Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Przejęcie funkcji ABI


Przejęcie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
Audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacji i abi outsourcing

Co zmieniła nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych od 1 stycznia 2015r. ?

Obecnie każdy administrator danych może wyznaczyć Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Do obowiązków ABI należy nie tylko stały nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w firmie, ale także coroczne przeprowadzenie sprawdzenia ochrony danych osobowych zakończonego sprawozdaniem.

Co zyskujesz powierzając funkcję ABI Omni Modo ?

Przede wszystkim pewność, że przetwarzane przez Ciebie dane osobowe są bezpieczne w profesjonalnych i doświadczonych rękach, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia odpowiedzialności prawnej za naruszenia ochrony danych osobowych. W praktyce oznacza to wsparcie zarówno prawne jak i informatyczne, które obejmuje :

  • przeprowadzenie corocznego audytu praktycznego spełnienia przepisów o ochronie danych osobowych zakończonego sprawozdaniem;

 

  • bieżące wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych (np. przygotowywanie klauzul, regulaminów, aktualizacja dokumentacji itp.);

 

  • przeprowadzanie cyklicznych szkoleń;

 

  • bieżące monitorowanie wypełniania obowiązków prawnych dotyczących wprowadzenia i utrzymywania na wymaganym prawem poziomie środków technicznych i organizacyjnych służących zabezpieczeniu danych osobowych;

 

  • kontakt z GIODO zarówno w kwestiach związanych z rejestracją zbiorów danych osobowych, skarg na administratora, kontroli GIODO, czy w sytuacji wystąpienia incydentów;

 

  • regularne konsultacje realizowane w siedzibie Twojej firmy, podczas których omówione zostaną bieżące potrzeby w zakresie danych osobowych.