Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

RODO W HR – OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH KADROWYCH


Termin i miejsce szkolenia:  

13 marca 2020, godz. 9:30 – 16:00

Kolejne terminy: 16 kwietnia, 22 maja

Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40 A

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • RODO w wydaniu kieszonkowym
 • wsparcie merytoryczne podczas szkolenia oraz możliwość zadawania pytań do 5 dni po zakończeniu szkolenia*,
 • pyszny obiad, kawę, herbatę, a także –

*Możliwość zadawania pytań tylko bezpośrednio związanych z tematyką poruszaną podczas szkolenia.

Wzory dokumentów:

 • wzór umowy powierzenia,wzór rejestru czynności przetwarzania,wzór rejestru kategorii czynności przetwarzania, wzór rejestru podmiotów przetwarzających, wzór obowiązku informacyjnego przy formularzu kontaktowym na stronie internetowej, analizę zasadności prowadzenia rejestru czynności przetwarzania, analizę zasadności wyznaczenia inspektora ochrony danych, rejestr incydentów ochrony danych osobowych,uchwałę ws. wyznaczenia IOD, uchwałę ws. przyjęcia dokumentacji RODO,wzór upoważnienia.

Cena: 690 zł + 23% VAT

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się: 

 • Jakie zasady ochrony danych osobowych wynikające z RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, a także ze zmian w Kodeksie pracy musi stosować dział HR?
 • Czego dotyczą nowe/rozszerzone prawa osób, których dane dotyczą i obowiązki z nich wynikające dla administratorów oraz podmiotów przetwarzających dane kadrowe?
 • Jakie należy przygotować procedury i jak je wdrażać?
 • Kiedy, komu i jak należy zgłaszać naruszenia ochrony danych?
 • W jakich okolicznościach udostępniamy albo powierzamy dane osobowe, a kiedy jedynie upoważniamy do ich przetwarzania? Jakie są skutki wyboru każdej z form przekazania danych poza organizację?
 • Jakie są najczęstsze problemy, błędy i wypaczenia związane z przetwarzaniem danych osobowych w branży HR?

Szkolenie uzupełnione zostanie o najnowsze kierunki wykładni przepisów RODO prezentowane na łamach najnowszej krajowej i  europejskiej literatury prawniczej, a także w stanowiskach UODO oraz w dokumentach Grupy Roboczej art. 29/Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Część warsztatowa obejmuje pracę  w grupach.

PLAN SZKOLENIA

I Blok

Reforma prawa ochrony danych osobowych

 • RODO – przyczyny i skutki reformy dla branży HR
 • wpływ na ustawodawstwo krajowe
 • kompetencje nowego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 • kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych – kiedy, za co i wobec kogo

II Blok

Podstawowe pojęcia

 • dane osobowe, dane biometryczne, szczególne kategorie danych,
 • administrator danych osobowych i podmiot przetwarzający;
 • pseudonimizacja i anonimizacja,

III Blok

Pierwszy kontakt z kandydatem do pracy lub pracownikiem

 • zasady i podstawy prawne przetwarzania danych osób zatrudnianych,
 • formularze rekrutacyjne,
 • obowiązki informacyjne,
 • jakie dane pracodawca zawsze może przetwarzać,
 • kiedy wymagana jest zgoda i jak ją prawidłowo zebrać,
 • dane biometryczne,
 • jakich danych pracowników, pracodawca nie może wykorzystywać,
 • przetwarzanie szczególnych kategorii danych,
 • edukacja osób zatrudnionych z zasad ochrony danych osobowych w organizacji,
 • przetwarzanie danych w celu sprawdzenia kandydata: background screening, testy psychologiczne, dane o karalności, polecenia i rekomendacje.

IV Blok

Zatrudnienie a udostępnianie, powierzanie oraz upoważnianie do przetwarzania danych

 • umowa powierzenia – nowe obowiązki i nowe umowy,
 • praca tymczasowa, leasing pracowników i outsourcing usług,
 • zarządzanie uprawnianiami, a rozliczalność w organizacji.

V Blok

Dokumentacja pracownicza

 • formularze rekrutacyjne, akta osobowe, korespondencja,
 • wizerunek pracownika,
 • badanie trzeźwości pracownika.

VI Blok

Monitoring pracowniczy

 • warunki poprawnego stosowania,
 • błędy i naruszenia.

VII Blok

Obowiązek zgłaszania przypadków naruszenia ochrony danych osobowych

 • jakie naruszenia, kiedy i komu należy zgłaszać,
 • jak przygotować organizację do dokonywania zgłoszeń.

VIII Blok

Prawa osób, których dane dotyczą

IX Blok

Profilowanie

 • profilowanie „zwykłe” w rekrutacji i stosunku pracy,
 • decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (ocena pracy, prognozowanie).

X Blok

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 • podstawy przetwarzania oraz warunki formalne spełniane w związku z przetwarzaniem danych na potrzeby ZFŚS,
 • upoważnienia i przeglądy danych.

XI Blok

Współpraca ze związki zawodowymi

 • udostępnianie danych,
 • konflikt interesów.

XII Blok

Retencja danych kadrowych

 • kiedy, jakie dane i jak usuwać,
 • polityka retencji,
 • podstawowe funkcjonalności systemów informatycznych.

Zakończenie

 • podsumowanie i pytania

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerami  telefonów:

(22) 616 25 70,  + 48 502 109 114  lub drogą mailową: szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY!