Blog Omni Modo

Artykuły na temat: przetwarzanie danych ochrona danych osobowych


Każdy organ nadzorczy jest właściwy do wypełniania zadań i wykonywania uprawnień powierzonych mu zgodnie z RODO na terytorium swojego państwa członkowskiego.