Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Obsługa prawna


Zapewniamy pełne wsparcie w  zakresie obsługi prawa nowych technologii. Przygotowujemy opinie prawne, nasi prawnicy reprezentują klientów przed organami administracji państwowej.