Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

SZKOLENIE MODUŁOWE – RODO W PRAKTYCE: MARKETING I E-COMMERCE (4 godziny)


Termin i miejsce szkolenia:

Warszawa, 23 listopada 2018  godz. 9:00- 13:00

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • RODO w wydaniu kieszonkowym – NOWOŚĆ
 • wsparcie merytoryczne podczas szkolenia oraz możliwość zadawania pytań do 3 dni po szkoleniu,
 • pyszne ciasteczka, kawę, herbatę, a także –

Dokumenty:

 1. wzory zgód na przesyłanie treści marketingowych różnymi kanałami komunikacji;
 2. wzór umowy powierzenia;
 3. wzór obowiązku informacyjnego przy formularzu kontaktowym na stronie internetowej;
 4. wzór zgody na rozpowszechnianie wizerunku;
 5. wytyczne dotyczące regulaminu konkursu.

Celem szkolenia jest prezentacja problematyki prowadzenia działalności marketingowej zgodnie z RODO, wdrażania nowych przepisów w organizacji, a także zapoznanie uczestników z zasadami ochrony danych osobowych w marketingu z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i kanałów komunikacji (e-mail, newsletter, social media, telefon). Zaprezentowanie zostanie, jak poprawnie spełniać obowiązki informacyjne względem użytkowników w oparciu o przepisy RODO, regulacje prawa konsumenckiego i e-commerce oraz jakie inne obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy względem konsumentów w ramach handlu elektronicznego.

Plan szkolenia:

 1. Wprowadzenie oraz prezentacja podstawowych pojęć i definicji
 2. Ramy przetwarzania danych w działalności marketingowej
 3. Przetwarzanie danych w celach marketingowych – podstawy prawne w RODO (zgoda i związane z nią konsekwencje, prawnie usprawiedliwiony interes, obowiązek informacyjny)
 4. Warsztaty (case-study, tworzenie klauzul zgód)
 5. Korzystanie z zewnętrznych baz marketingowych i ryzyka z tym związane
 6. Marketing elektroniczny a marketing tradycyjny
 7. Handel elektroniczny z perspektywy ochrony danych osobowych
 8. Nowe instytucje na gruncie RODO
 9. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
 10. Zakończenie i pytania

Koszt szkolenia:

399 zł + 23% VAT

Każdy kolejny uczestnik szkolenia z tej samej organizacji/firmy otrzyma rabat w wysokości 10% ceny szkolenia.

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerem telefonu: (22) 616 25 70 lub drogą mailową:

szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY!