Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

RODO od podstaw


Termin i miejsce szkolenia:  

13 grudnia 2019, godz. 9:30 – 16:00

Kolejne terminy: 23 stycznia 2020, 5 marca 2020

Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40 A

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • RODO w wydaniu kieszonkowym,
 • wsparcie merytoryczne podczas szkolenia oraz możliwość zadawania pytań do 5 dni po szkoleniu,
 • pyszny obiad, kawę, herbatę, a także –

Wzory dokumentów:

 • wzór umowy powierzenia,wzór rejestru czynności przetwarzania,wzór rejestru kategorii czynności przetwarzania, wzór rejestru podmiotów przetwarzających, wzór obowiązku informacyjnego przy formularzu kontaktowym na stronie internetowej, analizę zasadności prowadzenia rejestru czynności przetwarzania, analizę zasadności wyznaczenia inspektora ochrony danych, rejestr incydentów ochrony danych osobowych,uchwałę ws. wyznaczenia IOD, uchwałę ws. przyjęcia dokumentacji RODO,wzór upoważnienia.

Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie praktycznych aspektów stosowania nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w RODO, nowej ustawie o ochronie danych osobowych, a także ustawie wprowadzającej zmiany w przepisach sektorowych;
 • analiza nowych/rozszerzonych praw osób i obowiązków administratora danych oraz podmiotów przetwarzających;
 • prezentacja wybranych kwestii problemowych związanych z wdrożeniem nowych regulacji;
 • analiza roli i zadań krajowego organu nadzorczego oraz inspektorów ochrony danych.

Szkolenie uzupełnione zostanie o najnowsze kierunki wykładni przepisów ogólnego rozporządzenia, prezentowane na łamach krajowej oraz europejskiej literatury prawniczej, a także elementy tzw. nowelizacji sektorowej, która weszła w życie 4 maja 2019 r.

 

Część warsztatowa, przeprowadzana w grupach, obejmuje: • rozpisanie ról w procesie przetwarzania danych osobowych,
• analizę umowy powierzenia,
• ćwiczenie z podstaw prawnych przetwarzania danych,
• test powtórzeniowy ze szkolenia (gra zespołowa).

PLAN SZKOLENIA

I BLOK

Co zmieniło RODO?

 • dane osobowe jako „złoto XXI wieku” – dlaczego warto je chronić,
 • wpływ na ustawodawstwo krajowe oraz kompetencje nowego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 • podstawowe definicje (dane osobowe, pseudonimizacja, profilowanie, administrator, podmiot przetwarzający).

II BLOK

Jakie są zasady i podstawy prawne przetwarzania?

 • dane osobowe zwykłe oraz szczególne kategorie danych,
 • zasady i podstawy przetwarzania danych zwykłych oraz wrażliwych (ze szczególnym uwzględnieniem zgody),
 • różnice pomiędzy powierzaniem a udostępnianiem danych osobowych – nowe zasady i nowe umowy.

III BLOK

O czym, kiedy i kogo należy informować przy zbieraniu danych osobowych?

 • obowiązki informacyjne z art. 13 i art. 14 RODO,
 • praktyczne sposoby spełniania obowiązków informacyjnych – warstwowanie.

IV BLOK

Jakie obowiązki mają administratorzy i podmioty przetwarzające?

 • zapewnienie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych ochrony danych,
 • rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania,
 • zgłaszanie naruszeń,
 • realizacja praw osób, których dane dotyczą,
 • privacy by design i privacy by default,
 • ocena skutków dla ochrony danych,
 • retencja danych.

V BLOK

Jakie dokumenty i procedury musi przygotować organizacja?

 • polityka ochrony danych osobowych,
 • procedura nadawania upoważnień,
 • rejestr incydentów,
 • rozliczalność w zakresie pozostałych obowiązków administratora.

VI BLOK

Inspektor Ochrony Danych – kim jest i czy trzeba go powołać?

 • powołanie IOD,
 • uprawnienia i obowiązki IOD,
 • praktyka funkcjonowania IOD w organizacji.

VII BLOK

Jaka jest odpowiedzialność za naruszenie przepisów? (odpowiedzialność cywilna, karna, dyscyplinarna oraz administracyjne kary pieniężne) – wybrane decyzje organów nadzorczych.

Zakończenie

• Pytania

Prowadzący:

Michał Czarnecki

Doktor nauk prawnych, absolwent prawa, a także filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Partner w kancelarii Osiej i Partnerzy (kancelariaosiej.pl). Autor licznych publikacji i artykułów w prasie fachowej, w tym m.in.  „RODO w 15 krokach. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców”. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 2015-2017 pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie zajmował się przygotowaniem opracowań i analiz z zakresu ochrony danych osobowych, a także prowadzeniem postępowań administracyjnych w tym obszarze. Oprócz prawa ochrony danych osobowych, specjalizuje się również w prawie administracyjnym oraz gospodarczym.

W Omni Modo odpowiedzialny za przeprowadzanie audytów zgodności z RODO, analizy ryzyka oraz prowadzenie szkoleń. Zajmuje się obsługą międzynarodowych podmiotów m. in. jednej z największych agencji zatrudnienia. Ponadto, wspomaga przedsiębiorców w pełnieniu funkcji IOD. W obszarze jego szczególnych zainteresowań leży tematyka ochrony danych w zatrudnieniu.

Z okazji 15-lecia Omni Modo na każde szkolenie 15% rabatu.

Nowa cena: 586,50 zł + 23% VAT

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerem telefonu: (22) 616 25 70 lub drogą mailową:

szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY!