Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

E-commerce z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach, czyli jak prowadzić zgodnie z prawem działalność w internecie


E-commerce z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach, czyli jak prowadzić zgodnie z prawem działalność w internecie

Ze szczególnym uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Warszawa (centrum)

Koszt szkolenia:

690 zł + 23% VAT od osoby

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest całościowe przedstawienie zagadnień związanych z szeroko pojętym handlem elektronicznym, także w ramach świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną. W związku z tym istotne będzie omówienie problemów jakie pojawiają na styku regulacji ochrony danych osobowych, handlu elektronicznego, prawa konsumenckiego oraz prawa własności intelektualnej, własności przemysłowej (znaki towarowe). W czasie szkolenia na przykładach przedstawione zostaną – często nieuświadamiane – ryzyka prawne występujące w różnych obszarach regulacji Internetu i nowych technologii, mających znaczenie w kontaktach z kontrahentami i klientami. Szczególny nacisk zostanie położony na nowe unijne regulacje przyjęte w ramach programu jednolitego rynku cyfrowego: ogólnego rozporządzenia w zakresie danych osobowych (GDPR) a także regulacji konsumenckich.

Szkolenie kierowane jest zarówno do osób, które planują prowadzenie działalności w środowisku Internetu  i nowych technologii (np. prowadzących platformy, sklepy internetowe czy projektujących aplikacje mobilne), jak i do podmiotów już obecnych na rynku e-commerce, którzy chcieliby uzyskać wiedzę na temat dotyczących ich nowych regulacji prawnych.

Prowadzący (radcy prawni i rzecznicy patentowi) skupią się na praktycznych zagadnieniach z jakimi zetknęli się podczas swojej wieloletniej praktyki w kancelarii jako doradcy, konsultanci oraz pełnomocnicy klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami, a także jako Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji. Zebrane doświadczenie umożliwia prezentacje zagadnień związanych z Internetem i nowymi technologiami w sposób przekrojowy, ukazując problemy związane ze stosowaniem przepisów różnych gałęzi prawa. Począwszy od zagadnień ustawy o ochronie baz danych poprzez kwestie ochrony danych osobowych, praw własności intelektualnej, własności przemysłowej po kodeks cywilny i karny.

Metoda:

Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych wzbogaconych o liczne  stany faktyczne ukazujące omawiane zagadnienia w praktyce. W czasie szkolenia rozwiązywane są konkretne problemy prawne oraz przeprowadzane ćwiczenia przygotowujące do identyfikowania oraz rozwiązywania problemów prawnych w obszarze Internetu oraz nowych technologii.  Dzięki temu, że grupy są kilkuosobowe, każdy ma możliwość zadawania pytań, tak na forum wszystkich osób uczestniczących w szkoleniu, jak i podczas indywidualnych konsultacji.

O czym będziemy mówić:

Uczestnicy znajdą odpowiedź między innymi na następujące pytania:

 • W jakich obszarach działań prowadzonych w Internecie należy identyfikować główne ryzyka prawne?
 • Kiedy prowadzenie działań marketingowych wymaga uwzględnienia zasad ochrony danych osobowych?
 • Jakie szczególne wymogi w zakresie ochrony danych osobowych muszą zostać spełnione w przypadku prowadzenia działalności w Internecie? Jakie kategorie danych osobowych użytkowników Internetu można przetwarzać na etapie zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a jakie w czasie jej realizacji?
 • W jaki sposób prawidłowo skonstruować treść zgód marketingowych (e-mail marketing, telemarketing) oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych?
 • Czy informacje dotyczące klientów a niebędące danymi osobowymi podlegają prawnej ochronie (na przykładzie plików cookies)?
 • W jakim zakresie nowe ogólne rozporządzenie unijne dotyczące ochrony danych osobowych zmieni sektor e-commerce? W jaki sposób przepisy rozporządzenia wpłyną na świadczenie usług drogą elektroniczną?
 • Na co zwracać uwagę nabywając, zbywając lub udzielając licencji w odniesieniu do baz danych osobowych?
 • Jakie obowiązki informacyjne względem użytkowników należy realizować w oparciu o regulacje prawa konsumenckiego, e-commerce i regulacji ochrony danych osobowych?
 • Jakie inne obowiązki względem konsumentów (użytkowników nowych technologii) należy spełnić w ramach handlu elektronicznego?
 • Jaką treść powinien mieć regulamin sklepu Internetowego?
 • Czy obowiązki informacyjne wynikające z prawa konsumenckiego i ochrony danych osobowych mogą być spełniane łącznie?
 • Kiedy można korzystać z cudzych znaków towarowych w Internecie (na przykładzie porównywarek cenowych)?
 • Czy warto uzyskać prawo ochronne na znak towarowy? Jeśli tak, to jaki i w jakim trybie?

Program szkolenia:

 1. Przedstawienie specyfiki różnych obszarów prawnych regulujących działalność w Internecie:
 • Ochrona danych osobowych;
 • Handel elektroniczny;
 • Ochrona konsumentów;
 • Prawo własności intelektualnej (prawo autorskie, bazy danych)
 • Prawo własności przemysłowej (znaki towarowe).
 1. Specyfika sankcji w ramach poszczególnych obszarów regulacyjnych:
 • Odpowiedzialność publicznoprawna (w tym finansowa – kary administracyjne w ramach GDPR);
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna;
 • Odpowiedzialność karna.
 1. Handel elektroniczny z perspektywy ochrony danych osobowych:
 • Założenia ochrony danych osobowych;
 • Szczególne przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Problem tzw. danych eksploatacyjnych;
 • Problematyka profilowania.
 1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym – na przykładzie plików cookies:
 • Szczególne wymogi informacyjne;
 • Szczególne wymogi w zakresie zgody użytkownika.
 1. Nowe unijne ramy prawne ochrony danych osobowych przewidziane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (GDPR):
 • Założenia ochrony w ramach GDPR;
 • Obowiązki informacyjne w GDPR;
 • Szczególne uprawnienia podmiotów danych (prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, etc.);
 • Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych a funkcjonowanie platform internetowych i aplikacji mobilnych;
 • Ograniczenia w zakresie profilowania;
 • Nowe zasady pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych dzieci;
 • Anonimizacja danych osobowych;
 • Dopuszczalność korzystania z podwykonawców w ramach usługi hostingu i cloud computingu, także poza UE.
 1. Przetwarzanie danych w celach marketingowych a regulacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
 • Pojęcie informacji handlowej i pojęcie usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 • Zgoda użytkownika jako tzw. podmiotu danych, czyli zgoda jest potrzebna;
 • Relacja pomiędzy ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną a prawem telekomunikacyjnym.
 1. Obrót bazami danych osobowych:
  • Nabywanie baz danych osobowych;
  • Przenoszenie lub udzielanie licencji do baz danych osobowych;
  • Pułapki umów w obrocie bazami danych.
 2. Procedura zawierania umów z konsumentami w ramach e-commerce:
  • Obowiązki przedkontraktowe;
  • Obowiązek potwierdzenia zawartej umowy;
  • Dopuszczalność odstąpienia od umowy w ramach świadczenia treści cyfrowych.
 3. Projekty nowych regulacji konsumenckich w ramach programu jednolitego rynku cyfrowego, ze szczególnym uwzględnieniem umów o dostarczenie treści cyfrowych on-line (np. poprzez aplikacje mobilne).
 4. Ochrona znaków towarowych:
  • Rejestracja znaków towarowych w Polsce i Unii Europejskiej;
  • Co daje nam rejestracja znaku i jaką metodę rejestracji wybrać (grafika – słowo)?
  • Korzystanie z cudzych znaków towarowych na przykładzie.
 5. Podsumowanie

Dlaczego OMNI MODO:

 • Nasi eksperci to prawnicy i informatycy posiadający wieloletnie  doświadczenie zdobyte zarówno w pracy w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jak i podczas pełnienia przez wiele lat funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • Jesteśmy jedną z najstarszych i największych firm oferujących usługę zewnętrznego ABI, dzięki czemu możemy uczyć w oparciu o naszą własną metodykę jakiej dopracowaliśmy się na przestrzeni kilkunastu lat.
 • Znamy specyfikę każdej dziedziny gospodarki, jak i administracji. Pełnimy funkcję ABI w podmiotach z każdej z branż, w tym m.in. marketingowej, kosmetycznej, usługowej, handlowej, produkcyjnej, farmaceutycznej, finansowej, windykacyjnej, wydawniczej, ubezpieczeniowej, jak i w administracji państwowej.
 • Szkolenie ma charakter wybitnie warsztatowy i praktyczny, każdy z uczestników znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytania prawne.

W ramach szkolenia:

 • otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • otrzymasz pakiet materiałów szkoleniowych profilowanych pod kątem zagadnień, które Cię zainteresowały,
 • zapewniamy pyszny obiad, kawę, herbatę,
 • zapewniamy wsparcie merytoryczne.

Prowadzący:

Tomasz-Osiej

Tomasz Osiej

Radca Prawny, Europejski Rzecznik Patentowy – specjalista z zakresu ochrony danych osobowych oraz Prawa Własności Przemysłowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej (Instytut Prawa Własności Intelektualnej) na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 1998–2000 pracownik Departamentu Prawnego Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Asystent Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Współautor (redaktor) książek „Ochrona danych osobowych w praktyce – pytania i odpowiedzi”, „Ochrona danych osobowych – wybór zagadnień”, opracowania „Ochrona danych osobowych po wejściu do Unii Europejskiej”. Obecnie prowadzi własną Kancelarię www.prawnopatentowa.pl. Współtwórca największego portalu zajmującego się ochroną danych osobowych www.e-ochronadanych.pl.  Od 1999 roku z powodzeniem zajmuje się szkoleniami z zakresu ochrony danych osobowych.

Mirosław Gumularz

Mirosław Gumularz

Radca prawny

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ z wynikiem bardzo dobrym. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law we współpracy z UJ. Od 2010 r. doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ a od 2014 r. radca prawny.

Autor licznych tekstów (w tym współautor publikacji książkowych) z zakresu ochrony danych osobowych, prawa cywilnego, e-commerce a także regulacji konsumenckich (zarówno naukowych jak i publikowanych w dziennikach opinii np. Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita).

Ukończył studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ – organizowane we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Uzyskane dodatkowe kwalifikacje: samodzielny księgowy. Ochroną danych osobowych zajmuje się także w roli administratora bezpieczeństwa informacji w organizacjach zatrudniających powyżej 500 pracowników.

Miejsce szkolenia: Warszawa (centrum)

Koszt szkolenia:

690 zł + 23% VAT od osoby

Cena zawiera:

 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • obiad, kawę, herbatę,
 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • wsparcie merytoryczne.

FORMULARZ ZAPISU NA SZKOLENIE

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy po numerem telefonu 22 616 25 70 lub drogą mailową:

szkolenia@omnimodo.com.pl

Dodatkowych informacji udzieli:Natalia Boczko-Pruszczak tel. 22 616 25 70

Zapraszamy!