Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Audyt bezpieczeństwa systemów IT


Czy w Państwa firmie potrzebny jest audyt bezpieczeństwa danych przechowywanych w formie elektronicznej?

Dzięki audytowi bezpieczeństwa systemów IT dostarczymy pełną wiedzę o:

 • wykorzystywanym oprogramowaniu w firmie Klienta,
 • lukach w jego zabezpieczeniach,
 • skuteczności stosowanych zabezpieczeń technicznych,
 • potencjalnych zagrożeniach wycieku danych,
 • najlepszych praktykach IT,
 • sposobie pracy poszczególnych użytkowników systemów.

Jaki jest cel audytu IT?

 • wykrycie potencjalnych zagrożeń związanych z utratą informacji w systemach informatycznych,
 • analiza bezpieczeństwa usługi katalogowej Active Directory,
 • analiza bezpieczeństwa systemu poczty elektronicznej,
 • analiza i testy zabezpieczeń sieci Wi-Fi,
 • testy socjotechniczne weryfikujące fizyczne i techniczne środki zabezpieczeń,
 • testy obciążeniowe sprawdzające stabilność i dostępność działania systemów,
 • weryfikacja krytycznych aplikacji www,
 • opracowanie polityki zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • zdefiniowanie procesu zarządzania ryzykiem informatycznym zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27005:2014,
 • opracowanie dokumentacji dotyczącej zabezpieczeń systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Czy audyt IT pomoże rozwiązać problemy związane z bezpieczeństwem ochrony danych osobowych?

Audyt kończy jest raportem, w którym nie tylko opisujemy stan faktyczny oraz stopień ryzyka, ale również proponujemy konkretne rozwiązania podnoszące poziom ochrony danych osobowych w organizacji. Uzyskane informacje pozwolą też wprowadzić niezbędne zabezpieczenia w funkcjonujących systemach IT oraz przygotować roczne plany rozwoju infrastruktury informatycznej w firmie.

Dlaczego to Omni Modo powinno przeprowadzić audyt IT w Państwa firmie?

Bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu w przeprowadzaniu audytów bezpieczeństwa opracowaliśmy wewnętrzny standard, który dodatkowo dostosowaliśmy do wymogów RODO. Rozpoczęliśmy współpracę z naszymi Partnerami, specjalistami w zakresie bezpieczeństwa, aby sprostać tym wymogom. Tak działający zespół gwarantuje najwyższą jakość usługi.