Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

RODO w marketingu i e-commerce


Termin i miejsce szkolenia:  

30 września 2020 godz. 9:30 – 16:00

Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40 A

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • RODO w wydaniu kieszonkowym,
 • wsparcie merytoryczne podczas szkolenia oraz możliwość zadawania pytań do 3 dni po szkoleniu*,
 • pyszny obiad, kawę, herbatę.

*Możliwość zadawania pytań tylko bezpośrednio związanych z tematyką poruszaną podczas szkolenia.

Cena: 690zł + 23% VAT

Na szkoleniu uczestnicy:

 • Dowiedzą się, jak prowadzić działalność marketingową zgodnie z RODO i przepisami szczególnymi;
 • Usłyszą, jak sprawnie wdrożyć właściwe rozwiązania w organizacji;
 • Dowiedzą się, jak zgodnie z prawem, a jednocześnie skutecznie, zbudować bazę marketingową klienta lub swojej firmy;
 • Dowiedzą się jaka jest różnica pomiędzy RODO a ePrivacy;
 • Poznają zasady ochrony danych osobowych w marketingu z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i kanałów komunikacji, w tym e-mail, newsletter, social media, telefon;
 • Poznają prawne ramy prowadzenia działalności e-commerce z uwzględnieniem praw konsumentów;
 • Dowiedzą się w jakich obszarach działań prowadzonych w Internecie należy identyfikować główne ryzyka prawne?
 • Samodzielnie rozwiążą rzeczywiste problemy i case’y, jakie napotkaliśmy w swojej pracy.
 • Uzyskają wiedzę na temat tego jakie informacje i w jaki sposób należy przekazywać zgodnie z regulacjami prawa konsumenckiego, e-commerce i ochrony danych osobowych?
 • Dowiedzą się jakie inne obowiązki względem adresatów komunikacji marketingowej spełnić w ramach handlu elektronicznego?
 • Dowiedzą się jaką treść powinien mieć regulamin sklepu internetowego? Co zamieścić w polityce prywatności?
 • Poznają zasady prawidłowej konstrukcji zgód marketingowych (e-mail marketing, telemarketing)?
 • Uzyskają wiedzę jakie są zasady prawidłowego wykorzystywania i informowania o stosowaniu plików cookies. Kiedy potrzebna jest zgoda i jak ją uzyskać?

Dla kogo jest szkolenie:

 • Osób odpowiedzialnych za strategię marketingu bezpośredniego i jej wdrożenie, zarówno B2B jak i B2C;
 • Osób odpowiedzialnych i biorących udział w budowie i obrocie (nabywaniu i sprzedaży) bazami danych;
 • Osób odpowiedzialnych za prowadzenie działań e-commerce, w tym operatorów sklepów i serwisów internetowych;
 • Osób odpowiedzialnych za ochronę danych w szeroko pojętej działalności marketingowej  (Inspektorzy Ochrony Danych, działy prawne, działy marketingu);
 • Osób odpowiedzialnych za bezpośredni kontakt z klientami (przedstawiciele handlowi, pracownicy call center, osoby odpowiedzialne za media społecznościowe);
 • Osób odpowiedzialnych za infrastrukturę informatyczną związaną z zapewnieniem rozliczalności działań (odpowiednie rejestrowanie zgód, migracje danych między różnymi bazami).

PLAN SZKOLENIA

I Blok

Wprowadzenie oraz podstawowe pojęcia i definicje

 • Regulacje na poziomie europejskim i ich implementacja w polskim porządku prawnym;
 • Krótkie omówienie istotnych krajowych aktów prawnych (m.in. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawo Telekomunikacyjne);
 • Podstawowe pojęcia – dane osobowe, administrator, podmiot przetwarzający.

II Blok

Przetwarzanie danych w działalności marketingowej

 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w marketingu – zgoda, uzasadniony interes, umowa;
 • Regulacje szczególne – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawo Telekomunikacyjne;
 • Obowiązek informacyjny;
 • Role w procesie przetwarzania danych:
  • Powierzenie, udostępnienie, współadministrowanie;
  • Agencja marketingowa;
  • Administrator fanpage’a.

III Blok

Wybrane działania marketingowe

 • Przetwarzanie danych w celach promocyjnych
  • Konkurs;
  • Loteria;
  • Program lojalnościowy;
 • Badanie satysfakcji klienta;
 • Marketing podmiotów trzecich i udostępnienie danych osobowych w celach marketingowych;
 • Newsletter;
 • Zapłata danymi osobowymi;
 • Wykorzystywanie wizerunku w działaniach marketingowych.

IV Blok

Bazy marketingowe

 • Budowanie baz marketingowych
  • Budowa legalnej bazy marketingowej;
  • Co zrobić z tzw. „skażoną bazą danych”;
  • Wysyłanie zapytania z prośbą o zgodę na marketing;
 • Zewnętrzne bazy danych
  • bazy powszechnie dostępne (KRS, CEIDG, media społecznościowe, inne źródła);
  • kupowanie baz marketingowych i ryzyka prawne z tym związane.

V Blok

Wybrane zagadnienia

 • Profilowanie zwykłe i kwalifikowane;
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą;
 • Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych;
 • Odpowiedzialność za niezgodną z przepisami działalność marketingową na gruncie RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa Telekomunikacyjnego);

VI Blok

Zakończenie i pytania.

 

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerami  telefonów:

(22) 616 25 70,  + 48 502 109 114  lub drogą mailową: szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY