Blog Omni Modo

Artykuły na temat: administrator danych


Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do indywidualnej kontroli procesu przetwarzania jej danych osobowych. Uprawnienia te znajdują odzwierciedlenie w obowiązkach ADO.