Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

RODO W MARKETINGU I E-COMMERCE


Termin i miejsce szkolenia:  

17 kwietnia  2020 godz. 9:30 – 16:00

Kolejny termin: 21 maja

Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40 A

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • RODO w wydaniu kieszonkowym,
 • wsparcie merytoryczne podczas szkolenia oraz możliwość zadawania pytań do 5 dni po szkoleniu*,
 • pyszny obiad, kawę, herbatę.

*Możliwość zadawania pytań tylko bezpośrednio związanych z tematyką poruszaną podczas szkolenia.

Cena: 690zł + 23% VAT

Na szkoleniu uczestnicy:

 • Dowiedzą się, jak prowadzić działalność marketingową zgodnie z RODO i przepisami szczególnymi;
 • Usłyszą, jak sprawnie wdrożyć właściwe rozwiązania w organizacji;
 • Dowiedzą się, jak zgodnie z prawem, a jednocześnie skutecznie, zbudować bazę marketingową klienta lub swojej firmy;
 • Dowiedzą się jaka jest różnica pomiędzy RODO a ePrivacy;
 • Poznają zasady ochrony danych osobowych w marketingu z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i kanałów komunikacji, w tym e-mail, newsletter, social media, telefon;
 • Poznają prawne ramy prowadzenia działalności e-commerce z uwzględnieniem praw konsumentów;
 • Dowiedzą się w jakich obszarach działań prowadzonych w Internecie należy identyfikować główne ryzyka prawne?
 • Samodzielnie rozwiążą rzeczywiste problemy i case’y, jakie napotkaliśmy w swojej pracy.
 • Uzyskają wiedzę na temat tego jakie informacje i w jaki sposób należy przekazywać zgodnie z regulacjami prawa konsumenckiego, e-commerce i ochrony danych osobowych?
 • Dowiedzą się jakie inne obowiązki względem adresatów komunikacji marketingowej spełnić w ramach handlu elektronicznego?
 • Dowiedzą się jaką treść powinien mieć regulamin sklepu internetowego? Co zamieścić w polityce prywatności?
 • Poznają zasady prawidłowej konstrukcji zgód marketingowych (e-mail marketing, telemarketing)?
 • Uzyskają wiedzę jakie są zasady prawidłowego wykorzystywania i informowania o stosowaniu plików cookies. Kiedy potrzebna jest zgoda i jak ją uzyskać?

Dla kogo jest szkolenie:

 • Osób odpowiedzialnych za strategię marketingu bezpośredniego i jej wdrożenie, zarówno B2B jak i B2C;
 • Osób odpowiedzialnych i biorących udział w budowie i obrocie (nabywaniu i sprzedaży) bazami danych;
 • Osób odpowiedzialnych za prowadzenie działań e-commerce, w tym operatorów sklepów i serwisów internetowych;
 • Osób odpowiedzialnych za ochronę danych w szeroko pojętej działalności marketingowej  (Inspektorzy Ochrony Danych, działy prawne, działy marketingu);
 • Osób odpowiedzialnych za bezpośredni kontakt z klientami (przedstawiciele handlowi, pracownicy call center, osoby odpowiedzialne za media społecznościowe);
 • Osób odpowiedzialnych za infrastrukturę informatyczną związaną z zapewnieniem rozliczalności działań (odpowiednie rejestrowanie zgód, migracje danych między różnymi bazami).

PLAN SZKOLENIA

I Blok

Wprowadzenie oraz podstawowe pojęcia i definicje

 • Krótkie omówienie istotnych krajowych aktów prawnych (m.in. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawo Telekomunikacyjne; ustawa o prawach konsumenta),
 • Regulacje na poziomie europejskim (RODO i ePrivacy) i ich implementacja w polskim porządku prawnym,
 • Czym grozi naruszenie przepisów (+rola organów nadzorczych),
 • Podstawowe pojęcia na styku ochrony danych osobowych marketingu oraz praw konsumentów,
 • Przedstawienie specyfiki różnych obszarów prawnych regulujących działalność w Internecie.

II Blok

Przetwarzanie danych w działalności marketingowej

 • Relacja „klient – agencja marketingowa/dom mediowy”,
 • Kiedy można przetwarzać dane w celach marketingowych (zgoda i związane z nią konsekwencje, prawnie uzasadniony cel, obowiązek informacyjny) – jakie wymagania nakładają RODO i regulacje szczególne,
 • Budowanie baz marketingowych:
  • Budowa legalnej bazy marketingowej,
  • Warsztaty (case-study, tworzenie klauzul zgód),
  • Co zrobić z tzw. „skażoną bazą danych” – bazą, dla której nie mamy odpowiednich zgód marketingowych lub nie jest znany ich zakres.
 • Zewnętrzne bazy danych:
  • bazy powszechnie dostępne (KRS, CEIDG, media społecznościowe, inne źródła),
  • kupowanie baz marketingowych i ryzyka prawne z tym związane.
 • Marketing elektroniczny a marketing tradycyjny,
 • Marketing własny a marketing podmiotów trzecich,
 • Marketing B2B,
 • Marketing B2C,
 • Marketing a dane wrażliwe (szczególne kategorie danych) i wizerunek,
 • Jak obsłużyć wycofanie zgody, sprzeciw lub skargę klienta związaną z przetwarzaniem danych osobowych w celach marketingowych?,
 • Kiedy i w jaki sposób dokonywać weryfikacji tożsamości zgłaszającej się osoby?
 • Procedura zawierania umów z konsumentami w ramach e-commerce,
 • Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym – na przykładzie plików cookies,
 • Działalność marketingowa w mediach społecznościowych,
 • Odpowiedzialność za niezgodną z przepisami działalność marketingową na gruncie GDPR; UŚUDE; PT) – zagadnienia szczegółowe i przykłady z praktyki.

III Blok

Nowe instytucje na gruncie RODO

 • Profilowanie i behavioral targeting w marketingu z naciskiem na zmiany wprowadzane przez RODO i przepisy szczególne,
 • Role w procesie przetwarzania danych osobowych (administrator/podmiot przetwarzający) na rynku reklamy behawioralnej,
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą,
 • Marketing adresowany do dzieci,
 • Certyfikacja i zatwierdzone kodeksy postępowania,
 • Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych, praktyczne przykłady naruszeń.

IV Blok

 • Zakończenie i pytania

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerami  telefonów:

(22) 616 25 70,  + 48 502 109 114  lub drogą mailową: szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY