Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Nowe prawo zamówień publicznych – SZKOLENIE ONLINE


Zapisz się na wybrany termin
Brak terminów
Opis szkolenia

Szkolenie online! Przystępnie, merytorycznie, wygodnie!

By umożliwić poszerzanie wiedzy i wymianę doświadczeń w formie spotkania zdalnego – zapraszamy na szkolenie: Nowe prawo zamówień publicznych.

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych zacznie obowiązywać już od 01 stycznia 2021 roku! Wiele nowych elementów ustawy obszernie reguluje kwestie, których poprzednia ustawa nie poruszała, dlatego wszyscy, zarówno Zamawiający jak i Wykonawcy stanęli przed trudnym wyzwaniem poznania i stosowania całkowicie nowych konstrukcji prawnych.

Szkolenie skierowane jest zarówno do początkujących uczestników rynku zamówień publicznych, jak i osób posiadających wieloletnie doświadczenie w zamówieniach publicznych. Wewnętrzne procedury związane z rynkiem zamówień publicznych, zarówno z perspektywy Zamawiających jak i Wykonawców, będą wymagały wdrożenia nowych procesów oraz dostosowania narzędzi i sposobu funkcjonowania wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z najważniejszymi zmianami nowej ustawy PZP i ułatwienie im rozpoczęcia funkcjonowania w nowej rzeczywistości prawnej. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak dostosować swoją organizację do najważniejszych zmian wprowadzonych nową ustawą PZP, w szczególności jak poradzić sobie z pełną elektronizacją zamówień publicznych.

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 •  materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,

Plan szkolenia:

I. Prezentacja najważniejszych zmian w nowej ustawie PZP

 • zakres zastosowania nowej ustawy PZP
 • kwalifikacja podmiotowa wykonawców
 • składanie, otwarcie, ocena, odrzucenie oferty oraz wybór najkorzystniejszej oferty
 • umowa w sprawie zamówienia publicznego
 • omówienie konsekwencji skreślenia trybu zamówienia bagatelnego
 • ochrona danych osobowych w nowej ustawie PZP

II. Zamówienia klasyczne poniżej i powyżej progów unijnych

 • omówienie trybów udzielenia zamówienia w zakresie zmian wprowadzonych w nowej ustawie PZP
 • opis potrzeb i wymagań, wstępne konsultacje rynkowe
 • ogłoszenia, informacja dla Prezesa UZP

III. Pełna elektronizacja zamówień publicznych

 • omówienie podpisu elektronicznego
 • komunikacja elektroniczna pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
 • przypadki odstąpienia od komunikacji elektronicznej

IV. Środki ochrony prawnej i polubowne rozwiązywanie sporów

 • odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO)
 • przypadki, w których odwołanie do KIO jest niemożliwe i jak sobie z tym poradzić
 • zasady polubownego rozwiązywania sporów.

Prowadząca:

Karolina Nędzarek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo, Specjalista ds. Zamówień Publicznych w tym Ekspert ds. elektronizacji zamówień publicznych. W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z interpretacją przepisów Prawa zamówień publicznych (zarówno krajowych jak i unijnych), wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe przez wiele lat zdobywała w podmiotach publicznych, współpracując zarówno z jednostkami centralnymi jak i samorządowymi.

Jak wygląda szkolenie zdalne?

 • Zgłoszenia na szkolenie można dokonać poprzez formularz „Zapisz się na szkolenie”

lub wysyłając je na adres: szkolenia@omnimodo.com.pl

 • Na 3 dni przed szkoleniem na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail, otrzymasz dane do zapłaty z prośbą o jej uiszczenie.
 • Po dokonaniu wpłaty otrzymasz wiadomość z  zaproszeniem na szkolenie wraz  z unikalnym linkiem do platformy.
 • W dniu szkolenia logujesz się do platformy z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu (komputer, tablet lub telefon).
 • W trakcie szkolenia widać ekran prowadzącego oraz jego samego.
 • Możesz zadawać pytania trenerowi.
 • Materiały otrzymasz w formacie PDF wraz z certyfikatem potwierdzającym udział w szkoleniu.
 • Po zakończeniu szkolenia, nie ma możliwości jego ponownego odtworzenia.

Co jest potrzebne od strony technicznej?

 • Komputer z przeglądarką internetową (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera) lub tablet lub telefon z przeglądarką.
 • Można, ale nie trzeba używać podczas szkolenia wbudowanej kamery lub kamery internetowej, mikrofonu, zestawu słuchawkowego lub podłączonych głośników.

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerami  telefonów:

+ 48 502 109 114  lub drogą mailową: szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY!

Materiały do szkolenia


Na wszelkie pytania dotyczące szkoleń odpowiemy pod numerami telefonów:
(22) 616 25 70
+48 502 109 114
lub drogą mailową:
szkolenia@omnimodo.com.pl

Szkolenia po angielsku