Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

RODO W MARKETINGU I E-COMMERCE


Termin i miejsce szkolenia:  

7  lutego 2019 godz. 9:30 – 16:00

Kolejny termin: 29 marca 2019 roku.

Warszawa, Aleja Jerzego Waszyngtona 40 A

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • RODO w wydaniu kieszonkowym – NOWOŚĆ
 • książkę wydawnictwa Beck z 2018 r. : RODO w 15 krokach. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców – NOWOŚĆ
 • wsparcie merytoryczne podczas szkolenia oraz możliwość zadawania pytań do 5 dni po szkoleniu,
 • pyszny obiad, kawę, herbatę

Koszt szkolenia:

690 zł + 23% VAT

Każdy kolejny uczestnik szkolenia z tej samej organizacji/firmy otrzyma rabat w wysokości 10% ceny szkolenia.

Na szkoleniu uczestnicy:

 • Dowiedzą się, jak prowadzić działalność marketingową zgodnie z RODO;
 • Usłyszą, jak sprawnie wdrożyć nowe regulacje w organizacji;
 • Odpowiemy na pytanie, jak zgodnie z prawem, a jednocześnie skutecznie, zbudować bazę marketingową klienta lub Twojej firmy;
 • Dowiedzą się jaka jest różnica pomiędzy RODO a ePrivacy;
 • Poznają zasady ochrony danych osobowych przy marketingu z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i kanałów komunikacji, w tym e-mail, newsletter, social media, telefon;
 • Poznają prawne ramy prowadzenia działalności e-commerce z uwzględnieniem praw konsumentów;
 • W jakich obszarach działań prowadzonych w Internecie należy identyfikować główne ryzyka prawne?
 • Samodzielnie rozwiążą rzeczywiste problemy i case’y, jakie napotkaliśmy w swojej pracy.
 • Jakie obowiązki informacyjne względem użytkowników należy realizować w oparciu o regulacje prawa konsumenckiego, e-commerce i regulacji ochrony danych osobowych?
 • Jakie inne obowiązki względem konsumentów (użytkowników nowych technologii) należy spełnić w ramach handlu elektronicznego?
 • Jaką treść powinien mieć regulamin sklepu Internetowego?
 • W jaki sposób prawidłowo skonstruować treść zgód marketingowych (e-mail marketing, telemarketing) oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych?
 • Czy informacje dotyczące klientów a niebędące danymi osobowymi podlegają prawnej ochronie (na przykładzie plików cookies)?

Dla kogo jest szkolenie:

 • Osób odpowiedzialnych za strategię marketingu bezpośredniego i jej wdrożenie, zarówno B2B jak i B2C;
 • Osób odpowiedzialnych i biorących udział w budowie i obrotem (nabywaniem i sprzedażą) baz danych;
 • Osób odpowiedzialnych za prowadzenia działań e-commerce, w tym operatorzy sklepów i serwisów internetowych;
 • Osób odpowiedzialnych za ochronę danych (Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, „przyszli” Inspektorzy Ochrony Danych, działy prawne) w firmach, które prowadzą działania marketingu bezpośredniego;
 • Osoby odpowiedzialne za bezpośredni kontakt z klientami (przedstawiciele handlowi, pracownicy call center).

Prowadzący

Marek Kozica

 

Radca prawny. Absolwent prawa (2013), ekonomii menadżerskiej (2010) oraz administracji (2010) na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2015 r. ukończył Szkołę Prawa Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie. W trakcie studiów przez ponad dwa lata zaangażowany był w działalność pro publico bono w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Instytucie Prawa Cywilnego WPAiE UWr. Po ukończeniu studiów zdobywał doświadczenie w renomowanych wrocławskich kancelariach prawnych pogłębiając specjalizację w zagadnieniach prawa własności intelektualnej, IT oraz prawa gospodarczego. Współpracował również z międzynarodową korporacją prawniczą w zakresie obsługi prawnej transakcji na międzynarodowych rynkach finansowych. Od 2017 r. związany z Omni Modo. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ochronie danych osobowych, prawie nowych technologii i eCommerce.

PLAN SZKOLENIA

I Blok

Wprowadzenie oraz podstawowe pojęcia i definicje

 • Krótkie omówienie istotnych krajowych aktów prawnych (ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawo Telekomunikacyjne; ustawa o prawach konsumenta);
 • Zmiany w prawie na poziomie europejskim (RODO i ePrivacy);
 • Czym grozi naruszenie przepisów (+rola organów nadzorczych);
 • Podstawowe pojęcia na styku ochrony danych osobowych marketingu oraz praw konsumentów;
 • Przedstawienie specyfiki różnych obszarów prawnych regulujących działalność w Internecie

II Blok

Przetwarzanie danych w działalności marketingowej

 • Relacja „klient – agencja marketingowa”;
 • Kiedy można przetwarzać dane w celach marketingowych (zgoda i związane z nią konsekwencje, prawnie usprawiedliwiony cel, obowiązek informacyjny) – jakie zmiany wprowadza RODO;
 • Budowanie baz marketingowych:
  • Budowa legalnej bazy marketingowej,
  • Warsztaty (case-study, tworzenie klauzul zgód),
  • Co zrobić z tzw. „skażoną bazą danych” – bazą, dla której nie mamy odpowiednich zgód marketingowych lub nie jest znany ich zakres.
 • Zewnętrzne bazy danych:
  • bazy powszechnie dostępne (KRS, CEIDG, media społecznościowe),
  • kupowanie baz marketingowych i ryzyka prawne z tym związane.
 • Marketing elektroniczny a marketing tradycyjny,
 • Marketing własny a marketing podmiotów trzecich,
 • Marketing skierowany do przedsiębiorców,
 • Marketing skierowany do osób fizycznych,
 • Marketing a dane wrażliwe i wizerunek,
 • Jak obsłużyć sprzeciw lub skargę klienta?,
 • Handel elektroniczny z perspektywy ochrony danych osobowych,
 • Procedura zawierania umów z konsumentami w ramach e-commerce,
 • Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym – na przykładzie plików cookies;
 • Odpowiedzialność za niezgodną z przepisami działalność marketingową na gruncie GDPR; UŚUDE; PT).

III Blok

Nowe instytucje na gruncie RODO

 • Profilowanie i behavioral targeting w marketingu z naciskiem na zmiany wprowadzane przez RODO;
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą na gruncie RODO:
 • Marketing adresowany do dzieci
 • Certyfikacja i Zatwierdzone Kodeksy Postępowania;
 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych.

IV Blok

 • Zakończenie i pytania

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerem telefonu: (22) 616 25 70 lub drogą mailową:

szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY