Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

RODO w marketingu i e-commerce


Termin i miejsce szkolenia:  

31 stycznia 2020 godz. 9:30 – 16:00

Kolejny termin: 12 marca 2020r.

Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40 A

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • RODO w wydaniu kieszonkowym,
 • wsparcie merytoryczne podczas szkolenia oraz możliwość zadawania pytań do 5 dni po szkoleniu*,
 • pyszny obiad, kawę, herbatę.

*Możliwość zadawania pytań tylko bezpośrednio związanych z tematyką poruszaną podczas szkolenia.

Na każde szkolenie przyznajemy  15% rabatu.

Nowa cena: 586,50 zł + 23% VAT

Na szkoleniu uczestnicy:

 • Dowiedzą się, jak prowadzić działalność marketingową zgodnie z RODO i przepisami szczególnymi;
 • Usłyszą, jak sprawnie wdrożyć właściwe rozwiązania w organizacji;
 • Dowiedzą się, jak zgodnie z prawem, a jednocześnie skutecznie, zbudować bazę marketingową klienta lub swojej firmy;
 • Dowiedzą się jaka jest różnica pomiędzy RODO a ePrivacy;
 • Poznają zasady ochrony danych osobowych w marketingu z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i kanałów komunikacji, w tym e-mail, newsletter, social media, telefon;
 • Poznają prawne ramy prowadzenia działalności e-commerce z uwzględnieniem praw konsumentów;
 • Dowiedzą się w jakich obszarach działań prowadzonych w Internecie należy identyfikować główne ryzyka prawne?
 • Samodzielnie rozwiążą rzeczywiste problemy i case’y, jakie napotkaliśmy w swojej pracy.
 • Uzyskają wiedzę na temat tego jakie informacje i w jaki sposób należy przekazywać zgodnie z regulacjami prawa konsumenckiego, e-commerce i ochrony danych osobowych?
 • Dowiedzą się jakie inne obowiązki względem adresatów komunikacji marketingowej spełnić w ramach handlu elektronicznego?
 • Dowiedzą się jaką treść powinien mieć regulamin sklepu internetowego? Co zamieścić w polityce prywatności?
 • Poznają zasady prawidłowej konstrukcji zgód marketingowych (e-mail marketing, telemarketing)?
 • Uzyskają wiedzę jakie są zasady prawidłowego wykorzystywania i informowania o stosowaniu plików cookies. Kiedy potrzebna jest zgoda i jak ją uzyskać?

Dla kogo jest szkolenie:

 • Osób odpowiedzialnych za strategię marketingu bezpośredniego i jej wdrożenie, zarówno B2B jak i B2C;
 • Osób odpowiedzialnych i biorących udział w budowie i obrocie (nabywaniu i sprzedaży) bazami danych;
 • Osób odpowiedzialnych za prowadzenie działań e-commerce, w tym operatorów sklepów i serwisów internetowych;
 • Osób odpowiedzialnych za ochronę danych w szeroko pojętej działalności marketingowej  (Inspektorzy Ochrony Danych, działy prawne, działy marketingu);
 • Osób odpowiedzialnych za bezpośredni kontakt z klientami (przedstawiciele handlowi, pracownicy call center, osoby odpowiedzialne za media społecznościowe);
 • Osób odpowiedzialnych za infrastrukturę informatyczną związaną z zapewnieniem rozliczalności działań (odpowiednie rejestrowanie zgód, migracje danych między różnymi bazami).

PLAN SZKOLENIA

I Blok

Wprowadzenie oraz podstawowe pojęcia i definicje

 • Krótkie omówienie istotnych krajowych aktów prawnych (m.in. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawo Telekomunikacyjne; ustawa o prawach konsumenta),
 • Regulacje na poziomie europejskim (RODO i ePrivacy) i ich implementacja w polskim porządku prawnym,
 • Czym grozi naruszenie przepisów (+rola organów nadzorczych),
 • Podstawowe pojęcia na styku ochrony danych osobowych marketingu oraz praw konsumentów,
 • Przedstawienie specyfiki różnych obszarów prawnych regulujących działalność w Internecie.

II Blok

Przetwarzanie danych w działalności marketingowej

 • Relacja „klient – agencja marketingowa/dom mediowy”,
 • Kiedy można przetwarzać dane w celach marketingowych (zgoda i związane z nią konsekwencje, prawnie uzasadniony cel, obowiązek informacyjny) – jakie wymagania nakładają RODO i regulacje szczególne,
 • Budowanie baz marketingowych:
  • Budowa legalnej bazy marketingowej,
  • Warsztaty (case-study, tworzenie klauzul zgód),
  • Co zrobić z tzw. „skażoną bazą danych” – bazą, dla której nie mamy odpowiednich zgód marketingowych lub nie jest znany ich zakres.
 • Zewnętrzne bazy danych:
  • bazy powszechnie dostępne (KRS, CEIDG, media społecznościowe, inne źródła),
  • kupowanie baz marketingowych i ryzyka prawne z tym związane.
 • Marketing elektroniczny a marketing tradycyjny,
 • Marketing własny a marketing podmiotów trzecich,
 • Marketing B2B,
 • Marketing B2C,
 • Marketing a dane wrażliwe (szczególne kategorie danych) i wizerunek,
 • Jak obsłużyć wycofanie zgody, sprzeciw lub skargę klienta związaną z przetwarzaniem danych osobowych w celach marketingowych?,
 • Kiedy i w jaki sposób dokonywać weryfikacji tożsamości zgłaszającej się osoby?
 • Procedura zawierania umów z konsumentami w ramach e-commerce,
 • Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym – na przykładzie plików cookies,
 • Działalność marketingowa w mediach społecznościowych,
 • Odpowiedzialność za niezgodną z przepisami działalność marketingową na gruncie GDPR; UŚUDE; PT) – zagadnienia szczegółowe i przykłady z praktyki.

III Blok

Nowe instytucje na gruncie RODO

 • Profilowanie i behavioral targeting w marketingu z naciskiem na zmiany wprowadzane przez RODO i przepisy szczególne,
 • Role w procesie przetwarzania danych osobowych (administrator/podmiot przetwarzający) na rynku reklamy behawioralnej,
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą,
 • Marketing adresowany do dzieci,
 • Certyfikacja i zatwierdzone kodeksy postępowania,
 • Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych, praktyczne przykłady naruszeń.

IV Blok

 • Zakończenie i pytania

PROWADZĄCY

Piotr Wenski

Aplikant adwokacki, certyfikowany specjalista z zakresu europejskiego prawa prywatności (Certified Information Privacy Professional/Europe). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego studium ochrony danych osobowych na Akademii Leona Koźmińskiego. Członek International Association of Privacy Professionals (IAPP) oraz wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Prawa Sportowego „Ius et Sport”.

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, szeroko pojętym prawie własności intelektualnej, prawie nowoczesnych technologii, prawie mediów i reklamy, prawie konkurencji oraz prawie sportowym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w doradztwie oraz prowadzeniu postępowań spornych dotyczących naruszeń praw autorskich oraz praw ochronnych na znaki towarowe. Pracował na rzecz wiodących międzynarodowych przedsiębiorstw, w tym m.in. dla branży filmowej/telewizyjnej, wydawniczej oraz rozrywkowej.

W Omni Modo zajmuje się obsługą międzynarodowych podmiotów m.in. firmy będącej liderem w dziedzinie technologii oraz jednej z największych firm kosmetycznych na świecie. Wspiera administratorów danych oraz IOD, przygotowuje i wdraża procedury, prowadzi w j. polskim i angielskim szkolenia otwarte jak i zamknięte.

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerami  telefonów:

(22) 616 25 70,  + 48 502 109 114  lub drogą mailową: szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY