Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

RODO w sektorze medycznym


Termin i miejsce szkolenia:  

24 kwietnia 2020, godz. 9:30 – 16:00

Kolejny termin: 29 maja

Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40 A

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • RODO w wydaniu kieszonkowym,
 • wsparcie merytoryczne podczas szkolenia oraz możliwość zadawania pytań do 5 dni po zakończeniu szkolenia *,
 • pyszny obiad, kawę, herbatę.

*Możliwość zadawania pytań tylko bezpośrednio związanych z tematyką poruszaną podczas szkolenia.

  Cena: 690 + 23% VAT

 Cele szkolenia:

 1. przedstawienie praktycznych aspektów stosowania nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem specyfiki działalności placówek medycznych,
 2. prezentacja wybranych kwestii problemowych związanych z danymi osobowymi w branży medycznej,
 3. charakterystyka obowiązków podmiotów przetwarzających dane medyczne. 

Plan szkolenia:

Forma prawna reformy sektora ochrony danych osobowych.

 1. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO),
 2. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych,
 3. Przepisy sektorowe dotyczące danych medycznych oraz tendencje i kierunki zmian w tych przepisach (m. in. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa o działalności leczniczej, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Kluczowe pojęcia.

 1. Pacjent, działalność lecznicza, podmiot wykonujący działalność leczniczą,
 2. Dane osobowe, dane wrażliwe a dane medyczne,
 3. Administrator i podmiot przetwarzający – podmioty zobowiązane do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych medycznych.

 1. Podstawowe zasady przetwarzania danych medycznych,
 2. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych medycznych,
 3. Klauzula informacyjna – informacje, które należy przekazać pacjentom podczas pozyskiwania ich danych osobowych.

Realizacja praw podmiotów danych, a realizacja praw pacjentów.

 1. Prawo pacjenta dostępu do danych, a prawo pacjenta do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia oraz prawo dostępu do dokumentacji medycznej,
 2. Prawo pacjenta do sprostowania i uzupełnienia danych,
 3. Prawo pacjenta do żądania ograniczenia przetwarzania danych i usunięcia danych – czy pacjent może żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez lekarza oraz usunięcia swoich danych?
 4. Prawo pacjenta do przenoszenia danych – przeniesienie danych do innego podmiotu,
 5. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu.

Powierzenie przetwarzania danych medycznych. Umowy.

 1. Powierzenie przetwarzania, a udostępnienie danych osobowych
 2. Przedmiot i treść umowy powierzenia
 3. Odpowiedzialność administratora i podmiotu przetwarzającego

Wybrane zagadnienia.

 1. Profilowanie
 2. Notyfikacja naruszeń
 3. Wymagana dokumentacja
 4. Inspektor Ochrony Danych w placówkach leczniczych

Zakończenie

 • podsumowanie i pytania

Prowadzący:

Magda Gliwiak

Aplikant adwokacki, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także kierunku Zarządzanie na Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczony audytor oraz szkoleniowiec. Prowadzi szkolenia w j. polskim oraz angielskim. Autorka licznych artykułów oraz opracowań dotyczących prawa ochrony danych osobowych.

Specjalizuje się w zakresie prawa ochrony danych osobowych, szeroko pojętego prawa cywilnego, a także procedury cywilnej. Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych oraz w jednej z wiodących spółek konsultingowych na świecie. Pracowała na rzecz międzynarodowych przedsiębiorstw m. in. z sektora bankowego oraz farmaceutycznego.

Do jej obowiązków należy m. in. dostosowanie działalności organizacji do wymogów RODO oraz bieżąca obsługa klientów, przygotowywanie dokumentacji a także opinii prawnych i prowadzenie szkoleń. W Omni Modo odpowiada za obsługę m. in. jednej z największych na świecie firm kosmetycznych oraz jednego z największych dystrybutorów elektroniki użytkowej w Europie.

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerami  telefonów:

(22) 616 25 70,  + 48 502 109 114  lub drogą mailową: szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY!