Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI


Nowość!!!

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI ORAZ PRZYGOTOWANIE DO WPROWADZENIA W ORGANIZACJI WYMOGÓW JAKIE STAWIA PRZED ADMINISTRATORAMI DANYCH OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE UNIJNE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (GDPR).  

Dla zachowania swojej ważności dokumentacja (Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi) powinna być na bieżąco aktualizowana. Obowiązek taki wynika wprost z art. 36b ustawy o ochronie danych osobowych, a poza tym jest logiczną konsekwencją racjonalnego, a nie teoretycznego utrzymania systemu ochrony danych.

Konieczność aktualizacji dokumentacji wiąże się nie tylko ze zmianą przepisów, ale również ze zmianami jakie przechodzą wszystkie organizacje. Zmiana miejsca prowadzenia działalności, wdrożenie nowego systemu czy produktu to tylko niektóre z przykładów takich zmian.

Wychodząc naprzeciw potrzebie zapewnienia zgodności Państwa dokumentacji ze stanem prawnym oraz faktycznym, przygotowaliśmy naszą specjalną ofertę. Jej wyjątkowość polega nie tylko na tym, że jest praktyczna i elastyczna (uwzględnia specyfikę organizacji), ale że wskazujemy także jak przygotować się do kolejnej, tym razem rewolucyjnej zmiany jaka czeka nas wszystkich, czyli obowiązywania GDPR.

Co oferujemy w ramach aktualizacji dokumentacji:

 • Ponowną inwentaryzację zbiorów danych osobowych,
 • Identyfikację zakresu danych osobowych przetwarzanych,
 • Analizę i identyfikację funkcjonujących u Państwa systemów informatycznych oraz powiązania ich z zinwentaryzowanymi zbiorami,
 • Określenie przepływu danych osobowych między systemami informatycznymi,
 • Określenie nowych obszarów przetwarzania danych osobowych,
 • Aktualizację dokumentacji w oparciu o działania wyżej wymienione,
 • Przygotowanie pełnej listy wymogów jakie musi spełnić konkretny administrator danych (dostosowanej do specyfiki organizacji),
 • Wzory dokumentów lub wskazówki jak je sporządzić (możliwe w oparciu o aktualny stan prawny).

Dodatkowo, w związku ze zbliżającą się datą obowiązywania GDPR, oferujemy:

 • pełne doradztwo w zakresie wdrażania postanowień unijnego rozporządzenia (w oparciu o aktualny stan prawny)
 • szkolenia pracowników
 • sporządzanie przez radców prawnych opinii z zakresu GDPR