Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

RODO w sektorze medycznym


Termin i miejsce szkolenia:  

17  stycznia 2020, godz. 9:30 – 16:00

Kolejny termin: 06 marca 2020r.

Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40 A

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • RODO w wydaniu kieszonkowym,
 • wsparcie merytoryczne podczas szkolenia oraz możliwość zadawania pytań do 5 dni po zakończeniu szkolenia*,
 • pyszny obiad, kawę, herbatę.

*Możliwość zadawania pytań tylko bezpośrednio związanych z tematyką poruszaną podczas szkolenia.

Z okazji 15-lecia Omni Modo na każde szkolenie 15% rabatu.

Nowa cena: 586,50 zł + 23% VAT

 Cele szkolenia:

 1. przedstawienie praktycznych aspektów stosowania nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem specyfiki działalności placówek medycznych,
 2. prezentacja wybranych kwestii problemowych związanych z danymi osobowymi w branży medycznej,
 3. charakterystyka obowiązków podmiotów przetwarzających dane medyczne. 

Plan szkolenia:

Forma prawna reformy sektora ochrony danych osobowych.

 1. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO),
 2. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych,
 3. Przepisy sektorowe dotyczące danych medycznych oraz tendencje i kierunki zmian w tych przepisach (m. in. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa o działalności leczniczej, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Kluczowe pojęcia.

 1. Pacjent, działalność lecznicza, podmiot wykonujący działalność leczniczą,
 2. Dane osobowe, dane wrażliwe a dane medyczne,
 3. Administrator i podmiot przetwarzający – podmioty zobowiązane do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych medycznych.

 1. Podstawowe zasady przetwarzania danych medycznych,
 2. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych medycznych,
 3. Klauzula informacyjna – informacje, które należy przekazać pacjentom podczas pozyskiwania ich danych osobowych.

Realizacja praw podmiotów danych, a realizacja praw pacjentów.

 1. Prawo pacjenta dostępu do danych, a prawo pacjenta do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia oraz prawo dostępu do dokumentacji medycznej,
 2. Prawo pacjenta do sprostowania i uzupełnienia danych,
 3. Prawo pacjenta do żądania ograniczenia przetwarzania danych i usunięcia danych – czy pacjent może żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez lekarza oraz usunięcia swoich danych?
 4. Prawo pacjenta do przenoszenia danych – przeniesienie danych do innego podmiotu,
 5. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu.

Powierzenie przetwarzania danych medycznych. Umowy.

 1. Powierzenie przetwarzania, a udostępnienie danych osobowych
 2. Przedmiot i treść umowy powierzenia
 3. Odpowiedzialność administratora i podmiotu przetwarzającego

Wybrane zagadnienia.

 1. Profilowanie
 2. Notyfikacja naruszeń
 3. Wymagana dokumentacja
 4. Inspektor Ochrony Danych w placówkach leczniczych

Zakończenie

 • podsumowanie i pytania

Prowadzący:

Magda Gliwiak

Aplikant adwokacki, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także kierunku Zarządzanie na Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczony audytor oraz szkoleniowiec. Prowadzi szkolenia w j. polskim oraz angielskim. Autorka licznych artykułów oraz opracowań dotyczących prawa ochrony danych osobowych.

Specjalizuje się w zakresie prawa ochrony danych osobowych, szeroko pojętego prawa cywilnego, a także procedury cywilnej. Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych oraz w jednej z wiodących spółek konsultingowych na świecie. Pracowała na rzecz międzynarodowych przedsiębiorstw m. in. z sektora bankowego oraz farmaceutycznego.

Do jej obowiązków należy m. in. dostosowanie działalności organizacji do wymogów RODO oraz bieżąca obsługa klientów, przygotowywanie dokumentacji a także opinii prawnych i prowadzenie szkoleń. W Omni Modo odpowiada za obsługę m. in. jednej z największych na świecie firm kosmetycznych oraz jednego z największych dystrybutorów elektroniki użytkowej w Europie.

Piotr Wenski

Aplikant adwokacki, certyfikowany specjalista z zakresu europejskiego prawa prywatności (Certified Information Privacy Professional/Europe). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego studium ochrony danych osobowych na Akademii Leona Koźmińskiego. Członek International Association of Privacy Professionals (IAPP) oraz wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Prawa Sportowego „Ius et Sport”.

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, szeroko pojętym prawie własności intelektualnej, prawie nowoczesnych technologii, prawie mediów i reklamy, prawie konkurencji oraz prawie sportowym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w doradztwie oraz prowadzeniu postępowań spornych dotyczących naruszeń praw autorskich oraz praw ochronnych na znaki towarowe. Pracował na rzecz wiodących międzynarodowych przedsiębiorstw, w tym m.in. dla branży filmowej/telewizyjnej, wydawniczej oraz rozrywkowej.

W Omni Modo zajmuje się obsługą międzynarodowych podmiotów m.in. firmy będącej liderem w dziedzinie technologii oraz jednej z największych firm kosmetycznych na świecie. Wspiera administratorów danych oraz IOD, przygotowuje i wdraża procedury, prowadzi w j. polskim i angielskim szkolenia otwarte jak i zamknięte.

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerem telefonu:(22) 616 25 70 lub drogą mailową:

szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY!