Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

RODO od podstaw – SZKOLENIE ON – LINE


Szkolenie on-line!  Przystępnie, merytorycznie, wygodnie!

2 września 2020, godz. 9:30 – 13:00 (w tym 30 min.przerwy)

By umożliwić poszerzanie wiedzy i wymianę doświadczeń w formie spotkania zdalnego – zapraszamy na szkolenie RODO OD PODSTAW, które prowadzone jest:

 • na żywo (przez dwóch prowadzących) w interaktywnej formule,
 • uwzględniającej ćwiczenia,
 • i zadawanie pytań przez uczestników.

Prowadzący wprowadzą stopniowo w problematykę ochrony danych osobowych, poruszą istotne i aktualne zagadnienia, wskażą na obszary problemowe oraz dylematy interpretacyjne, a także uwzględnią decyzje i stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych, poglądy doktryny i orzecznictwa. Na spotkaniu poruszone zostaną również kwestie wynikające z tzw. nowelizacji sektorowej z maja 2019 r. (zmiany w kodeksie pracy, ustawie o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych).

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 •  materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,

Szkolenie skierowane jest do:
– osób przetwarzających dane osobowe w organizacji,
– administratorów danych oraz przedstawicieli szczebla kierowniczego administratora,
– małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą poznać swoje obowiązki wynikające z aktualnych         przepisów prawa,
– dla wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Cena: 90 zł + 23% VAT

Plan szkolenia:

1. Kilka słów wstępu o reformie prawa ochrony danych osobowych
2. Podstawowe pojęcia (dane osobowe, profilowanie, dane biometryczne, pseudonimizacja)
3. Administrator i podmiot przetwarzający – powierzenie a udostępnienie danych i nadawanie upoważnień
4. Podstawowe obowiązki administratorów danych
a. zasady i podstawy prawne przetwarzania,
b. obowiązki informacyjne,
c. rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania,
d. privacy by design i by default.
5. Inspektor Ochrony Danych
a. niezbędne kwalifikacje,
b. pozycja i zadania w organizacji,
6. realizacja praw osób, których dane dotyczą (praw odo zapomnienia, prawo dostępu do danych etc.)
7. Naruszenia ochrony danych osobowych
a. czym są naruszenia,
b. kiedy, komu i co zgłaszamy,
8. Wdrażanie RODO w organizacji
a. od czego zacząć i na czym się skupić,
b. identyfikacja i priorytetyzacja zadań,
c. jakie procedury są wymagane.

Jak wygląda szkolenie zdalne?

lub wysyłając je na adres: szkolenia@omnimodo.com.pl

 • Na 3 dni przed szkoleniem na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail, otrzymasz dane do zapłaty z prośbą o jej uiszczenie.
 • Po dokonaniu wpłaty otrzymasz wiadomość z  zaproszeniem na szkolenie wraz  z unikalnym linkiem do platformy.
 • W dniu szkolenia logujesz się do platformy z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu (komputer, tablet lub telefon).
 • W trakcie szkolenia widać ekran prowadzącego oraz jego samego.
 • Możesz zadawać pytania trenerowi.
 • Materiały wraz z certyfikatem poświadczającym udział otrzymasz w formacie PDF,
 • Po zakończeniu szkolenia, nie ma możliwości jego ponownego odtworzenia.

Co jest potrzebne od strony technicznej?

 • Komputer z przeglądarką internetową (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera) lub tablet lub telefon z przeglądarką.
 • Można, ale nie trzeba używać podczas szkolenia wbudowanej kamery lub kamery internetowej, mikrofonu, zestawu słuchawkowego lub podłączonych głośników.

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerami  telefonów:

(22) 616 25 70,  + 48 502 109 114  lub drogą mailową: szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY!