Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

SZKOLENIE UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I JEJ WPŁYW NA PRZETWARZANIE DANYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM


Prowadząca:
Agnieszka Szalińska-Uflewska

Data:

28.11.2017r.

Koszt szkolenia:

690 zł + 23%VAT

Celem szkolenia ma być omówienie nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych (GDPR). Rozporządzenie zastąpi obowiązujące dotychczas ramy prawne ochrony danych osobowych, stanowiąc bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa
i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Szkolenie uzupełnione zostanie
o najnowsze kierunki wykładni przepisów ogólnego rozporządzenia, prezentowane na łamach najnowszej, krajowej oraz europejskiej literatury prawniczej oraz w dokumentach Grupy Roboczej art. 29.

GDPR jako pierwszy akt prawa unijnego zawiera przepisy nakładające obowiązki wprost na szeroko rozumiane organy administracji publicznej, oddzielając je wyraźnie od obowiązków ogólnych bądź nakładanych wyłącznie na przedsiębiorców. Prowadzący szkolenie obok wykładni ogólnych obowiązków nakładanych przez GDPR, położą więc szczególny nacisk na przepisy dedykowane wprost do sektora publicznego. Powyższe wydaje się być szczególnie istotne, uwzględniając wyrażony w Konstytucji RP oraz kodeksie postępowania administracyjnego ogólny obowiązek działania administracji publicznej na podstawie
i w granicach prawa. Powyższe wywiera również niebagatelny wpływ na zasady przetwarzania danych osobowych, w tym stosowanie przesłanek legalizujących ich pozyskanie.

 Otwarcie szkolenia (wprowadzenie)

 • cele oraz ogólne założenia reformy sektora ochrony danych osobowych – dlaczego reforma jest konieczna
 • zmiana podejścia do ochrony danych osobowych w sektorze publicznym
 • wykładnia pojęcia organów administracji publicznej jako adresatów obowiązków przewidzianych w GDPR
 • zasada autonomii instytucjonalnej i proceduralnej oraz jej wpływ na stosowanie GDPR

I Blok

Forma prawna reformy sektora ochrony danych osobowych

 • bezpośrednie stosowanie ogólnego rozporządzenia, a wymóg jego transpozycji do porządków prawnych państw członkowskich
  • wejście w życie a obowiązywanie – czyli „jak rozumieć” prawo unijne
 • co dalej z ustawą o ochronie danych osobowych – na jakim etapie są prace związane ze zmianą
 • kto odpowiada za wdrożenie ogólnego rozporządzenia

II Blok

Podstawowe obowiązki administratorów danych osobowych w sektorze publicznym cz.1 

 • nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych
 • nowe zasady realizacji obowiązku informacyjnego
 • audyty należytej ochrony danych osobowych
 • zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania tzw. privacy by design oraz domyślna ochrona danych i jej zastosowanie do tworzenia projektów aktów prawnych (w tym aktów prawa miejscowego)
 • dokumentowanie zasad ochrony danych osobowych
 • nowe zasady powierzania danych osobowych
 • obowiązek zgłaszania GIODO przypadków naruszenia danych osobowych

III Blok

Podstawowe obowiązki administratorów danych osobowych w sektorze publicznym cz.2   

 • szczególne zasady udostępniania danych osobowych na wniosek
 • prawnie usprawiedliwiony cel jako przesłanka przetwarzania danych w sektorze publicznym
 • ocena skutków na ochronę danych osobowych a podejmowanie działań prawodawczych
 • szczególne zasady nakładania kar finansowych za przetwarzanie danych przez podmioty z sektora publicznego
 • wymóg wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji

IV Blok

ABI/Inspektor  ochrony danych  osobowych (DPO)

 • obowiązek wyznaczenia ABI w sektorze publicznym
 • status prawny inspektora ochrony danych
 • wyznaczenie ABI – obowiązek czy uprawnienie
 • powołanie oraz odwołanie inspektora ochrony danych
 • gwarancje niezależności
 • nowe zadania inspektora ochrony danych
 • dlaczego inspektor ochrony danych to nie to samo co ABI – z punktu widzenia wieloletnich doświadczeń kancelarii

V Zakończenie

 • jak przygotować się do daty, w której rozporządzenie zacznie być stosowane – co już możemy a co powinniśmy zrobić
 • najnowsze komentarze, stanowiska praktyków i doktryny do uchwalonego GDPR, czyli co się mówi o rozporządzeniu
 • podsumowanie, ogólna ocena nowych ram prawych ochrony danych osobowych oraz perspektywy dalszych zmian w sektorze ochrony danych (przetwarzanie danych osobowych w ramach tzw. usług zaufania)

Dlaczego OMNI MODO:

 • Nasi eksperci to prawnicy i informatycy posiadający wieloletnie  doświadczenie zdobyte zarówno w pracy w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jak i podczas pełnienia przez wiele lat funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • Jesteśmy jedną z najstarszych i największych firm oferujących usługę zewnętrznego ABI, dzięki czemu możemy uczyć w oparciu o naszą własną metodykę jakiej dopracowaliśmy się na przestrzeni kilkunastu lat.
 • Znamy specyfikę każdej dziedziny gospodarki, jak i administracji. Pełnimy funkcję ABI w podmiotach z każdej z branż, w tym m.in. marketingowej, kosmetycznej, usługowej, handlowej, produkcyjnej, farmaceutycznej, finansowej, windykacyjnej, wydawniczej, ubezpieczeniowej, jak i w administracji państwowej.
 • Szkolenie ma charakter wybitnie warsztatowy i praktyczny, każdy z uczestników znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytania prawne.

W ramach szkolenia:

 • otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu
 • otrzymasz pakiet materiałów szkoleniowych profilowanych pod kątem zagadnień, które Cię zainteresowały
 • zapewniamy pyszny obiad, kawę, herbatę
 • zapewniamy wsparcie merytoryczne

Prowadząca:

Agnieszka Szalińska-Uflewska

Prawnik, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1999–2014 pracownica Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Departamentu Inspekcji, Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych oraz Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg. Posiada wieloletnie doświadczenie audytorskie oraz trenerskie z zakresu ochrony danych osobowych w administracji publicznej (urzędy pracy, szkolnictwo, jednostki samorządu terytorialnego). W Omni Modo jest odpowiedzialna za szkolenia dla podmiotów z szeroko pojętego sektora publicznego.

Termin i miejsce szkolenia:

Warszawa (centrum)

28.11.2017r.

Koszt szkolenia:

690 zł/os

Cena zawiera:

 • pakiet materiałów szkoleniowych
 • obiad, kawę, herbatę
 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu
 • wsparcie merytoryczne

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy po numerem telefonu 22 616 25 70 lub drogą mailową:

szkolenia@omnimodo.com.pl

Dodatkowych informacji udzieli: Adriana Wilk, tel. 22 616 25 70, 502 109 114.

Zapraszamy!