Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

Szkolenie: „RODO – warsztaty z przygotowywania dokumentacji”


Termin i miejsce szkolenia:  

14 i 15 maja 2018, Warszawa, Golden Floor Tower  (budynek AXA) ul. Chłodna 51

Godz. 09.30–16.00

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami:

 1. podejścia opartego na zasadzie ryzyka;
 2. przygotowania polityk i procedur zgodnych z RODO;
 3. uwzględnienia nowych przepisów w codziennej pracy organizacji, w kontekście wytycznych Grupy roboczej art. 29, stanowisk GIODO oraz dokumentów innych organów nadzorczych dotyczących zakresu niezbędnej dokumentacji, sporządzanej zgodnie z zasadą rozliczalności.

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających podstawową wiedzę zakresu RODO i zaangażowanych we wdrażanie przepisów tego rozporządzenia w swoich organizacjach.  Podczas szkolenia uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniach z zakresu inkorporacji nowych praw i obowiązków w procesy przetwarzania danych osobowych prowadzone przez administratora i podmiot przetwarzający, a także samodzielnego dostosowania wybranych aspektów do indywidulanych potrzeb konkretnych podmiotów.

Warsztaty prowadzone są w oparciu o dotychczasowe doświadczenie zdobyte przez ekspertów Omni Modo podczas wdrażania RODO w podmiotach prywatnych i publicznych, a także analizy, opinie i stanowiska prezentowane w literaturze, orzecznictwie oraz w działaniach organów nadzorczych w Polsce i innych krajach UE.

Program szkolenia

Dzień I

 • Wprowadzenie
 • Polityka Prywatności
 • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Procedura retencji danych
 • Privacy by design i privacy be default
 • DPIA – ocean skutków dla ochrony danych

Dzień II

 • Realizacji praw osób, których dane dotyczą
 • Procedura oceny ryzyka
 • Wytyczne w zakresie przygotowania instrukcji zarządzania systemem informatycznym
 • Procedura wyboru kontrahenta
 • Umowa powierzenia
 • Procedura notyfikacji (zgłaszania naruszeń)
 • Zakończenie – podsumowanie i pytania.

—♦—

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • pakiet materiałów szkoleniowych wraz z wzorami lub ramami dokumentów i polityk, do uzupełnienia i implementacji w swojej codziennej pracy.
 • wsparcie merytoryczne podczas szkolenia,
 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • pyszny obiad, kawę, herbatę.

Termin i miejsce szkolenia:  

14 i 15 maja  2018, Warszawa, Golden Floor Tower (budynek AXA) ul. Chłodna 51

Godz. 09.30–16.00

Koszt szkolenia:

1 900  zł + 23% VAT

Każdy kolejny uczestnik szkolenia z tej samej organizacji/firmy otrzyma rabat w wysokości 10% ceny szkolenia.

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy po numerem telefonu 22 616 25 70 lub drogą mailową:

szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY!