Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

Kontrole Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – szkolenie 4h


Termin i miejsce szkolenia:

29 kwietnia 2020, godz. 10:00 – 14:00

Kolejny termin: 27 maja

Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40 A

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • RODO w wydaniu kieszonkowym – NOWOŚĆ
 • wsparcie merytoryczne podczas szkolenia oraz możliwość zadawania pytań do 3 dni po szkoleniu,
 • pyszne ciasteczka, kawę, herbatę,

25 maja 2018 r. Ogóle Rozporządzenie o Ochronnie Danych (RODO) zastąpiło obowiązujące dotychczas ramy prawne ochrony danych osobowych, stanowiąc nową bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych, zdarzeniu temu towarzyszyło wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Regulacja ta przyznaje niezwykle szerokie kompetencje Prezesowi Urzędu zarówno w trakcie trwania postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, jak i przeprowadzanych kontroli.

Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie procesu kontroli przeprowadzanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, jego poszczególnych elementów i konsekwencji dla organizacji,
 • prezentacja problemów interpretacyjnych, dobrych praktyk i dylematów administratorów i podmiotów przetwarzających,
 • omówienie przygotowania podmiotu do kontroli,
 • analiza wybranych kwestii problemowych.

Szkolenie uzupełnione zostanie o dotychczasowe doświadczenia i case study, w tym obejmujące kontrole przeprowadzane po 25 maja 2018 r.

Pogram:

 • kontrola, a postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
 • przesłanki wszczęcia kontroli – roczny plan kontroli, zawiadomienia, monitorowanie przestrzegania przepisów, uzupełnienie dowodów w postępowaniu,
 • ramy kontroli: kontrolujący, obszar kontroli, zakres informacji, jakich może żądać kontroler od pracowników, wglądu do jakich dokumentów może żądać kontroler, wyłączenia, zawiadomienia, weryfikacja systemów IT,
 • uprawnienia kontrolujących,
 • obowiązki kontrolowanego i skutki ich nieprzestrzegania,
 • udział policji – przesłanki i asysta przy przeprowadzeniu kontroli,
 • przesłuchanie pracownika,
 • protokół pokontrolny – forma, elementy, zastrzeżenia,
 • przygotowanie organizacji do kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w tym m. in. zgromadzenie niezbędnych dokumentów).

Cena: 399 zł + 23% VAT

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerami  telefonów:

(22) 616 25 70,  + 48 502 109 114  lub drogą mailową: szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY!