Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

RODO w marketingu i e-commerce – SZKOLENIE ON-LINE


Szkolenie on-line!  Przystępnie, merytorycznie, wygodnie!

8 września 2020, godz. 9:30 – 13:00 (w tym 30 min.przerwy)

By umożliwić poszerzanie wiedzy i wymianę doświadczeń w formie spotkania zdalnego – zapraszamy na szkolenie RODO W MARKETINGU I E-COMMERCE, które prowadzone jest:

 • na żywo (przez dwóch prowadzących) w interaktywnej formule,
 • uwzględniającej ćwiczenia,
 • i zadawanie pytań przez uczestników.

NA SZKOLENIU UCZESTNICY:

 • Dowiedzą się, jak prowadzić działalność marketingową zgodnie z RODO i przepisami szczególnymi,
 • Usłyszą, jak sprawnie wdrożyć właściwe rozwiązania w organizacji,
 • Dowiedzą się, jak zgodnie z prawem, a jednocześnie skutecznie, zbudować bazę marketingową swojej firmy,
 • Poznają prawne ramy prowadzenia działalności e-commerce z uwzględnieniem praw konsumentów,
 • Dowiedzą się w jakich obszarach działań prowadzonych w Internecie należy identyfikować główne ryzyka prawne,
 • Poznają zasady prawidłowej konstrukcji zgód marketingowych (e-mail marketing, telemarketing).

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,

Cena: 90 zł + 23% VAT

Plan szkolenia:

I Blok

Wprowadzenie oraz podstawowe pojęcia i definicje

 • Regulacje na poziomie europejskim i ich implementacja w polskim porządku prawnym,
 • Krótkie omówienie istotnych krajowych aktów prawnych (m.in. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawo Telekomunikacyjne),
 • Podstawowe pojęcia: dane osobowe, administrator, podmiot przetwarzający.

II Blok

Przetwarzanie danych w działalności marketingowej

 • Role w procesie przetwarzania danych osobowych (administrator/podmiot przetwarzający),
 • Relacja „klient – agencja marketingowa/dom mediowy,
 • Kiedy można przetwarzać dane w celach marketingowych (zgoda i związane z nią konsekwencje, prawnie uzasadniony interes administratora, obowiązek informacyjny) – jakie wymagania nakładają RODO i regulacje szczególne,
 • Budowa legalnej bazy marketingowej,
 • Zewnętrzne bazy danych:
  • bazy powszechnie dostępne (KRS, CEIDG, media społecznościowe, inne źródła),
  • kupowanie baz marketingowych i ryzyka prawne z tym związane,
 • Marketing elektroniczny, a marketing tradycyjny,
 • Marketing własny, a marketing podmiotów trzecich,
 • Marketing B2B i B2C,
 • Procedura zawierania umów z konsumentami w ramach e-commerce,
 • Działalność marketingowa w mediach społecznościowych,
 • Organizacja konkursów i loterii.

III Blok

Nowe instytucje na gruncie RODO

 • Profilowanie,
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą i weryfikacja tożsamości w związku z realizacją praw,
 • Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych, praktyczne przykłady naruszeń.

IV Blok

 • Zakończenie i pytania.

Jak wygląda szkolenie zdalne?

lub wysyłając je na adres: szkolenia@omnimodo.com.pl

 • Na 3 dni przed szkoleniem na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail, otrzymasz dane do zapłaty z prośbą o jej uiszczenie.
 • Po dokonaniu wpłaty otrzymasz wiadomość z  zaproszeniem na szkolenie wraz  z unikalnym linkiem do platformy.
 • W dniu szkolenia logujesz się do platformy z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu (komputer, tablet lub telefon).
 • W trakcie szkolenia widać ekran prowadzącego oraz jego samego.
 • Możesz zadawać pytania trenerowi.
 • Materiały otrzymasz w formacie PDF, a certyfikat w wersji drukowanej.
 • Po zakończeniu szkolenia, nie ma możliwości jego ponownego odtworzenia.

Co jest potrzebne od strony technicznej?

 • Komputer z przeglądarką internetową (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera) lub tablet lub telefon z przeglądarką.
 • Można, ale nie trzeba używać podczas szkolenia wbudowanej kamery lub kamery internetowej, mikrofonu, zestawu słuchawkowego lub podłączonych głośników.

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerami  telefonów:

(22) 616 25 70,  + 48 502 109 114  lub drogą mailową: szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY!

Zapisz się na szkolenie
Drzewa dla klimatu