuły na temat: bycie zapomnianym


Zgodnie z art. 17 GDPR każda osoba fizyczna może żądać „bycia zapomnianym”, jeżeli zatrzymywanie jej danych naruszałoby rozporządzenie GDPR, prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.