Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Ochrona danych osobowych – unijna reforma (GDPR/RODO)


Termin i miejsce szkolenia:

Warszawa, Centrum, 22 luty 2018

Godz. 09.30–16.00

W dniu 14 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski zatwierdził Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, zwanym potocznie General Data Protection Regulation (GDPR). Tym samym zmiana systemu ochrony danych osobowych została ostatecznie przesądzona. Z powodu dużych i kosztowych zmian Parlament dał Państwom Członkowskim ponad 2-letni okres dostosowania się do nowej rzeczywistości.

Zespół specjalistów Omni Modo dokonał dogłębnej analizy nowych przepisów, na podstawie której przygotował autorskie szkolenie, które zawiera najistotniejsze informacje o zmianach, w tym dotyczące: nowych kategorii danych osobowych, zmian w przetwarzaniu danych, roli ABI, a także zasad nowej odpowiedzialności prawnej. Oczywiście to nie wszystko. Nasze szkolenie jako jedyne na rynku ma na celu przekazanie Państwu zrozumienia zmian w prawie oraz wskazanie jak rozpocząć dostosowanie prowadzonej przez siebie działalności do nowych uregulowań prawnych.

Celem szkolenia ma być omówienie nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych (GDPR). Rozporządzenie zastąpi obowiązujące dotychczas ramy prawne ochrony danych osobowych, stanowiąc bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Szkolenie uzupełnione zostanie o najnowsze kierunki wykładni przepisów ogólnego rozporządzenia, prezentowane na łamach najnowszej, krajowej oraz europejskiej literatury prawniczej oraz w dokumentach Grupy Roboczej art. 29.

 Otwarcie szkolenia (wprowadzenie)

 • cele oraz ogólne założenia reformy sektora ochrony danych osobowych – dlaczego reforma jest konieczna
 • zmiana podejścia do ochrony danych osobowych

I Blok

Forma prawna reformy sektora ochrony danych osobowych

 • bezpośrednie stosowanie ogólnego rozporządzenia, a wymóg jego transpozycji do porządków prawnych państw członkowskich
  • wejście w życie a obowiązywanie – czyli „jak rozumieć” prawo unijne
 • co dalej z ustawą o ochronie danych osobowych – na jakim etapie są prace związane ze zmianą
 • kto odpowiada za wdrożenie ogólnego rozporządzenia

II Blok

Podstawowe obowiązki administratorów danych osobowych

 • nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych
 • obowiązek przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych osobowych na ich ochronę
 • nowe zasady realizacji obowiązku informacyjnego
 • audyty należytej ochrony danych osobowych
 • zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania tzw. privacy by design oraz domyślna ochrona danych
 • wspólne operacje przetwarzania danych osobowych przez kilku administratorów (Grupy spółek)
 • dokumentowanie zasad ochrony danych osobowych
 • nowe zasady powierzania danych osobowych
 • obowiązek zgłaszania GIODO przypadków naruszenia danych osobowych

III Blok

ABI/Inspektor  ochrony danych  osobowych (DPO)

 • status prawny inspektora ochrony danych
 • wyznaczenie ABI – obowiązek czy uprawnienie
 • powołanie oraz odwołanie inspektora ochrony danych
 • gwarancje niezależności
 • nowe zadania inspektora ochrony danych
 • dlaczego inspektor ochrony danych to nie to samo co ABI – z punktu widzenia wieloletnich doświadczeń kancelarii

IV Blok

Wybrane zagadnienia

 • przetwarzanie danych osobowych dzieci
 • profilowanie
 • współpraca w sprawach ochrony danych osobowych
 • kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych
 • kodeksy postępowania z danymi osobowymi
 • nowe mechanizmy certyfikacji w dziedzinie ochrony danych osobowych
 • nowe zasady transferu danych do państw trzecich ze szczególnym uwzględnieniem Tarczy Prywatności

V Zakończenie

 • jak przygotować się do daty, w której rozporządzenie zacznie być stosowane – co już możemy a co powinniśmy zrobić
 • najnowsze komentarze, stanowiska praktyków i doktryny do uchwalonego GDPR, czyli co się mówi o rozporządzeniu
 • podsumowanie, ogólna ocena nowych ram prawych ochrony danych osobowych oraz perspektywy dalszych zmian w sektorze ochrony danych (rewizja dyrektywy o e-prywatności).

Dlaczego OMNI MODO:

 • Nasi eksperci to prawnicy i informatycy posiadający wieloletnie  doświadczenie zdobyte zarówno w pracy w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jak i podczas pełnienia przez wiele lat funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • Jesteśmy jedną z najstarszych i największych firm oferujących usługę zewnętrznego ABI, dzięki czemu możemy uczyć w oparciu o naszą własną metodykę jakiej dopracowaliśmy się na przestrzeni kilkunastu lat.
 • Znamy specyfikę każdej dziedziny gospodarki, jak i administracji. Pełnimy funkcję ABI w podmiotach z każdej z branż, w tym m.in. marketingowej, kosmetycznej, usługowej, handlowej, produkcyjnej, farmaceutycznej, finansowej, windykacyjnej, wydawniczej, ubezpieczeniowej, jak i w administracji państwowej.
 • Szkolenie ma charakter wybitnie warsztatowy i praktyczny, każdy z uczestników znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytania prawne.

W ramach szkolenia:

 • otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • otrzymasz pakiet materiałów szkoleniowych profilowanych pod kątem zagadnień, które Cię zainteresowały,
 • zapewniamy pyszny obiad, kawę, herbatę,
 • zapewniamy wsparcie merytoryczne.

Prowadzący:

Tomasz Osiej

Radca Prawny, Europejski Rzecznik Patentowy – specjalista z zakresu ochrony danych osobowych oraz Prawa Własności Przemysłowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej (Instytut Prawa Własności Intelektualnej) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1998-2000 pracownik Departamentu Prawnego Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Asystent Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Współautor (redaktor) książek „Ochrona danych osobowych w praktyce – pytania i odpowiedzi”, „Ochrona danych osobowych – wybór zagadnień”, opracowania „Ochrona danych osobowych po wejściu do Unii Europejskiej”. Obecnie prowadzi własną Kancelarię www.prawnopatentowa.pl. Współtwórca największego portalu zajmującego się ochroną danych osobowych www.e-ochronadanych.pl.  Od 1999 roku z powodzeniem zajmuje się szkoleniami z zakresu ochrony danych osobowych.

Termin i miejsce szkolenia:

Warszawa, Centrum, 22 luty 2018

Godz. 09.30–16.00

Koszt szkolenia:

850 zł + 23% VAT od osoby

Cena zawiera:

 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • obiad, kawę, herbatę,
 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • wsparcie merytoryczne.

FORMULARZ ZAPISU NA SZKOLENIE

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy po numerem telefonu 22 616 25 70 lub drogą mailową:

szkolenia@omnimodo.com.pl

Dodatkowych informacji udzieli: Natalia Boczko-Pruszczak, tel. 22 616 25 70

Zapraszamy!