Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

WDRAŻANIE RODO W ORGANIZACJI – UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Termin i miejsce szkolenia:  

7 września 2018 godz. 9:30 -16:00

Kolejne terminy: 19 października 2018, 23 listopada 2018.

Warszawa, Golden Floor Tower  (budynek AXA) ul. Chłodna 51.

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

  • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
  • pakiet materiałów szkoleniowych,
  • książkę wydawnictwa Beck z 2018 r. : RODO w 15 krokach. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców – NOWOŚĆ
  • wsparcie merytoryczne podczas szkolenia oraz możliwość zadawania pytań do 5 dni po szkoleniu;
  • pyszny obiad, kawę, herbatę, a także –

Wzory dokumentów:

  • wzór umowy powierzenia,wzór rejestru czynności przetwarzania,wzór rejestru kategorii czynności przetwarzania, wzór rejestru podmiotów przetwarzających, wzór obowiązku informacyjnego przy formularzu kontaktowym na stronie internetowej, analizę zasadności prowadzenia rejestru czynności przetwarzania, analizę zasadności wyznaczenia inspektora ochrony danych, rejestr incydentów ochrony danych osobowych,uchwałę ws. wyznaczenia IOD, uchwałę ws. przyjęcia dokumentacji RODO,wzór upoważnienia.

Koszt szkolenia:

690 zł + 23% VAT

Każdy kolejny uczestnik szkolenia z tej samej organizacji/firmy otrzyma rabat w wysokości 10% ceny szkolenia.

Celem szkolenia jest:

  • przedstawienie praktycznych aspektów stosowania zasad i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych przewidzianych w RODO oraz nowej ustawie o ochronie danych osobowych,
  • prezentacja nowych/rozszerzonych praw obywateli i obowiązków administratorów oraz podmiotów przetwarzających,
  • analiza roli i zadań krajowego organu nadzorczego oraz inspektorów ochrony danych,
  • nakreślenie ram i perspektywy czasowej wdrażania RODO.

Szkolenie uzupełnione zostanie o najnowsze kierunki wykładni przepisów ogólnego rozporządzenia, prezentowane na łamach krajowej oraz europejskiej literatury prawniczej.

Część warsztatowa, przeprowadzana w grupach, obejmuje: • rozpisanie ról w procesie przetwarzania danych osobowych,
• analizę umowy powierzenia,
• ćwiczenie z podstaw prawnych przetwarzania danych,
• test powtórzeniowy ze szkolenia (gra zespołowa).

PLAN SZKOLENIA

Otwarcie szkolenia (wprowadzenie)

• istota, cele oraz ogólne założenia reformy prawa ochrony danych osobowych,
• zmiana podejścia do ochrony danych osobowych (zasada podejścia opartego na ryzyku, zasada rozliczalności).

I Blok
Forma prawna reformy sektora ochrony danych osobowych
• dlaczego rozporządzenie? – skala, przyczyny i skutki,
• analiza nowej ustawy o ochronie danych osobowych,
• tendencje i kierunki zmian w przepisach sektorowych.

II Blok

Podstawowe obowiązki administratorów danych osobowych
• nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych,
• obowiązek przeprowadzania oceny wpływu skutków przetwarzania danych osobowych na ich ochronę – przesłanki i główne elementy,
• nowe rozszerzone obowiązki informacyjne,
• audyty należytej ochrony danych osobowych,
• nowe zasady: ochrona danych osobowych na etapie projektowania oraz domyślna ochrona danych (tzw. privacy by design i privacy by default),
• współadministrator, administrator i podmiot przetwarzający – wzajemne relacje,
• rozliczalność – dokumentowanie zasad ochrony danych osobowych,
• powierzanie danych osobowych – nowe zasady i nowe umowy,
• obowiązek zgłaszania przypadków naruszenia danych osobowych – kiedy i komu.

III Blok
Inspektor ochrony danych osobowych (IOD/DPO)
• kto musi, a kto powinien powołać IOD/DPO? Plusy i minusy,
• uprawnienia i obowiązki IOD/DPO – kim tak naprawdę będzie IOD/DPO.

IV Blok
Nowe prawa osób, których dane dotyczą:
• prawo do bycia zapomnianym,
• szersze prawo dostępu do informacji (prawo do otrzymania kopii danych),
• żądanie przeniesienia danych do innego administratora,
• ograniczenie przetwarzania danych.

V Blok
Wybrane zagadnienia
• profilowanie,
• kodeksy postępowania i mechanizmy certyfikacji,
• kompetencje nowego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
• kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych – kiedy i wobec kogo.

VI Blok
Jak wdrażać GDPR
• od czego zacząć i na czym się skupić,
• identyfikacja i priorytetyzacja zadań,
• jakie procedury są wymagane,
• między faktem, a fikcją – czyli czego się nie bać, czego nie robić i czego nie kupować.

Zakończenie
• Pytania

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerem telefonu: (22) 616 25 70 lub drogą mailową:

szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY!