Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Kontakt


OMNI MODO Sp. z o.o.

Biuro:
Aleja Jerzego Waszyngtona 40A, Ip
03-910 Warszawa

tel/fax: 22 616 25 70
e-mail: omnimodo (małpa) omnimodo.com.pl

Dane rejestrowe:
ul. Zwycięzców 45/29
03-937 Warszawa

Omni Modo Sp. z o.o.  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 000692281, NIP: 113-294-95-00, REGON: 368143970.         Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Omni Modo, z siedzibą w Warszawie (03-937) przy ul. Zwycięzców 45/29. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.