Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Postępowanie z naruszeniami ochrony danych i kontrole Prezesa UODO


Zapisz się na wybrany termin
30
sierpnia 2021 r.
godz. 9:30 - 13:00
Miejsce: szkolenie online

Cena 290 zł + 23% VAT
Opis szkolenia

Szkolenie on-line! Przystępnie, merytorycznie, wygodnie!

By umożliwić poszerzanie wiedzy i wymianę doświadczeń w formie spotkania zdalnego – zapraszamy na szkolenie POSTĘPOWANIE Z NARUSZENIAMI I KONTROLE PREZESA UODO, które prowadzone jest:

 • na żywo (przez dwóch prowadzących) w interaktywnej formule,
 • uwzględniającej ćwiczenia,
 • i zadawanie pytań przez uczestników.

Celem szkolenia jest:

 1. Przedstawienie problematyki oceny incydentów dotyczących ochrony danych osobowych w kontekście przepisów RODO. Zaprezentowane zostaną praktyczne aspekty klasyfikacji incydentu jako naruszenia ochrony danych osobowych, oceny związanego z tym ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz poprawnego dokumentowania takich zdarzeń. Ponadto omówiony zostanie sposób zgłaszania ich Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz informowania osób, których dane dotyczą.
 2. Przedstawienie procesu kontroli przeprowadzanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, jego poszczególnych elementów i konsekwencji dla organizacji. Omówienie przygotowania podmiotu do kontroli. Analiza wybranych kwestii problemowych.

W trakcie szkolenia podpowiemy Ci jak postępować z naruszeniem ochrony danych osobowych, jak przebiega kontrola UODO i jak się do niej przygotować.

Cena: 290 zł + 23% VAT

Godz: 9:30 – 13:00

Plan szkolenia:

Część I – Postępowanie z naruszeniami ochrony danych

 1. Podstawowe pojęcia: incydent, naruszenie ochrony danych, obowiązek notyfikacji organowi nadzorczemu, poinformowanie osób, których dane dotyczy.
 2. Incydenty związane z bezpieczeństwem ochrony danych – przykłady.
 3. Ocena incydentu – kiedy stanowi naruszenie w rozumieniu RODO?
 4. Ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych – jak je ocenić?
 5. Zgłoszenie naruszenia organowi nadzorczemu/osobom których dane dotyczą – forma oraz aspekty praktyczne.
 6. Studium przypadku – ocena incydentu pod kątem wystąpienia naruszenia oraz jego zgłoszenie do organu nadzorczego/osób których dane dotyczą.
 7. Środki, które należy zastosować w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych – przykłady.

Część II – Kontrole PUODO

 1. Kontrola, a postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. Przesłanki wszczęcia kontroli – roczny plan kontroli, zawiadomienia, monitorowanie przestrzegania przepisów, uzupełnienie dowodów w postępowaniu.
 3. Ramy kontroli: kontrolujący, obszar kontroli, zakres informacji, jakich może żądać kontroler od pracowników, wglądu do jakich dokumentów może żądać kontroler, wyłączenia, zawiadomienia, weryfikacja systemów IT.
 4. Uprawnienia kontrolujących, obowiązki kontrolowanego i skutki ich nieprzestrzegania.
 5. Udział policji – przesłanki i asysta przy przeprowadzeniu kontroli.
 6. Protokół pokontrolny – forma, elementy, zastrzeżenia.
 7. Przygotowanie organizacji do kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w tym m. in. zgromadzenie niezbędnych dokumentów).

Jak skorzystać ze szkolenia w wersji on-line:

 • Zgłoszenia na szkolenie można dokonać poprzez zakładkę „Zapisz się na szkolenie”

lub wysyłając je na adres: szkolenia@omnimodo.com.pl

 • Na 3 dni przed szkoleniem na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail, otrzymasz dane do zapłaty z prośbą o jej uiszczenie.
 • Po dokonaniu wpłaty otrzymasz wiadomość z  zaproszeniem na szkolenie wraz  z unikalnym linkiem do platformy.
 • W dniu szkolenia logujesz się do platformy z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu (komputer, tablet lub telefon).
 • W trakcie szkolenia widać ekran prowadzącego oraz jego samego.
 • Możesz zadawać pytania trenerowi.
 • Materiały otrzymasz w formacie PDF wraz z certyfikatem udziału w szkoleniu.
 • Po zakończeniu szkolenia, nie ma możliwości jego ponownego odtworzenia.

Co jest potrzebne od strony technicznej?

 • Komputer z przeglądarką internetową (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera) lub tablet lub telefon z przeglądarką.
 • Można, ale nie trzeba używać podczas szkolenia wbudowanej kamery lub kamery internetowej, mikrofonu, zestawu słuchawkowego lub podłączonych głośników.

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerem  telefonu:

 + 48 502 109 114  lub drogą mailową: szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY!

Materiały do szkolenia


Na wszelkie pytania dotyczące szkoleń odpowiemy pod numerami telefonów:
(22) 616 25 70
+48 502 109 114
lub drogą mailową:
szkolenia@omnimodo.com.pl

Szkolenia po angielsku