Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

Postępowanie z incydentami i zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych – szkolenie 4h


Termin i miejsce szkolenia:

18 września 2020, godz. 10:00 – 14:00

Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40 A

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • RODO w wydaniu kieszonkowym
 • wsparcie merytoryczne podczas szkolenia oraz możliwość zadawania pytań do 3 dni po szkoleniu*,
 • pyszne ciasteczka, kawę, herbatę, a także –

dokumenty:

 • przykładowo wypełniony wzór zgłoszenia naruszenia organowi nadzorczemu,
 • wzór informacji przekazywanej osobom, których dane dotyczą.

*Możliwość zadawania pytań tylko bezpośrednio związanych z tematyką poruszaną podczas szkolenia.

Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki oceny incydentów dotyczących ochrony danych osobowych w kontekście przepisów RODO. Zaprezentowane zostaną praktyczne aspekty klasyfikacji incydentu jako naruszenia ochrony danych osobowych, oceny związanego z tym ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz poprawnego dokumentowania takich zdarzeń. Ponadto omówiony zostanie sposób zgłaszania ich Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz informowania osób, których dane dotyczą. Czas szkolenia – 4 godziny, w trakcie których podpowiemy Ci jak postępować z naruszeniem ochrony danych osobowych .

Plan szkolenia:

 1. Podstawowe pojęcia: incydent, naruszenie ochrony danych, obowiązek notyfikacji organowi nadzorczemu, poinformowanie osób, których dane dotyczy
 2. Incydenty związane z bezpieczeństwem ochrony danych – przykłady
 3. Ocena incydentu – kiedy stanowi naruszenie w rozumieniu RODO?
 4. Ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych – jak je ocenić?
 5. Zgłoszenie naruszenia organowi nadzorczemu – forma oraz aspekty praktyczne
 6. Studium przypadku – ocena incydentu pod kątem wystąpienia naruszenia oraz jego zgłoszenie do organu nadzorczego
 7. Wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych – kiedy występuje?
 8. Informowanie osób, których dane dotyczą – forma oraz aspekty praktyczne
 9. Studium przypadku – ocena incydentu pod kątem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw oraz wolności osób fizycznych
 10. Środki, które należy zastosować w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych – przykłady.

Prowadzący

Arkadiusz Rzycki

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku „Zarządzanie procesowe”. Audytor wiodący ISO/IEC 27001, audytor wewnętrzny ISO 9001. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa informacji, wymogów techniczno-organizacyjnych wynikających z przepisów RODO w zakresie bezpieczeństwa oraz przetwarzania danych osobowych, analizy ryzyka, zarządzania procesami i projektami. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej instytucji finansowej. Od 2016 roku związany z Omni Modo.  Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, realizacji projektów (w tym zapewniających zgodność z obowiązującymi przepisami prawa).  Przeprowadza audyty, szkolenia, opracowuje i wdraża dokumentację niezbędną do osiągnięcia celów realizowanych procesów, zgodności z wymogami organizacji, wdrażanych systemów zarządzania, jak również przepisów prawa.

Daniel Niwiński

Absolwent SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie na kierunku Prawo, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001), student wydziału Informatyki w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem informacji, cybersecurity oraz ochroną danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w spółce z branży IT, w której zbudował od podstaw dział bezpieczeństwa informacji. Przez lata współprowadził również spółkę z branży handlu zagranicznego, aktywnie wspierając Zarząd zarówno w aspektach biznesowych jak i prawnych. W okresie studiów aktywnie wspierał działalność uczelni jako członek studenckiej poradni prawnej. Od 2019 roku współpracuje z Omni Modo w zakresie audytów bezpieczeństwa informacji, audytów ochrony danych osobowych oraz opracowywania i wdrażania procedur bezpieczeństwa.

Cena: 399 +23% VAT

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerami  telefonów:

(22) 616 25 70,  + 48 502 109 114  lub drogą mailową: szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY!