Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

SZKOLENIE MODUŁOWE – NEGOCJACJE I MEDIACJE W PRACY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  (4 GODZINY)


Termin i miejsce szkolenia:

Warszawa, 06 grudnia 2018  godz. 9:00- 13:00

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • RODO w wydaniu kieszonkowym – NOWOŚĆ
 • wsparcie merytoryczne podczas szkolenia oraz możliwość zadawania pytań do 3 dni po szkoleniu,
 • pyszne ciasteczka, kawę, herbatę.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom właściwego przygotowania strategii negocjacyjnej, jej przeprowadzenia przy zastosowaniu technik negocjacyjnych oraz idei mediacji, a także korzyści, jakie wiążą się z polubownym zakończeniem sporów. Udział w szkoleniu umożliwi pracę nad  umiejętnościami w zakresie efektywnej komunikacji z osobami prezentującymi odmienne stanowiska, budowaniem porozumienia oraz otwartego prezentowania własnego stanowiska. Szkolenie dedykowane jest Inspektorom Ochrony Danych, którzy zdobyli już przygotowanie merytoryczne w zakresie pełnionej roli.

Plan szkolenia:

 1. Techniki negocjacji (podstawowe metody wywierania  wpływu na rozmówców, umiejętność stawiania pytań, wyjaśniania, ogniskowania, przejmowania inicjatywy)
 2. Czym jest sukces w sytuacji negocjacyjnej?
 3. Negocjator
 • analiza indywidualnego stylu rozwiązywania konfliktów
 • wypracowanie własnej strategii negocjacyjnej
 1. Impas – metody przełamywania impasu i zamykania dyskusji, ustępowanie i uzyskiwanie ustępstw
 2. Negocjacje
 • planowanie komunikacji w negocjacjach
 • określenie przedmiotu negocjacji
 • ustalenie stanu faktycznego – obiektywne kryteria w negocjacjach
 • definiowanie problemów i ustalenie stanowiska
 • BATNA
 1. Negocjacje vs. mediacje, czyli kiedy należy posiłkować się zewnętrznym mediatorem
 2. Mediacja w postępowaniu administracyjnym
 3. Ćwiczenia warsztatowe – symulacja negocjacji i mediacji

Koszt szkolenia:

399 zł + 23% VAT

Każdy kolejny uczestnik szkolenia z tej samej organizacji/firmy otrzyma rabat w wysokości 10% ceny szkolenia.

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerem telefonu: (22) 616 25 70 lub drogą mailową:

szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY!