Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

SZKOLENIE MODUŁOWE – ZGŁASZANIE NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (4 GODZINY)


Termin i miejsce szkolenia:

18 stycznia 2019  godz. 9:00- 13:00

Warszawa, Aleja Jerzego Waszyngtona 40 A

Kolejny termin: 14 marca 2019 roku.

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • RODO w wydaniu kieszonkowym – NOWOŚĆ
 • wsparcie merytoryczne podczas szkolenia oraz możliwość zadawania pytań do 3 dni po szkoleniu,
 • pyszne ciasteczka, kawę, herbatę, a także –

dokumenty:

 • procedura zgłaszania naruszeń,
 • wzór zgłoszenia naruszenia organowi nadzorczemu,
 • wzór informacji przekazywanej osobom, których dane dotyczą.

Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki oceny incydentów dotyczących ochrony danych osobowych w kontekście przepisów RODO. Zaprezentowane zostaną praktyczne aspekty klasyfikacji incydentu jako naruszenia ochrony danych osobowych, oceny związanego z tym ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz poprawnego dokumentowania takich zdarzeń. Ponadto omówiony zostanie sposób zgłaszania ich Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz informowania osób, których dane dotyczą.

Plan szkolenia:

 1. Podstawowe pojęcia: incydent, naruszenie ochrony danych, obowiązek notyfikacji organowi nadzorczemu, poinformowanie osób, których dane dotyczy
 2. Incydenty związane z bezpieczeństwem ochrony danych – przykłady
 3. Ocena incydentu – kiedy stanowi naruszenie w rozumieniu RODO?
 4. Ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych – jak je ocenić?
 5. Zgłoszenie naruszenia organowi nadzorczemu – forma oraz aspekty praktyczne
 6. Studium przypadku – ocena incydentu pod kątem wystąpienia naruszenia oraz jego zgłoszenie do organu nadzorczego
 7. Wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych – kiedy występuje?
 8. Informowanie osób, których dane dotyczą – forma oraz aspekty praktyczne
 9. Studium przypadku – ocena incydentu pod kątem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw oraz wolności osób fizycznych
 10. Środki, które należy zastosować w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych – przykłady.

Koszt szkolenia:

399 zł + 23% VAT

Każdy kolejny uczestnik szkolenia z tej samej organizacji/firmy otrzyma rabat w wysokości 10% ceny szkolenia.

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerem telefonu: (22) 616 25 70 lub drogą mailową:

szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY!