Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Ochrona i przetwarzanie danych kadrowych – aspekty praktyczne


Termin i miejsce szkolenia: 

31 stycznia 2018 roku, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa

Koszt szkolenia:

690 zł + 23% VAT

Opis szkolenia:

Adresatami szkolenia są pracownicy działów personalnych oraz kadry zarządzającej, uczestniczący w przetwarzaniu danych kadrowych, począwszy od procesu rekrutacji po ich archiwizację i niszczenie.

Celem szkolenia jest wyjaśnienie zawiłych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych podczas przetwarzania w szeroko rozumianych celach kadrowych. Prowadzący skupią się na praktycznych zagadnieniach z jakimi zetknęli się podczas swojej wieloletniej praktyki jako konsultanci prawni lub ABI, wspomagając pracodawców, organizacje ich zrzeszające, jak i podmioty przetwarzające dane kadrowe na zlecenie.

Metoda:

Szkolenie jest oparte na prezentacjach multimedialnych wzbogaconych o liczne case study. W czasie szkolenia rozwiązywane są konkretne problemy prawne oraz przeprowadzane ćwiczenia przygotowujące do sporządzania wymaganych dokumentów. Dzięki temu, że grupy są kilkuosobowe, każdy ma  możliwość indywidualnych konsultacji.

O czym będziemy mówić:

Uczestnicy znajdą odpowiedź między innymi na następujące pytania:

 • Jakich danych pracodawca może żądać podczas rekrutacji?
 • Kto jest administratorem danych pracownika tymczasowego?
 • Czy testy psychologiczne są legalne?
 • Czy monitoring pracowników jest legalny?
 • Jakie skutki niesie za sobą przyzwolenie na korzystanie z Internetu dla celów prywatnych, a jakie przemilczenie tematu?
 • Czy można szukać danych o pracownikach w sieciach społecznościowych, a jeśli tak to jakich?
 • Czy pracownik może wyrazić pracodawcy zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
 • Czy pracodawca może zbierać kserokopię dowodów osobistych pracowników?
 • Jakie są przesłanki przekazania danych pracowników do podmiotów zewnętrznych, czy potrzebna jest nam zgoda i kto jest administratorem tych danych?
 • Jak i kiedy uzyskać zgodę GIODO na transfer danych do kraju trzeciego?
 • Co to jest Whistleblowing?
 • Jak legalnie przekazać dane kadrowe w grupie kapitałowej oraz w ramach przekształcenia spółki?

Program szkolenia:

1. Ochrona danych osobowych – co trzeba wiedzieć? Wprowadzenie do tematu.

 • Zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Podstawowe pojęcia: dane osobowe, zbiór danych osobowych, administrator danych osobowych, system informatyczny    itd.
 • Administrator danych w strukturze ochrony danych – kto jest właścicielem danych osobowych? Omówienie różnic pomiędzy administratorem danych osobowych a ich „procesorem”.
 • Podstawy przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem danych wrażliwych.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych.
 • Zasady udostępniania danych osobowych.
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych. Jak prawidłowo przygotować umowę powierzenia i dlaczego jest taka ważna. Kto odpowiada za naruszenia – case study.
 • Transfer danych do kraju trzeciego.

2. Podstawy ochrony danych osobowych pracowniczych.

 • Ochrona prywatności w stosunkach pracowniczych.
 • Istotne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowniczych.
 • Stosunek przepisów prawa pracy do ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Rekrutacja zgodna z przepisami prawa – czyli przetwarzanie danych osobowych potencjalnych pracowników.

 • Pojęcie „zgody” na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy (znaczenie zgody w stosunkach pracowniczych, ustalenie kiedy zgoda pracownika jest „dobrowolna i świadoma”, przykłady, w których wyrażenie zgody jest konieczne).
 • Czy prawo do „żądania” jest prawem „do posiadania”? – wykładnia art. 22¹ kodeksu pracy (ustalenie zakresu danych osobowych, jakie może posiadać pracodawca).
 • Zasady prowadzenia „legalnej” rekrutacji (ustalenie dopuszczalnych metod rekrutacji: testy psychologiczne, testy umiejętności, assessment center, żądanie rekomendacji, przeszukiwanie informacji w Internecie, ochrona wizerunku).
 • Przygotowanie klauzul mających znaczenie w procesie rekrutacji (ćwiczenia z aktualnymi ofertami pracy).
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi (do kogo należy baza kandydatów do pracy, jak zbudować właściwą umowę z pośrednikiem).
 • Prawo wglądu kandydata do pracy do treści danych osobowych przetwarzanych przez potencjalnego pracodawcę.

4. Przetwarzanie danych kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni.

 • Jak postępować z tymi danymi? Czy możliwe jest dalsze przetwarzanie ofert pracy po zakończeniu rekrutacji? Case study

5. Przetwarzanie danych pracowników.

 • Obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych pracownika.
 • Czy pracodawca musi dopełnić obowiązku informacyjnego względem pracownika?
 • Czy zbiory kadrowe należy rejestrować?
 • Jakie dane może posiadać pracodawca? Wykorzystywanie zaawansowanych systemów do ewidencjonowania pracy, identyfikatory służbowe, książki adresowe ze zdjęciami, witryny intranetowe.
 • W jakiej formie pracodawca może przetwarzać dane? Czy pracodawca może kserować dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, aktu urodzenia dziecka, itd.) pracowników?
 • Ochrona wizerunku pracownika.
 • Pracodawca użytkownik – prawa i obowiązki w obszarze ochrony danych osobowych.
 • Wykorzystywanie danych pracowniczych do celów ustalania przestępstw popełnionych w ramach stosunku pracy.
 • Komu i na jakich zasadach wolno udostępnić dane osobowe pracownika?
 • Postępowanie z wnioskami Policji, Prokuratury, urzędów, banków, rodziny o udostępnienie danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników i ich rodzin w związku ze świadczeniami jakie przysługują u Pracodawcy (ZFŚS).
 • Przekazywanie danych osobowych do podmiotów zewnętrznych realizujących świadczenia dodatkowe (prywatna opieka zdrowotna, karty sportowe – powierzenie czy udostępnienie danych osobowych).

6. Przetwarzanie danych byłych pracowników.

 • Jak długo i w jakim zakresie pracodawca może przetwarzać dane byłego pracownika? Czy można udostępniać dane byłego pracownika? Co zrobić jeśli zakres danych osobowych pracowników dopuszczalny przez przepisy uległ zmianie?

7. Prawo do prywatności a śledzenie pracownika.

 • Wgląd do służbowych e-maili pracowników.
 • Ocena pracownika na podstawie jego aktywności w Internecie.
 • Dopuszczalność śledzenia pracowników w sieciach społecznościowych.
 • Śledzenie mobilnych pracowników (GPS, telefony komórkowe).
 • Pracodawca jako dostawca usług telekomunikacyjnych.
 • Monitoring wizyjny.
 • Zagrożenia i ryzyka.

8. Inne zagadnienia szczególne.

 • Telepraca i Intranet (zasady komunikacji elektronicznej).
 • Związki zawodowe.
 • Przetwarzanie danych kadrowych w korporacjach międzynarodowych.
 • Przekazywanie danych osobowych do Centrali z siedzibą za granicą.
 • Delegowanie za granicę i przyjmowanie zagranicznych pracowników.

9. Odpowiedzialność za naruszenie bezpieczeństwa danych kadrowych (studium przypadku).

10. Najczęściej popełniane błędy przez administratorów/pracodawców (z praktyki).

11. Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych (DPO) – rola i zadania.

 • Powołać czy nie?
 • Status ABI, kto może nim być, usytuowanie, łączenie funkcji.
 • Zadania ABI.
 • DPO – nowe szanse i nowe wyzwania.

12. GDPR – ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 • Charakter prawny GDPR.
 • Wpływ GDPR na pracę kadr (art. 88 GDPR – przetwarzanie w kontekście zatrudnienia, motyw 155)

13. Podsumowanie oraz dyskusja.

Dlaczego OMNI MODO:

 • Nasi eksperci to prawnicy i informatycy posiadający wieloletnie  doświadczenie zdobyte zarówno w pracy w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jak i podczas pełnienia przez wiele lat funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • Jesteśmy jedną z najstarszych i największych firm oferujących usługę zewnętrznego ABI, dzięki czemu możemy uczyć w oparciu o naszą własną metodykę jakiej dopracowaliśmy się na przestrzeni kilkunastu lat.
 • Znamy specyfikę każdej dziedziny gospodarki, jak i administracji. Pełnimy funkcję ABI w podmiotach z każdej z branż, w tym m.in. marketingowej, kosmetycznej, usługowej, handlowej, produkcyjnej, farmaceutycznej, finansowej, windykacyjnej, wydawniczej, ubezpieczeniowej, jak i w administracji państwowej.
 • Szkolenie ma charakter warsztatowy i praktyczny.

W ramach szkolenia: 

 • Otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.
 • Otrzymasz pakiet materiałów szkoleniowych.
 • Zapewniamy pyszny obiad, kawę, herbatę.
 • Otrzymasz wparcie merytoryczne.

Termin i miejsce szkolenia: 

31 stycznia 2018 roku, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa

Koszt szkolenia:

690 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

 • pakiet materiałów szkoleniowych.
 • obiad, kawę, herbatę.
 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.
 • wsparcie merytoryczne.

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy po numerem telefonu 22 616 25 70 lub drogą mailową:

szkolenia@omnimodo.com.pl

Dodatkowych informacji udzieli:  Adriana Wilk, tel. 22 616 25 70, 502 109 114

Zapraszamy!